KandidattestenFolketingsvalg 2022

Christina Olumeko

forAlternativet
Storkreds: Københavns Storkreds
Beskæftigelse: Studerende

27 år

Kandidat-/masteruddannelse

VALGRESULTAT

Christina Olumeko valgt med næstflest stemmer blandt ALT's kandidater

I København stemte 3.476 vælgere personligt på Christina Olumeko ved folketingsvalget 2022. Det er det næsthøjeste personlige stemmetal blandt alle Alternativets 93 opstillede kandidater, kun overgået af Franciska Rosenkilde (opstillet i København). Christina Olumeko blev valgt med 8 % af Alternativets stemmer i Københavns Storkreds og fik det andet af partiets to mandater i storkredsen. Det første mandat gik til Franciska Rosenkilde.

Københavns Storkreds er inddelt i 12 opstillingskredse. Flest af Christina Olumekos personlige stemmer (768) blev afgivet i Nørrebro-kredsen. Færrest stemmer (23) fik hun i Tårnby-kredsen. Ved et enkelt af de i alt 69 valgsteder i storkredsen - Løjtegården - fik hun ingen personlige stemmer.

Hver syvende af partiets personlige stemmer
Alternativet fik 9,4 % af stemmerne i Københavns Storkreds, 2,9 procentpoint flere end ved 2019-valget og 6,1 procentpoint mere end på landsplan. To af partiets i alt seks mandater blev valgt i København. Mere end halvdelen af partiets stemmer i storkredsen blev afgivet personligt på de 13 opstillede kandidater, heraf gik 15 % til Christina Olumeko.

Derfor stiller jeg op

Dansk politik har brug for et alternativ! Vi har simpelthen brug for, at politik igen får fokus på at skabe grundlæggende systemforandringer. Når vi ser ind i et samfund, hvor hver 6. dansker har dårlig mental sundhed, alt for mange minoriteter føler sig fremmedgjort, og klimakrisen ikke bliver taget alvorligt, så skal vi tage nye midler i brug. Jeg tror på, at politik igen kan blive modigt.

Politiske mærkesager

Trivsel: Et samfund, der ikke gør os syge

Hver sjette dansker mistrives. Alene i 2021 fik 5.000 flere børn og unge en psykiatrisk diagnose end året før. Det er katastrofalt. Vi skal først og fremmest skabe et samfund, som ikke gør mennesker syge. Det kræver, at vi bl.a. laver: - Forsøg med 4-dages arbejdsuge og ret til et sabbatår midt i arbejdslivet - Et uddannelsessystem med mindre karakterfokus - Mindre klasser og to-lærerordninger

Anti-diskrimination: Danmark for alle

Alt for mange LGBT+-personer og danskere med mørk hudfarve oplever diskrimination. Derfor arbejder jeg bl.a for: - At folkeskolerne får LGBT+-inkluderende undervisningsmateriale - At offentlige medarbejdere bliver efteruddannet i anti-diskrimination - At ghetto-loven afskaffes - Forsøg med anonymiserede jobansøgninger i det offentlige

Klima: Nyt økonomisk system

Klimakrisen kræver et nyt økonomisk system. Et nyt økonomisk system skal bygge på: - Højere moms på forbrugsvarer og højere formueskat - Lavere indkomstskat - Billigere kultur- og fritidsaktiviteter Med lavere indkomstskat vil mennesketungt arbejde såsom vedligehold, renovering og reparationer blive billigere. Og billigere kultur- og fritidsaktiviteter tilskynder til oplevelser fremfor forbrug.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00