Støj-undersøgelse bremser vindmøller

STØJ: En stor undersøgelse skal klarlægge, om vindmøller giver sundhedsproblemer. Men flere foreninger advarer om, at undersøgelsen bremser vindmøllesatsningen, fordi kommuner sætter deres vindmølle-planlægning på standby.
Foto: Colourbox
Anders Jerking

En ny undersøgelse af vindmøllestøj kan sætte en kæp i hjulet på opsætningen af vindmøller på land. Sådan lyder advarslen fra både Vindmølleforeningen og WWF Verdensnaturfonden.

Baggrunden er, at Folketinget har besluttet at iværksætte en stor undersøgelse af, om vindmøller kan udgøre en sundhedsfare for naboer til møllerne. Resultatet af undersøgelsen ventes klar om to-tre år.

Både Vindmølleforeningen og WWF frygter, at mange kommuner vil vente med at opsætte nye møller, til undersøgelsen er klar. Dermed vil undersøgelsen bremse for den udbygning af vindenergien, som blev aftalt i energiaftalen fra 2012.

”Når man har sat sådan en undersøgelse i gang, så er der nogen lokalpolitikere, der bliver usikre og skyder planlægningen for vindmøller til hjørne, indtil undersøgelsen er klar. Men en så lang pause kan gøre det svært at realisere de mål, som et næsten enigt folketing har vedtaget,” siger Asbjørn Bjerre, direktør i Vindmølleforeningen.

Det drejer sig ikke om, at vi ikke vil have vindmøller. Det drejer sig om, at vi vil være fuldstændigt sikre på, at kommunen ikke kommer i klemme, hvis det viser sig, at der er problemer med lavfrekvent støj

Ole Ørnbøl (S) , Hjørring Kommune

I energiaftalen er det aftalt, at der frem mod 2020 skal opsættes nye vindmøller på land med en samlet kapacitet på 1.800 MW. Det svarer til cirka 700 nye møller, hvis man regner med, at møllerne har samme størrelse, som de nye møller i gennemsnit havde i 2011. Samtidig er det aftalt, at der skal tages gamle møller ned med en kapacitat på 1.300 MW.

Undersøgelse tager år
De senere år er modstanden mod vindmøller på land imidlertid vokset. Det skyldes ikke mindst bekymring for støj fra møllerne. Derfor har miljøministeren, sundhedsministeren og klima- og energiministeren iværksat en undersøgelse af eventuelle sundhedsrisici ved at være nabo til vindmøller. Undersøgelsen skal belyse sammenhængen mellem vindmøllestøj og henholdsvis diabetes, depression, blodtryk, fødselsvægt og søvn.

Undersøgelsen er i øjeblikket ved at blive tilrettelagt, og derefter skal forskerne bruge to år på arbejdet.

Vindmølleforeningen forventer, at undersøgelsen vil frikende møllerne.

”Vi har sat møller op i 35 år, og der er ikke et eneste registreret tilfælde af et menneske, som er blevet syg af at bo i nærheden af en vindmølle,” siger Asbjørn Bjerre.

Han opfordrer til, at tempoet på undersøgelsen speedes op.

”Vi opfordrer politikerne til at se på, om undersøgelsen kan gennemføres hurtigere. Ellers går der mindst 3-4 år, og det er en meget lang pause,” siger Asbjørn Bjerre.

WWF: Alvorligt problem
Vindmølleforeningen bakkes op af WWF Verdensnaturfonden.

”Det er et alvorligt problem, hvis kommunerne udsætter den nødvendige udbygning af vindmøller på land, til undersøgelsen foreligger,” siger seniorrådgiver i WWF Hanne Jersild og fortsætter:

”Der er god grund til at se på, om undersøgelsen kan gennemføres hurtigere. Tre år er lang tid.”

Kommune: Besynderlig fremgangsmåde
Foreningernes bekymring er ikke ubegrundet. Flere kommuner har allerede besluttet at bremse vindmølleplanlægningen. Det gælder blandt andet Tønder og Hjørring.

”Byrådet har besluttet at sætte opsætning af vindmøller og planlægning af vindmøller i stå, indtil undersøgelsen er færdig,” siger Ole Ørnbøl (S), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune.

Han vurderer, at beslutningen bremser op mod ti nye, store vindmøller.

”Det drejer sig ikke om, at vi ikke vil have vindmøller. Det drejer sig om, at vi vil være fuldstændigt sikre på, at kommunen ikke kommer i klemme, hvis det viser sig, at der er problemer med lavfrekvent støj,” forklarer han.

Kommunens beslutning skyldes både, at borgere er bekymrede for den lavfrekvente støj, og at kommunen er usikker på, om den kan stå med et erstatningsansvar, hvis det viser sig, at der er sundhedsproblemer forbundet med møllerne.

”Vi vil ikke hovedløst sætte vindmøller op, hvis det viser sig, at der er problemer,” siger Ole Ørnbøl.

To gange sidste år skrev daværende miljøminister Ida Auken (dengang SF) og daværende klimaminister Martin Lidegaard (R) til landets borgmestre, at de skulle fortsætte vindmølleplanlægningen, selv om der er sat en sundheds-undersøgelse i gang. Den fremgangsmåde undrer Ole Ørnbøl.

”Det ser ganske besynderligt ud, at Ida Auken og Martin Lidegaard skriver, at vi ikke skal tage undersøgelsen så tungt, men bare fortsætte planlægningen. Ministrene må også være i tvivl, siden de sætter undersøgelsen i gang,” siger han.

Også i Hjørring undrer man sig over, at den bebudede undersøgelse skal tage så lang tid. Derfor har kommunalbestyrelsen skrevet til ministerierne med en opfordring til, at undersøgelsen laves hurtigere. Kommunen har endnu ikke fået svar. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Asbjørn Bjerre

Selvstændig konsulent, fhv. direktør, Danmarks Vindmølleforening
lærer (Skive seminarium 1964)