KandidattestenFolketingsvalg 2022

Christina Olumeko

forAlternativet
Storkreds: Københavns Storkreds
Beskæftigelse: Studerende
Tag Kandidattesten for Københavns Storkreds og sammenlign med kandidatens svar

27 år

Kandidat-/masteruddannelse

VALGRESULTAT

Christina Olumeko valgt med næstflest stemmer blandt ALT's kandidater

I København stemte 3.476 vælgere personligt på Christina Olumeko ved folketingsvalget 2022. Det er det næsthøjeste personlige stemmetal blandt alle Alternativets 93 opstillede kandidater, kun overgået af Franciska Rosenkilde (opstillet i København). Christina Olumeko blev valgt med 8 % af Alternativets stemmer i Københavns Storkreds og fik det andet af partiets to mandater i storkredsen. Det første mandat gik til Franciska Rosenkilde.

Københavns Storkreds er inddelt i 12 opstillingskredse. Flest af Christina Olumekos personlige stemmer (768) blev afgivet i Nørrebro-kredsen. Færrest stemmer (23) fik hun i Tårnby-kredsen. Ved et enkelt af de i alt 69 valgsteder i storkredsen - Løjtegården - fik hun ingen personlige stemmer.

Hver syvende af partiets personlige stemmer
Alternativet fik 9,4 % af stemmerne i Københavns Storkreds, 2,9 procentpoint flere end ved 2019-valget og 6,1 procentpoint mere end på landsplan. To af partiets i alt seks mandater blev valgt i København. Mere end halvdelen af partiets stemmer i storkredsen blev afgivet personligt på de 13 opstillede kandidater, heraf gik 15 % til Christina Olumeko.

Derfor stiller jeg op

Dansk politik har brug for et alternativ! Vi har simpelthen brug for, at politik igen får fokus på at skabe grundlæggende systemforandringer. Når vi ser ind i et samfund, hvor hver 6. dansker har dårlig mental sundhed, alt for mange minoriteter føler sig fremmedgjort, og klimakrisen ikke bliver taget alvorligt, så skal vi tage nye midler i brug. Jeg tror på, at politik igen kan blive modigt.

Politiske mærkesager

Trivsel: Et samfund, der ikke gør os syge

Hver sjette dansker mistrives. Alene i 2021 fik 5.000 flere børn og unge en psykiatrisk diagnose end året før. Det er katastrofalt. Vi skal først og fremmest skabe et samfund, som ikke gør mennesker syge. Det kræver, at vi bl.a. laver: - Forsøg med 4-dages arbejdsuge og ret til et sabbatår midt i arbejdslivet - Et uddannelsessystem med mindre karakterfokus - Mindre klasser og to-lærerordninger

Anti-diskrimination: Danmark for alle

Alt for mange LGBT+-personer og danskere med mørk hudfarve oplever diskrimination. Derfor arbejder jeg bl.a for: - At folkeskolerne får LGBT+-inkluderende undervisningsmateriale - At offentlige medarbejdere bliver efteruddannet i anti-diskrimination - At ghetto-loven afskaffes - Forsøg med anonymiserede jobansøgninger i det offentlige

Klima: Nyt økonomisk system

Klimakrisen kræver et nyt økonomisk system. Et nyt økonomisk system skal bygge på: - Højere moms på forbrugsvarer og højere formueskat - Lavere indkomstskat - Billigere kultur- og fritidsaktiviteter Med lavere indkomstskat vil mennesketungt arbejde såsom vedligehold, renovering og reparationer blive billigere. Og billigere kultur- og fritidsaktiviteter tilskynder til oplevelser fremfor forbrug.

Kandidatens svar

1

Danmark skal bruge flere penge på at styrke tog- og busdrift frem for at bygge nye motorveje

Ja! Vi har brug for langt bedre kollektiv transport (både billigere, hurtigere og flere afgange), når Danmark skal omstilles til et grønt samfund. I dag kan det stadig for rigtig mange mennesker bedst betale sig at tage privatbilen - og den udvikling skal vendes!
Christina Olumeko
2

Der skal indføres en særlig skat på de allerhøjeste indkomster

Jeg går ind for, at vi sænker indkomstskatterne (både topskat og bundskat), men i stedet indfører en ny, meget høj indkomstbeskatning for de højeste indkomster. Den type skat har mange lande fx USA haft før i tiden, og det skal vi indføre igen. Den type skat modvirker incitamentet til at give ekstremt høje lønninger. Dog, mener jeg, at højere formuebeskatning er et bedre middel.
Christina Olumeko
3

Kriminalitet begået i udsatte boligområder skal straffes særligt hårdt

I Danmark skal alle være lige for loven. Derfor skal der ikke indføres højere straffe for bestemte mennesker eller områder. Og så mener jeg helt grundlæggende, at det er et brud mod magtens tredeling, dvs. at Folketinget ikke må blande sig i domstolenes arbejde. At vi overhovedet har indført dobbeltstraf nogle steder, skyldes at vi ikke har en forfatningsdomstol i Danmark, som sikrer grundloven.
Christina Olumeko
4

