KandidattestenFolketingsvalg 2022

Jan E. Jørgensen

forVenstre, Danmarks Liberale Parti
Storkreds: Københavns Storkreds
Beskæftigelse: Folketingsmedlem
Tag Kandidattesten for Københavns Storkreds og sammenlign med kandidatens svar
  • Folketingsvalg 2007
  • Folketingsvalg 2011
  • Folketingsvalg 2015
  • Folketingsvalg 2019

59 år

Kandidat-/masteruddannelse

VALGRESULTAT

Jan E. Jørgensen - V's bedst placerede kandidat i København

Jan E. Jørgensen blev ved folketingsvalget 2022 genvalgt for Venstre i Københavns Storkreds. Han fik 4.270 personlige stemmer, svarende til hver niende af partiets stemmer i storkredsen. På landsplan fik 20 af Venstres kandidater flere personlige stemmer. Venstre fik valgt to mandater i Københavns Storkreds, det andet mandat gik til Linea Søgaard-Lidell.

I tre af storkredsens 12 opstillingskredse blev Jan E. Jørgensen sit partis største stemmesluger. Den højeste andel af stemmerne opnåede han i Falkoner-kredsen, hvor 873 vælgere satte deres kryds personligt ved Jan E. Jørgensen, det svarer til 2,6 % af de gyldige stemmer i kredsen. Det dårligste resultat fik han i Nørrebro-kredsen, hvor han blot fik 193 stemmer og blev overgået af 23 andre kandidater.

Personlig stemmetilbagegang
Ved folketingsvalget i 2019 blev Jan E. Jørgensen valgt med 4.597 personlige stemmer - det er 327 flere end i år. Han gik i 2022 tilbage i ni af storkredsens 12 opstillingskredse. Den største tilbagegang oplevede Jan E. Jørgensen i Slots-kredsen, hvor han gik fra 899 til 732 personlige stemmer, mens han i Østerbro-kredsen oplevede en fremgang på 80 stemmer til 450.

Politiske mærkesager

Klimakrisen er vigtigere end alt andet

Klimakrisen kan ikke løses ved at sætte verden i stå. I stedet skal vi: Investere massivt i den grønne omstilling – bygge mere metro – bygge flere vindmøller på havet – og sige ærligt, at klimaet koster penge Indføre CO2-afgifter, så det eksempelvis bliver en god for­retning at flyve på bæredygtigt flybrændstof Etablere flere ladestandere og fjerne afgifter på elbiler Bakke helhjertet op om EU

Væk med ventelisterne i sundhedsvæsenet

Mange kæmper med mistrivsel og psykiske sygdomme – og ventelisterne er eksploderet. Det skal laves om. Sundhedsvæsnet er i krise og kan ikke få personale nok. Flere skal fra deltid til fuldtid, og vi skal åbne for mere udenlandsk arbejdskraft Nye, lokale sundhedshuse – f.eks. på hospitalsgrunden på Frederiksberg Bedre hjælp til ufrivilligt barnløse

Du skal beholde flere af dine egne penge

Inflationen banker derudaf, og regeringen har hævet skat­ter og afgifter over 40 gange Venstre vil give en skattelettelse til alle i fuldtidsbeskæftigelse Et par på kontanthjælp med tre børn kan modtage 466.800 kr. i samlede offentlige ydelser, så kontanthjælpsloftet skal genindføres Studerende skal kunne tjene mere ved siden af SU, og ældre skal kunne arbejde uden at blive trukket i folkepension.

