Ren Energi Lolland: Biogas fra Lolland-Falster er vigtig brik i energipuslespil

DEBAT: Lolland-Falster er et vigtigt indvindingsområde for biogas gennem landbruget. Gassen er vigtig, når vi skal overgå til vedvarende energi, skriver Holger Schou Rasmussen og Leo Larsen.

Af Holger Schou Rasmussen (S) og Leo Larsen
Formand i Ren Energi Lolland og borgmester i Lolland Kommune og næstformand i Ren Energi Lolland

Klimaminister Dan Jørgensen (S) skal snart tage stilling til en gasledning til Lolland-Falster.

Men den samfundsøkonomiske beregning ser ikke god ud. Den tager nemlig kun udgangspunkt i, at biogas er energi. Men biogas er meget mere end det, og de samlede effekter er noget af det, der regnes på i projektet Greater Bio.

Gasnettet er i dag tænkt ud fra, at gassen indvindes i Nordsøen og derfra distribueres ud til brugerne. Derfor kom gasnettet aldrig til Lolland-Falster. Der var for langt, og husene lå for spredt.

Men fremtidens gasnet er baseret på biogas, og derfor "indvindes" fremtidens biogas ikke i Nordsøen, men i landbrugsområder, der er rige på næringsstoffer og restbiomasser. 

Lolland-Falster er således et potentielt vigtigt "indvindingsområde" for fremtidens gasnet, og hvis biogassen integreres med elnettet, kan det være med til at gøre energisystemet fleksibelt og bane vejen for en energiproduktion baseret på 100 procent vedvarende energi. Men de potentielle fordele ved biogassen stopper ikke her.

Biogas har mange fordele
Biogas produceres af næringsstoffer og restbiomasser som for eksempel halm, roetoppe, roerester fra sukkerproduktion og organisk affald fra husholdninger.

Hvis disse restbiomasser ikke udnyttes i et biogasanlæg, vil de ofte ligge på markerne eller i komposteringsanlæg, hvor de meget hurtigt vil blive iltfattige og begynde at producere metan. 

Det metan opsamles ikke, men udledes direkte til atmosfæren, og det er et alvorligt problem, da metan er en drivhusgas, der er 23 gange kraftigere end CO2.

Med effektiv og hurtig indsamling af biomassen kan vi i stedet udnytte metan til energi, samtidig med at afdampningen fra marken, skraldespanden eller komposteringsanlæg undgås. Men de positive effekter går også længere end det.

En af de vigtigste effekter er, at næringsstoffer fra landbruget, organisk affald og lignende kan recirkuleres til landbrugsjorden. Biogas er måden at skabe det cirkulære kredsløb, for ved biogasproduktion begrænses udvaskning af næringsstoffer til undergrund og vandløb, fordi næringsstofferne efter endt afgasning bedre optages af planterne. Den naturlige gødning kan således være med til at fortrænge den kunstige gødning, som kræver meget energi at producere.

Brikken der samler puslespillet
Sidst, men ikke mindst, kan biogassen være med til at balancere fremtidens energisystem, som er baseret på vedvarende energi, der kommer og går, som vinden blæser.

Det betyder, at der bliver perioder, hvor vi skal lagre energi, og andre perioder, hvor vi mangler energi. Her bidrager biogasanlægget, fordi biogassen kan lagres og bruges, når vindmøllerne står stille.

Det sker blandt andet ved at kombinere biogas og brintproduktion baseret på overskuds vindmøllestrøm i en proces, som populært kaldes Power-to-X.

Det kræver dog en tilslutning til gasnettet. Bliver den en realitet, kan vi for alvor begynde at høste de mange fordele og se de afledte biomassebaserede industrier, der kan spire frem som følge af biogasproduktionen.

Forrige artikel Civilingeniør: Ulovlige minkmassegrave bør medføre kursændring i ministeriet Civilingeniør: Ulovlige minkmassegrave bør medføre kursændring i ministeriet Næste artikel Noah om gasledning til Lolland og Falster: Energinets strategi er forfejlet Noah om gasledning til Lolland og Falster: Energinets strategi er forfejlet