Debat

Herning Vand og Brønderslev Forsyning: Regulering spænder ben for vandselskabernes potentiale

Den nuværende regulering af sektoren har udviklet sig i en forkert retning. Der er brug for en ny vision, der spiller sammen med de ledelsessystemer og det kodeks, som vandselskaberne i forvejen anvender, skriver Niels Møller Jensen og Thorkild Bartholdy Neergaard.

Lad os forestille os at staten regulerede selskaberne på ledelseskompetencerne frem for på indkomstrammerne. Egentligt er det vel indlysende: Har vi tillid til ledelsen, så har vi vel også tillid til, at de ønskede resultater kommer, skriver Niels Møller Jensen og Thorkild Bartholdy Neergaard.
Lad os forestille os at staten regulerede selskaberne på ledelseskompetencerne frem for på indkomstrammerne. Egentligt er det vel indlysende: Har vi tillid til ledelsen, så har vi vel også tillid til, at de ønskede resultater kommer, skriver Niels Møller Jensen og Thorkild Bartholdy Neergaard. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hver eneste dag er der vandselskaber, som har stadig vanskeligere ved at løse kerneopgaverne og skabe rum til at investere i fremtidens vandløsninger. Viljen til at blive ved med at skrue op for effektiviteten er til stede overalt, men den nuværende regulering af sektoren har udviklet sig i en forkert retning.

Det spænder ukonstruktivt ben for det nødvendige og relevante ledelsesrum, der kan skabe den udvikling, som politikerne faktisk ønsker, men ikke får i den nuværende regulering.

Den bygger desværre i foruroligende grad på mistillid. En mistillid som kommer til udtryk i alenlange Excel-ark, tunge McKinsey-rapporter og indviklede matematisk-statistiske øvelser, der stjæler tid, penge og fokus og ikke forløser selskabernes potentiale.

Vi ser et nyt reguleringssystem for os, som er baseret på tillid, dialog og spillerum. Et system, der spiller sammen med de ledelsessystemer og det kodeks, som vandselskaberne i forvejen anvender.

Ind med systemer, der fremmer god ledelse, har fuldt fokus på kerneopgaverne, indeholder systematiske årlige forbedringer og tilstræber lavest mulige omkostninger.

Det kræver en ny vision.

Der sidder mange dygtige folk i vandselskabernes bestyrelser i dag, men det kan blive endnu bedre og endnu mere professionelt

Niels Møller Jensen og Thorkild Bartholdy Neergaard, hhv. administrerende direktør, Herning Vand og Brønderslev Forsyning

Styrk ledelsen

Lad os forestille os at staten regulerede selskaberne på ledelseskompetencerne frem for på indkomstrammerne. Egentligt er det vel indlysende: Har vi tillid til ledelsen, så har vi vel også tillid til, at de ønskede resultater kommer.

Staten kan stramme op på kompetencekravene, der med rette kan stilles til den øverste ledelse, det vil sige bestyrelserne, i de vandselskaber, som forvalter milliardstore anlægsværdier på samfundets vegne.

Staten har gjort noget lignende over for de store statsejede selskaber. Hvorfor ikke føre denne tankegang videre til vandsektoren?

Der sidder mange dygtige folk i vandselskabernes bestyrelser i dag, men det kan blive endnu bedre og endnu mere professionelt. Bliver bestyrelserne bedre, så bliver direktionerne bedre, og det smitter direkte af på resten af organisationen. Vi løfter kompetencerne og udvikler os hurtigere.

Anvend velkendte ledelsesredskaber

Lad os bygge videre på de velgennemprøvede og relevante ledelsessystemer, som vi allerede anvender i erhvervslivet og i vandsektoren. Her taler vi om blandt andet ISO-certificerede systemer, der årligt eksamineres af uafhængige eksperter.

Læs også

Dette alene kan stort set erstatte de nuværende kontrolsystemer. Der er mange områder, man kan certificere selskaberne på, men de vigtigste indenfor vandsektoren er drikkevandssikkerhed, miljø, kvalitet og bæredygtighed.

En fordel er, at den uafhængige audit foregår lokalt med udgangspunkt i den enkelte virksomheds egen virkelighed og ikke forvaltes via et teoretisk styringsparadigme udformet på Slotsholmen.

Styrk innovationen i branchen

Etabler et kompetent rejsehold, som løbende tager rundt til vandselskaberne og giver dem gode råd om, hvordan vi kan komme endnu videre inden for effektivisering, digitalisering og samtidig flytter nyttige erfaringer og nye landvindinger fra selskab til selskab.

Tillid og dialog er vejen frem

Niels Møller Jensen og Thorkild Bartholdy Neergaard, hhv. administrerende direktør, Herning Vand og Brønderslev Forsyning

Styrk vandforskningen med en permanent pulje til landets universiteter på 100 millioner kroner om året. En del af pengene kan skaffes ved den foreslået forenkling af den nuværende regulering. Indsatserne skal sikre, at eksporten af dansk vandteknologi er steget til 40 milliarder i 2030.

Vores vision tager udgangspunkt i, at det for enhver ansvarlig virksomhedsledelse er naturligt, at i morgen ikke bare skal ligne dagen i dag.

Nytænkning og innovation skal løbende forandre selskabernes virke i form af bedre service, større bæredygtighed, økonomisk optimering, mere digitalisering, bedre forsyningssikkerhed med videre. 

Naturligvis skal forsyningsselskaberne kun opkræve de nødvendige og lavest mulige takster hos forbrugerne. Ikke blot forbrugerne, men også ejerne, det private erhvervsliv, Folketinget og alle samfundets øvrige interessenter har berettigede krav til, at vandselskaberne er effektive og løser opgaverne godt.

Som de naturlige, geografiske monopoler vandselskaberne er – hvad enten de er offentligt eller privatejede – skal samfundet kunne have tillid til, at selskaberne er kompetente, og at de fokuserer fuldt ud på at løse de vigtige samfundsopgaver, de er sat i verden for.

Opgaver, der handler om at kunne levere godt drikkevand både i dag og om hundrede år, at spildevandet renses bedst muligt til gavn for folkesundheden og miljøet, og at der sker en hensigtsmæssig klimatilpasning i takt med, at behovet herfor udvikler sig.

Vi er klar til yderligere dialog med alle interesserede parter. Tillid og dialog er vejen frem.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Niels Møller Jensen

Direktør, Herning Vand, bestyrelsesmedlem, DI Midt Vest, DI Vand, DI’s udvalg for bæredygtighed
Ingeniør (Horsens, 1982)