23. januar 202413:00 - 15:00
Salen: Lov om social service (1. beh.)

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (L 95).

0:000:00