Kandidatens svar

1

Danmark skal bruge flere penge på at styrke tog- og busdrift frem for at bygge nye motorveje

Vi skal både bygge flere motorveje og udvide den kollektive trafik - ikke mindst metroen i hovedstaden. Der mangler eksempelvis motorvej i Nordsjælland - til Hillerød og til Frederikssund.
Jan E. Jørgensen
2

Der skal indføres en særlig skat på de allerhøjeste indkomster

Vi har topskatten - og jeg ser gerne grænsen for, hvornår man skal betale topskat, sat i vejret.
Jan E. Jørgensen
3

Kriminalitet begået i udsatte boligområder skal straffes særligt hårdt

Der er områder, som er hårdt præget af indbrud, handel med narko, bilbrande og overfald. Kriminalitet begået i disse områder medvirker til, at områderne ikke kan tiltrække ressorucestærke beboere, fordi man helst ikke vil bo der.
Jan E. Jørgensen
4

På sigt skal Danmark meldes ud af EU

Nej. Et lille land som Danmark har entydigt fordele ved at være medlem af EU.
Jan E. Jørgensen
5

Det er fornuftigt, at Danmark i de kommende år bruger markant flere penge på forsvaret

Vi er - desværre - nødt til at bruge flere penge på forsvaret, da verden er blevet et mere usikkert sted.
Jan E. Jørgensen
6

Det er okay, at den økonomiske ulighed stiger, så længe danskerne generelt bliver rigere

Det er vigtigere, at vi alle sammen bliver rigere, end at vi alle sammen bliver lige fattige.
Jan E. Jørgensen
7

Forældres indkomst skal være et af kriterierne for fordeling af elever i gymnasiet

Det er absurd at tvangsfordele unge gymnasieelever efter forældrenes indkomst.
Jan E. Jørgensen
8

Det skal være muligt at tjene penge på at drive private børnehaver og vuggestuer

Man kan tjene penge på at sælge livsnødvendig medicin og fødevarer. På at helbrede syge mennesker. På at køre ambulance. Det er ikke dårligt at tjene penge - tværtimod betyder et økonomisk incitament, at servicen bliver bedst mulig. Derfor skal man naturligvis også kunne tjene penge på at drive private børnehaver og vuggestuer.
Jan E. Jørgensen
9

Der skal indføres skat på fortjenesten ved salg af bolig

Det er i hvert fald bedre end det nuværende system, hvor man betaler en alt for høj grundskyld bare for at bo i sit hjem. Det vil være bedre at beskatte fortjenesten.
Jan E. Jørgensen
10

Det er en god idé, at dagpengesatsen for nyuddannede er sat ned

Der er et meget stort spring fra SU til dagpenge, og det er klogt at give nyuddannede et økonomisk incitament til hurtigt at komme i arbejde - også selv om det første job muligvis ikke er drømmejobbet.
Jan E. Jørgensen
11

Transkønnede under 18 år skal have mulighed for juridisk kønsskifte (skifte cpr-nummer)

Ja - aldersgrænsen skal sættes ved 15 år.
Jan E. Jørgensen
12

Pensionsalderen skal fortsætte med at stige i takt med, at levealderen stiger

Der er ganske enkelt ikke råd til andet. Jo længere vi lever, jo flere år skal vi forsørges af det offentlige, og jo kortere en del af vores liv er vi på arbejdsmarkedet og betaler skat. Det hænger ikke sammen, medmindre pensionsalderen hæves. Der er dog en øvre grænse - og naturligvis skal man kunne trække sig tidligere, hvis man selv har sparet op.
Jan E. Jørgensen
13

Danmark skal undersøge muligheden for at udvikle A-kraft som energikilde herhjemme

A-kraft er klimavenligt, og såvel sikkerhedsrisikoen som affaldsproblematikken er der styr på i dag. Det vil dog tage mange år at bygge atomkraftværker i Danmark.
Jan E. Jørgensen
14

Der bør dannes en regering hen over midten

I teorien kan det være en god idé, men jeg kan ikke se det for mig under nogen omstændigheder med Mette Frederiksen som statsminister.
Jan E. Jørgensen
15

Der skal afsættes penge til at hjælpe kontanthjælpsmodtagere, når priserne stiger

Det skal kunne betale sig at arbejde, og derfor vil det være forkert at hjælpe kontantshjælpsmodtagere isoleret set, da det vil mindske forskellen på at have et lavtlønsarbejde og være på offentlig forsørgelse. Vi skal hjælpe alle - også kontanthjælpsmodtagere - gennem nedsættelse eksempelvis af energiafgifterne.
Jan E. Jørgensen
16