På sigt skal Danmark meldes ud af EU

EU giver os fantastiske muligheder for at påvirke det internationale samfund til det bedre. Eksempelvis har vi igennem EU forbedret fødevaresikkerheden markant, idet Danmarks høje kvalitetsstandarder er blevet gældende for hele EU. Det betyder, at importeret madvarer, som vi spiser her, ikke er farlige. Der er også forbedringspotentiale ved EU, naturligvis - men EU skaber rigtig meget god politik.
Christina Olumeko
5

Det er fornuftigt, at Danmark i de kommende år bruger markant flere penge på forsvaret

Forsvaret er i dag lidt slidt, så der skal bruges lidt penge. Men et flertal bestående af SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og Venstre har desværre besluttet at bruge 18 mia. kr. om året på forsvaret, og det er for meget! De penge kan bruges bedre andre steder. Danmark er ikke truet militært, så et kæmpe øget forsvarsbudget giver ingen mening.
Christina Olumeko
6

Det er okay, at den økonomiske ulighed stiger, så længe danskerne generelt bliver rigere

De seneste 30 år er uligheden steget samtidig med at samfundet generelt er blevet rigere. Vi er nu et sted, hvor den rigeste 1% ejer 1/3 af danskernes samlede formue. Det er meget ulige, og vi ved fra forskning, at det på sigt skader demokratiet og økonomien. Den type rigdom opnås nemlig ikke på baggrund af kompetencer, men derimod uretfærdighed. Derfor vil jeg arbejde for mere formue-lighed.
Christina Olumeko
7

Forældres indkomst skal være et af kriterierne for fordeling af elever i gymnasiet

Det er den mindst dårlige løsning på det store problem, vi har med "white flight", altså lyshudede elever, som ikke vil gå på deres nærmeste gymnasium, fordi de synes, der er for mange med mørk hudfarve. Vi står i en situation, hvor gymnasier er ved at gå konkurs pga. faldende elevtal og samtidig skader det også integrationen. Den bedste, langsigtede løsning er at skabe mere blandede boligområder.
Christina Olumeko
8

Det skal være muligt at tjene penge på at drive private børnehaver og vuggestuer

Som udgangspunkt synes jeg, det er fint. Hvis et dagtilbud driver deres service så effektivt, at der er profit, så synes jeg det OK. Det kan give incitament til at træffe effektive beslutninger. Forældre kan fravælge dagtilbuddet, hvis de utilfredse.
Christina Olumeko
9

Der skal indføres skat på fortjenesten ved salg af bolig

Der er ingen evidens for at skat på boligsalg giver lavere pris se fx Sverige, og samtidig kan det betyde, at mennesker ikke vil sælge deres bolig, fordi de ikke har råd til at købe den næste, hvis der er skat på gevinst. Det kan dermed sænke mobiliteten. Jeg vil i stedet øge ejendomsværdiskatten meget og for at få lavere priser vil jeg lave en reform af hele banksystemet. Vi skal tage rigtig fat.
Christina Olumeko
10

Det er en god idé, at dagpengesatsen for nyuddannede er sat ned

Generelt er jeg ikke tilhænger af, at vi forsøger at presse folk økonomisk til at arbejde. Dels, er der begrænset evidens for, at det virker, og dels skaber vi et samfund, der stresser.
Christina Olumeko
11

Transkønnede under 18 år skal have mulighed for juridisk kønsskifte (skifte cpr-nummer)

Den enkelte familie skal have frihed til at bestemme juridisk kønsskifte med tilbud om alderssvarende rådgivning fra staten - det er ikke noget, staten skal bestemme.
Christina Olumeko
12

Pensionsalderen skal fortsætte med at stige i takt med, at levealderen stiger

Ja, det er OK, at den skatte-betalte pensionsalder stiger. MEN vi skal skabe et arbejdsliv, som ikke gør os syge. Derfor skal vi have ret til skattebetalt sabbatår i løbet af arbejdslivet, og vi skal lave forsøg med 4-dages arbejdsuge. Med andre ord vil jeg arbejde for et arbejdsliv med flere indlagte pauser.
Christina Olumeko
13

Danmark skal undersøge muligheden for at udvikle A-kraft som energikilde herhjemme

Vi har stadig problemer med at håndtere det radioaktive affald på en sikker måde. Ligesom, at A-kraftværker vil være et farligt terrormål. På lang, lang sigt, når A-kraft forhåbentlig kan laves bæredygtigt og i meget mindre størrelse, så er jeg ikke lukket over for det. Men lige nu er det fuldstændig urealistisk.
Christina Olumeko
14

