Partier udskyder loft over vindmøller på land

AFTALE: Ny klimaaftale udsætter vindmølleloftet fra 2030 til 2040. Beslutningen vækker glæde hos Radikale og i vindmølleindustrien, mens DF-ordfører kalder aftalen for ”en stor sejr”.

Hjalte T. H. Kragesteen

Nu har vi fået et rigtigt loft, der forpligter til, at gamle møller tages ned, i takt med at der sættes nye op.

Morten Messerschmidt (DF), Klimaordfører
Fakta
Fra aftaleteksten:

"Endvidere er partierne enige om, at tidspunktet for, hvornår landvindmølleloftet fra Energiaftale 2018 skal være opnået, udsættes fra 2030 til 2040. Det skyldes, at vindmøllernes levetid har vist sig at være længere end forudsat i Energiaftale 2018. Forligskredsen forpligter sig til at sikre, at Energistyrelsens nye fremskrivning for reduktion af mølletårne frem mod 2040 indfries. Regeringen fremlægger i 2020 modeller herfor, herunder eksempelvis krav om nedtagning af gamle møller ved opsætning af nye (repowering).

Desuden er partierne enige om, at forholdene for borgere, som bor tæt på landvindmøller forbedres ved, at  indbetalingen til Grøn Pulje øges til 125.000 kr. pr. MW og der afsættes 15 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 for at etablere et loft på 6 måneder for sagsbehandlingstiden af klager over VE-projekter i Nævnenes Hus. Partierne er desuden enige om at kompensere de lokalsamfund, som har mange vindmøller i nærområdet ved at
tilføre 10 mio. kr. årligt (2020-priser) i 2021-2024 til Landdistriktspuljen. Endeligt hæves VE-bonusordningen fra ca. 5.000 kr. til et beløb, der fastlægges af aftalepartierne."

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Med mandagens nye store klimaaftale har en bred kreds af Folketingets partier besluttet at udskyde loftet over vindmøller på land med ti år.

”Tidspunktet for, hvornår landvindmølleloftet fra Energiaftale 2018 skal være opnået, udsættes fra 2030 til 2040,” står der i aftalen.

Det hidtidige loft blev aftalt med energiaftalen i 2018, hvor et bredt flertal i Folketinget blev enige om, at de omkring 4.200 landvindmøller skal bringes ned på maksimalt 1.850 i 2030. Men efter at en ny analyse viste, at de nuværende landvindmøller har en længere levetid, end man tidligere forventede, har loftet været heftigt diskuteret. Op til klimaforhandlingerne lød det fra klimaminister Dan Jørgensen (S) og en række partier, at loftet bør fjernes, da det står i vejen for byggeri af nye vindmøller på land. 

Altinget logoEnergi og Forsyning
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget energi og forsyning kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00