Der skal indføres kvoter, der sikrer mindst 30 procent kvinder i virksomheders bestyrelser

Jeg er tilhænger af flere kvinder i bestyrelser, men jeg er modstander af kvoter, da kvoter er diskrimination på baggrund af køn.
Jan E. Jørgensen
17

Der skal være permanent grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland

Nej - grænsekontrollen kan kun forsvares i helt særlige situationer. Det besværliggør turisme og varetransport, og gevinsten ved grænsekontrol er yderst begrænset. Der er flere ubevogtede grænseovergange, som terrorister og menneskesmuglere kan benytte, hvis de har bare en lille smule omløb i hovedet. I stedet skal vi sikre teknologiske løsninger til politiet i baglandet- intelligent grænsekontrol
Jan E. Jørgensen
18

Man skal automatisk blive organdonor, når man fylder 18 år, medmindre man aktivt framelder sig

Det er underligt, at udgangspunktet i dag er, at man IKKE vil hjælpe et medmenneske, der har behov for en organtransplantation. Naturligvis skal man ikke tvinges, og hvis man ikke aktivt har taget stilling, så skal de pårørende have mulighed for at fravælge organdonationen - men udgangspunktet bør være, at man godt vil hjælpe sin næste med et organ, som man jo ikke længe har brug for selv.
Jan E. Jørgensen
19

Der skal udflyttes flere uddannelsespladser fra de store byer

Der skal være gode uddannelsesmuligheder over hele Danmark - og det er der nu. Københavns Universitet har netop fostret en nobelprisvinder i kemi - den slags kræver et forskningsmiljø af en vis størrelse. Samtidigt vil de fleste unge gerne studere i en storby.
Jan E. Jørgensen
20

Asylansøgere bør sendes til et land uden for EU - f.eks. Rwanda - mens deres ansøgning behandles

Idéen lyder godt på papiret. I stedet for at asylansøgere sejler over Middelhavet i små gummibåde og risikerer druknedøden, så skal de kunne søge fra et andet land. Det kommer bare ikke til at fungere i praksis, og Danmark vil ikke kunne garantere deres sikkerhed i et diktatur som Rwanda. Derfor er det et stort bluffnummer. En ændring af asylsystemet kan kun ske i regi af EU.
Jan E. Jørgensen
21

Den såkaldte Arne-pension skal afskaffes

Der er et stort flertal for bevare Arne-pensionen, og derfor bliver den ikke afskaffet. Samtidigt har mange indrettet sig efter ordningen. Derfor går Venstre ikke til valg på at afskaffe Arne-pensionen. Det ændrer ikke ved, at idéen grundlæggende er dårlig. Det er ikke antallet af år på arbejdsmarkedet, der burde afgøre, hvornår man kan trække sig tilbage, men alder og helbred.
Jan E. Jørgensen
22

Lønnen til ansatte i klassiske velfærdsfag som sygeplejersker og pædagoger bør sættes markant op

Jeg ser gerne, at sygeplejersker og pædagoger får mere i løn - det vil også gøre det lettere at tiltrække flere medarbejdere. Imidlertid er det arbejdsmarkedets parter, der fastsætter lønnen - ikke politikerne.
Jan E. Jørgensen
23

Danmark bør indføre CO2-afgift på flyrejser

Der skal indføres CO2 afgift - men ikke kun på flyrejser.
Jan E. Jørgensen
24

Det er en god idé med naturnationalparker, hvor der bliver udsat store dyr, som lever vildt

Der er både dyrevelfærds- og sikkerhedsudfordringer - men det er ikke et emne, jeg interesserer mig så meget for.
Jan E. Jørgensen
25

Unge op til 24 år skal have ret til gratis offentlig psykologhjælp uden lægehenvisning

Ventelisterne til psykologhjælp skal bringes ned - og gratis psykologhjælp uden lægehenvisning vil få ventelisterne til at eksplodere. Det er vigtigt, at ressourcerne bruges på dem, der har størst behov.
Jan E. Jørgensen
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00