Radikale vil afsætte kvart milliard til kommunal klima- og kystfond

FL21: Radikale kræver 250 millioner kroner på finansloven til en kommunal klima- og kystsikringsfond og en stærkere styring af indsatser mod oversvømmelser. SF og EL er positive, men ikke uden forbehold.

Der skal flere statslige penge til at hjælpe kommuner med at håndtere monsterregn og forebygge oversvømmelser.

Det mener Radikale, som i et udspil med partiets finanslovsprioriteter lægger op til at afsætte en kvart milliard kroner til en fond, der kan skyde penge i kommunale klima- og kystsikringsprojekter.

De ekstra penge skal ifølge Radikales udspil være med til at sætte en stopper for, at oversvømmede kloaker fører til, at spildevand udledes direkte i havet, og til at sikre kystbyer mod stormfloder.

Login