Notat: Tilsyn vil afvise flere klager fra borgere

BAGGRUND: Et lovforslag skal gøre det lettere for det kommunale tilsyn at afvise sager. Det vil primært ramme borgeres klager på blandt andet miljø- og skoleområdet, fremgår det af notat.

Man skal ikke læse dybt i Statsforvaltningens årsrapporter, inden det står klart, at opgaven med at føre tilsyn med regionerne og kommunerne er under pres.

Den laveste score blandt de 23 succeskriterierne i Statsforvaltningens resultatkontrakt for 2014 tildeles evnen til at få afsluttet tilsynssager inden årets udgang.

Målet var at nå ned på 450 verserende sager. Resultatet blev 661 sager.

Login