Der bør dannes en regering hen over midten

Svært spørgsmål. En regering over midten vil være dårligt for klimapolitikken i Danmark. Dog tror jeg, at en regering over midten vil være godt for udlændigepolitiken. Partier som Socialdemokratiet, Venstre og Konservative fører nemlig en hård udlændigepolitik for at undgå at tabe vælgere til DF, NB og Inger. En regering over midten sætter dem fri for den vælgertaktik. Pt. er jeg mest optimistisk
Christina Olumeko
15

Der skal afsættes penge til at hjælpe kontanthjælpsmodtagere, når priserne stiger

Vi burde ikke skulle sidde og vælge bestemte grupper til og fra. I stedet skal alle danskere med en formue under er vist beløb få et tilskud under høj inflation som nu. Det er meget lettere at implementere og mest fair. På den måde kan både kontanthjælpsmodtagere, studerende, kunstnere, iværksættere m.v. for hjælp.
Christina Olumeko
16

Der skal indføres kvoter, der sikrer mindst 30 procent kvinder i virksomheders bestyrelser

Svært spørgsmål. For mig er det en målet helligere midlet-tilgang, og det er jeg ikke fan af. Når vi idag ved, at der er diskrimination af kvinder, så synes jeg ikke, at vi skal indføre diskrimination den anden vej. Men ligestillingen lige nu går ekstremt langsomt, og jeg anerkender, at jeg har ikke har nogle snup-tags løsninger.
Christina Olumeko
17

Der skal være permanent grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland

Spild af penge. Kort sagt.
Christina Olumeko
18

Man skal automatisk blive organdonor, når man fylder 18 år, medmindre man aktivt framelder sig

Det er ikke en farbar vej, at staten som udgangspunkt ejer vores organer. Jeg ønsker hellere, at vi går det meget lettere at blive organdonor. Fx har England haft rigtig gode erfaringer ved, at man tager stilling til at blive organdonor, når man skal forny sit kørekort. Det har øget antallet af organdonorer markant.
Christina Olumeko
19

Der skal udflyttes flere uddannelsespladser fra de store byer

Det er vigtigt at skabe uddannelsesmuligheder i alle dele af Danmark, så man ikke skal rejse langt for at tage sin ønskede uddannelse. Men det skal ikke foregå ved, at vi flytter pladser fra de store byer og ud. Lad os hellere give uddannelsesstederne penge til at kunne oprette og drifte udbud i mindre befolkningstætte områder.
Christina Olumeko
20

Asylansøgere bør sendes til et land uden for EU - f.eks. Rwanda - mens deres ansøgning behandles

Det er en god ide at lave asylcentre tæt på de steder, hvor mennesker flygter fra - gerne drevet af FN. Men hele humlen er jo, at folk IKKE først skal flygte til Danmark for så DEREFTER at blive sendt væk. Hele asylbehandlingen fra start til slut bør kunne foregå i et asylcenter tæt på flygtningene. Det er mest humant. Men det er ikke, det som Socialdemokratiet planlægger.
Christina Olumeko
21

Den såkaldte Arne-pension skal afskaffes

Igen et spørgsmål med mange nuancer. Jeg synes Arne-pensionen er en lappeløsning. Jeg vil hellere forbedre førtidspensionsordningen, så nedslidte kan komme på pension og indføre ret til skattebetalt sabbatår i livet af livet samt forsøg med 4-dages arbejdsuge. Det handler om at skabe et nyt arbejdsliv, end det vi har i dag.
Christina Olumeko
22

Lønnen til ansatte i klassiske velfærdsfag som sygeplejersker og pædagoger bør sættes markant op

Ja, men det løser ikke manglen på arbejdskraft alene. Her skal vi også sætte ind med langt bedre arbejdsforhold og midlertidigt en velfærds-værnepligt blandt unge. Så flere unge får smagt på arbejdslivet som sygeplejerske, pædagog eller SOSU og får lyst til at uddanne sig i den retning. Manglen på velfærdsmedarbejdere er en bombe under samfundet.
Christina Olumeko
23

Danmark bør indføre CO2-afgift på flyrejser

Ja men på brændsel og ikke på selve flybilletten. Så det er incitament til at omstille til CO2-neutral brændsel (selvom der går mange år, før vi er der).
Christina Olumeko
24

Det er en god idé med naturnationalparker, hvor der bliver udsat store dyr, som lever vildt

25

Unge op til 24 år skal have ret til gratis offentlig psykologhjælp uden lægehenvisning

Jeg synes princippet om, at man skal henvises er fair nok, sådan gør vi også med andre speciallæger. Vi skal i stedet arbejde for kortere ventetid, og især arbejde for at samfundet ikke i første omgang gør folk syge fx mindre karakterfokus på uddannelser, 4-dages arbejdsuge, ret til sabbatår i løbet af arbejdslivet m.v.
Christina Olumeko
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00