Flertal uden om regeringen: Kun forskere skal have lempede regler for bijob

Det var en ophedet debat, som udspillede sig i Folketinget fredag, hvor Venstre skød på Socialdemokratiet for at indgå en aftale med DF og SF om lempeligere regler for bijobberi, som kun omfatter forskere og ikke den større gruppe, som regeringen havde foreslået. 

FORSKERBØDER: S, DF og SF har dannet et flertal uden om regeringen, så det kun er forskere, der slipper for bøder ved bijob. V er rasende, mens S frygtede en "bred port" for bijobberi til ny udenlandsk arbejdskraft. Der tegner sig dog også et flertal for at inkludere musikere på et senere tidspunkt.

"Vi er mildest talt rasende."

Sådan siger Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth, efter at DF, Socialdemokratiet og SF har dannet et flertal uden om regeringen.

Regeringen får stadig gennemført, at udenlandske forskere kan få lov at bijobbe i Danmark som eksempelvis censor, hvilket ellers giver bøder i dag.

Men regeringens støtteparti og de to oppositionspartier har sendt et ændringsforslag i folketingssalen, der skal sikre, at reglerne ikke gælder for andre grupper end forskere. Dermed oplever regeringen et nederlag for en del af deres lovforslag.

Ifølge Venstre-ordføreren er Socialdemokratiet vendt på en tallerken og "undergraver nu næsten hele lovforslaget". Men det afviser Socialdemokratiet:

"Vi anede da ikke i efteråret, at regeringen ville åbne en så bred port for bijobberi," som Astrid Krag (S) forklarede under tirsdagens lovbehandling i Folketinget.

Regeringen benyttede i januar muligheden til at fremsætte et forslag, som ville lempe reglerne om udenlandsk arbejdskraft mere generelt.

Og den udvidelse har regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, været arge modstandere af, men hvor Socialdemokratiet ikke har afvist en vis udvidelse af brancher ud over forskere.

Regeringen skal acceptere
Ændringsforslaget stiller regeringen i et dilemma.

For regeringspartierne skal nu støtte et lovforslag, som de ikke selv har forfattet hovedtrækkene i, og altså acceptere, at hverken udlændinge, som arbejder i landbruget og offshore-branchen, eller andre erhverv ud over direkte forskningsrelaterede jobs kan blive omfattet? 

Venstres kritik tager Socialdemokratiet dog ikke så højtideligt.

"Det er noget sludder, meningen med forslaget var ikke at undtage 1.600 ukrainske fodermestre fra at søge tilladelse til at arbejde på nabogården," siger Mattias Tesfaye.

Venstre afviser dog ikke at stemme for ændringsforslaget.

"Vi stemmer formentligt for forslaget, da det vil gøre livet nemmere for forskere," siger Marcus Knuth.

Omtumlet tilværelse
Forslaget har levet en omtumlet tilværelse i lovmaskinen, hvor en uenighed om, hvilke grupper der skulle inkluderes under forslaget, har delt Folketinget og sendt forslaget retur til udvalget en ekstra gang.

Nu ser forslaget dog ud til at blive vedtaget under protester fra regeringen, som må acceptere en anden udformning. Det får integrationsminister Inger Støjberg og V-ordfører Marcus Knuth til at kalde Socialdemokratiet for "dybt utroværdig".

Lovforslaget bunder i en sag, der udsprang af, at den amerikanske CBS-professor Brooke Harrington blev tildelt en bøde for ulovligt bijobberi for blandt andet at have mødtes med Folketingets Skatteudvalg.

Socialdemokratiet ville dog på baggrund af et høringssvar fra 3F have landbruget og offshore-branchen undtaget af hensyn til fare for social dumping.

Det viste sig dog juridisk svært at undtage offshore-branchen, fordi det i modsætning til landbruget ikke kunne dokumenteres at ville føre til en fare for social dumping.

Og i erkendelsen af, at det ikke ville være muligt at undtage enkelte brancher, har et flertal bestående af S, SF og DF derfor nu stillet ændringsforslag om at fjerne tilladelsen til 12 timers bibeskæftigelse for andre erhverv end forskere, som godt kan undtages. 

Lovforslaget blev tirsdag 29. maj 2018 på ny 2. behandlet i Folketinget, og den endelige vedtagelse ventes at falde inden sommerferien, såfremt regeringen vælger at støtte forslaget i sin nuværende udformning.

*Radikale foreslog kort før 2. behandlingen, at også musikere skal være omfattet af de lempeligere regler.

Grundet den korte frist kan musikere ikke nå at blive omfattet af de nye regler i denne omgang, men både Venstre og Socialdemokratiet var positive over for at inkludere gruppen på et senere tidspunkt.

*Artiklen er opdateret efter udgivelse med ovenstående afsnit.

Forrige artikel Chef i Kulturstyrelsen: Halvdelen af alle museumsgenstande kan kasseres Chef i Kulturstyrelsen: Halvdelen af alle museumsgenstande kan kasseres Næste artikel Nye tal: Stor vækst i podcast-lyttere kvæler ikke flowradio Nye tal: Stor vækst i podcast-lyttere kvæler ikke flowradio