Debat

Ekspert: Udligning lokker hverken Lolland eller Gentofte til udvikling

DEBAT: Udligningsordningen er indrettet, så hverken rige kommuner som Gentofte Kommune eller fattige kommuner som Lolland Kommune har økonomisk incitament til udvikling, skriver ekspert.

Fattige kommuner som Lolland og rige som Gentofte skal have motivation til at fremme økonomisk bæredygtig vækst gennem en ændring af udligningsordningen, skriver Lise Lyck.
Fattige kommuner som Lolland og rige som Gentofte skal have motivation til at fremme økonomisk bæredygtig vækst gennem en ændring af udligningsordningen, skriver Lise Lyck.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Lise Lyck
Ekstern lektor, Institut for afsætningsøkonomi, Copenhagen Business School 

Vi lever heldigvis i et demokrati.

Flertallet i den danske befolkning ønsker at leve i et samfund med fremgang, hvor med Grundtvigs ord "få har for meget og færre for lidt", og hvor det er muligt at leve rimeligt overalt i Danmark.

Da indkomster og livsbetingelser er forskellige, er der behov for intervention, og det sker via omfordeling ved hjælp af skatter, regulering og investeringer.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Det er et ufravigeligt krav, at interventionen skal være fair og forståelig, og det er lige det, der ikke mere er tilfældet med den kommunale udligning.

Hvis der ikke skal være krig mellem kommunerne indbyrdes og staten og mellem land og by og mellem rige og fattige kommuner, er der behov for systemændringer, så systemet kan blive troværdigt og legitimt.

Hovedstadsudligningen, som er noget, som Danmark alene har, bør afskaffes til fordel for en samlet landsudligning.

Lise Lyck
Ekstern lektor, Institut for afsætningsøkonomi, Copenhagen Business School 

Fører til absurde resultater 
Der er er krav, erkendelser og principper, der skal indgå politisk og retfærdigt.

Det, der anvendes til regulering, skal være korrekt. I udligningssystemet må nødvendigvis indgå CPR-oplysninger.

Derfor går det slet ikke, at staten ikke er ansvarlig for oplysningernes kvalitet, men at indberetning af data er betinget af kommunernes praksis.

Der er mange penge forbundet med forkert regulering, og mange konflikter skyldes den mere eller mindre lemfærdige omgang med CPR-oplysninger.

Det fører til absurde resultater som for eksempel udligningen til Gentofte, Frederiksberg og Lolland i forbindelse med fraflytning.

Reform har øget afstand til borgerne
Det må erkendes, at kommunerne er nødvendige af både demokratiske, økonomisk efficiensmæssige og samfundsudviklingsmæssige årsager.

Vi har i Danmark efter kommunalreformens indførelse for ti år siden fået den største gennemsnitlige kommunestørrelse målt efter befolkning i Europa.

Det indebærer få politikere, stor magt til administrationen og stor afstand til borgerne, hvilket hæmmer den demokratiske udvikling og bidrager til politisk afmagt hos borgerne.

Vi ved fra økonomisk teori, at decentral opbygning kan skabe bedre balance og behovsopfyldelse mellem lokale borgerpræferencer og offentlig produktion og regulering, hvilket styrker efficiens og velfærd.

Vi ved og har vidst siden Wagners lov fra slutningen af 1800-tallet, at længere levetid, højere indkomster og øget teknologi medfører, at borgerne stiller øgede krav til den offentlige sektor, især til de offentlige produktioner tæt på borgerne.

Det indebærer, at fordelingen mellem stat og kommuner af de offentlige midler må ændres, så kommunernes andel vokser, og statens mindskes. Det samme gælder for regionerne.

Ressourcer udfordrer opfyldelse af krav
Udsultningen af kommunerne og udgiftsloftet har betydet, at der på nogle områder er kommet et landsdækkende krav om en ordentlig behandling af befolkningsgrupper – krav, som en række kommuner ikke kan opfylde på grund af mangel på ressourcer.

Det gælder gamle borgere, der gennem hele livet har bidraget til samfundet, og som ikke er sikret en acceptabel rengøringsstandard og bolig, når de blandt andet ikke selv kan klare det mere.

Det gælder også minimumstandarder i forbindelse med vuggestuer og børnehaver, hvor fremtidssikringen af det danske velfærdssamfund kræver udnyttelse af den viden, som vi har om behandlingen af børn i deres tidlige leveår.

Læs også

Afskaf hovedstadsudligningen
Der skal etableres en udligning, der både tilgodeser en ulighedsreducerende ressourcefordeling og animerer til økonomisk efficiens og udvikling, så både fattige og rige kommuner har en motivation til fremme af økonomisk bæredygtig vækst.

Udligningen er i dag indrettet, så hverken rige kommuner som Gentofte Kommune eller fattige kommuner som Langeland og Lolland har noget økonomisk incitament til udvikling.

Også her har vi instrumenter, der kan tages i anvendelse. Her skal blot nævnes match-finansiering og -beskatning.

Millimeterretfærdighedsprincippet, som vi kender alt for godt fra skatteloven af 1903, og som er søgt overført til udligningen, må erstattes af mere sammenfattende kriterier.

Her må alder, indkomst, sociale forhold og boligforhold samles i overordnede pakker til regulering.

Hovedstadsudligningen, som er noget, som Danmark alene har, bør afskaffes til fordel for en samlet landsudligning.

Hovedstadsudligningen i sig selv er ulighedsskabende både i relation til de omfattede kommuner og i relation til alle andre kommuner i landet.

Staten må reducere udgifter
Hvordan skal det finansieres? Statens udgifter på en række områder skal reduceres.

Det gælder transportområdet (jævnfør eksempler som Mariagersagen og investeringer bestemt af landspolitikere uden egentlig behovsvurdering), dele af administrationen og organisationen af en del statslige områder eller støtteordninger, der ikke indebærer konkret udvikling.

Hertil kommer behov for ny indtægter fra beskatning.

Det kræver et grundigt arbejde og en politisk forståelse at nå frem til et udligningssystem, der er fair og troværdigt.

Et system, der mindsker ulighed og samtidig indebærer mulighed for bæredygtig økonomisk vækst, og som har en holdbarhed, der tager højde for det demografiske pres, men ellers er stabilt.

Selv om opgaven er krævende, bør den udføres nu, så vort grundlæggende gode samfund ikke ødelægges af ødelæggende konflikter.

Spørgsmålet er bare, om politikerne tør og vil engagere sig og ophøre med ad hoc-politik og lapperier til skade for et sammenhængende samfund.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lise Lyck

Ekstern lektor, Institut for Afsætningsøkonomi, Copenhagen Business School, forfatter
Cand.polit. (Københavns Uni. 1973)

0:000:00