Regeringens klimaprogram: Her er de fem vigtigste nedslag

KLIMA: Regeringens klimaprogram blev i dag præsenteret, og det viser blandt andet, at klimamålsætningen om en 70-procents reduktion af CO2-udledningen i 2030 er mulig at nå.

"Klimaprogrammet viser, at 70 procentsmålsætningen i 2030 er mulig at indfri."

Sådan sagde klimaminister Dan Jørgensen (S) på et pressemøde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet tirsdag, hvor han fremlagde regeringens klimaprogram.

Klimaprogammet skal give en status på klimaindsatsen og pege frem mod klimamålet i 2030 - regeringen er, ifølge klimaloven, forpligtiget til at gøre status en gang årligt forud for finanslovsforhandlingerne.

Med klimaprogrammet skal regeringen forholde sig til Klimarådets anbefalinger, som blandt andet er kommet med anbefalinger om at indføre en CO2-skat - og så skal regeringen med klimaprogrammet også for første gang forsøge at komme med en global klimastrategi. Den kan du læse her

Her får du imidlertid fem centrale nedslag i regeringens klimaprogram. 

Koster mellem 16 og 24 milliarder om året
I klimaprogrammet kan man læse, at prisen for at nå klimamålsætningen om en 70 procents CO2-reduktion i 2030 vil koste mellem 16 og 24 milliarder om året frem mod 2030. 

Har reduceret udledningen med fem millioner ton det seneste år
Klimatiltagene har det første år med S-regeringen reduceret udledning med 5 millioner ton CO2 i 2030, viser klimaprogrammet. Regeringen kom med et vejtransportudspil som vil bidrage yderligere med en million tons reduktion af CO2 i 2030. Dermed mangler regeringen stadig at finde omkring 15 millioner tons CO2-reduktioner for at nå målsætningen om 70-procents reduktion. 

Omkostninger falder over tid
Der vil være omkostninger forbundet med at implementere virkemidler, der kan reducere drivhusgasudledningerne og bidrage til at nå målet om 70-procent reduktion i 2030. Regeringen skriver dog, at det forventes at omkostningerne imidlertid vil falde over tid. Det skyldes, at teknologierne bliver mere udviklede og globalt udbredte, på samme måde som at prisen på for eksempel havvind, solceller og batterier er faldet kraftigt i de seneste år. 

Landbruget skal reducere udledningen ved hjælp af nye teknologier
Regeringen vurderer, at det på landbrugsområdet er muligt at reducere drivhusgasudledningerne gennem udviklingen af nye teknologier og løsninger, der kan mindske klima- og miljøpåvirkningen fra fødevareproduktion og jordbrug. Her fremhæver regeringen en række nye teknologier og løsninger der er under udvikling, hvor særligt nogle forskningsprojekter har vist et stort tekniske reduktionspotentiale, herunder især fodertilsætningsstoffer, gylletilsætningsstoffer samt bioraffinering. 

Kommende klimatiltag
Der er allerede lavet aftaler for affalds-, energi-, transport- og industriområderne. Senere på året kommer regeringen med udspil på landbrugs- og byggeriområdet samt en grøn skattereform.

Forrige artikel Sådan fungerer den cirkulære økonomi i praksis Sådan fungerer den cirkulære økonomi i praksis Næste artikel Regeringen garanterer højt bundniveau for grønne forskningspenge Regeringen garanterer højt bundniveau for grønne forskningspenge "så længe, der er udfordringer med grøn omstilling"
Nye coronatiltag: Dan Jørgensen udskyder lovforslag

Nye coronatiltag: Dan Jørgensen udskyder lovforslag

LOVBEHANDLING: Regeringen vil dæmpe aktiviteten i Folketinget frem mod vinterferien. Derfor udskydes en lang række lovforslag. Klimaminister Dan Jørgensen (S) udskyder behandlingen af flere lovforslag.