Bibliotekarforbundet: Bibliotekarer fremmer dannelse

DEBAT: Uddannelsessektoren bør i højere grad medtænke bibliotekarerne som en væsentlig forudsætning i dannelsen af elever og studerende. Det skriver formand for Bibliotekarforbundet, Tine Jørgensen. 

Af Tine Jørgensen
Formand for Bibliotekarforbundet

Hvordan uddanner vi til fremtidens arbejdsmarked?

Det belyser Tænketanken DEA i en ny rapport. Direktør Stine Vrang Eliasen vil bidrage til, at vi i Danmark får ”verdens bedste uddannelsessystem”, og derfor har tænketanken kortlagt styrkerne ved det danske uddannelsessystem.

Som formand for 4.500 bibliotekarer bed jeg i rapporten mærke i et særligt uddannelsespolitisk fokus på dannelse, kritisk tænkning og livslang læring. Et kærkomment og vigtigt fokus, som bibliotekarer og informationsspecialister hver dag arbejder med.

Dannelse som central værdi i uddannelsessystemet 
Der er et stort potentiale i, at uddannelsessektoren i højere grad medtænker den bibliotekariske faglighed som en væsentlig forudsætning for at lykkes med at løfte elever og studerende i forhold til disse begreber.

Bibliotekarer arbejder i krydsfeltet mellem formel og uformel læring og har et fagligt fundament, som kan understøtte og supplere øvrige fagligheder som en rød tråd gennem hele uddannelsessystemet. Men vi glemmer for ofte at tænke dem ind som en central aktør i vores uddannelsespolitik.

Begrebet dannelse skal tilbage som en central værdi i uddannelsessystemet. I mange år har alt det, som kan måles og vejes, været styrende i vores uddannelsessystem, men på fremtidens arbejdsmarked og i fremtidens videnssamfund bliver der ikke kun brug for dyb faglighed og færdigheder på højt niveau.

Der bliver i lige så høj grad brug for medarbejdere, som kan tænke selvstændigt og kritisk, og som har evnerne til hele tiden at lære og sætte fagligheden ind i en ny kontekst, hvorfra der kan vokse nye idéer og måder at gøre tingene på.

Det er svært at sætte præcise ord på begrebet dannelse. Alligevel har vi alle en forestilling om, hvad det er: At blive et menneske, at kunne begå sig i et fællesskab og at kunne håndtere diversitet på en konstruktiv måde.

På arbejdsmarkedet handler det blandt andet om måden, man forholder sig til en opgave på. Det handler om dømmekraft, vilje, kreativitet, innovation, kritisk tænkning og evne til livslang læring.

Noget, vi i Danmark bryster os af at kunne, men som fremtidens uddannelsessystem skal dyrke endnu mere.

På bibliotekerne arbejder medarbejderne hver dag med dannelsesbegrebet. De er med til at operationalisere det, sådan som rapporten lægger op til, at man bør gøre.

Det sker, når borgere på folkebiblioteket guides mod nye erkendelser og ny viden gennem litteratur, foredrag, workshops, makerspaces, filmklubber, gamingaktiviteter og alt det andet, som bibliotekarerne udvikler til brugerne.

På uddannelsesbiblioteker og forskningsbiblioteker operationaliseres dannelse eksempelvis, når bibliotekarer styrker elevers og studerendes informationskompetencer med viden om kildekritik, informationssøgning og ophavsret.

Lad os derfor huske på bibliotekerne og bibliotekarerne som centrale aktører, når vi taler om, hvordan verdens bedste uddannelsessystem skal fungere.

Forrige artikel Mette Bock om public service: Vi har sovet i timen Mette Bock om public service: Vi har sovet i timen Næste artikel Mogens Jensen: Lyt til danskerne – sælg ikke TV 2 Mogens Jensen: Lyt til danskerne – sælg ikke TV 2
Loud-partnere kalder politisk kritik for urimelig

Loud-partnere kalder politisk kritik for urimelig

PUBLIC SERVICE: Kritikken haglede ned over Radio Loud under sidste uges samråd i Folketingets Kulturudvalg. Men kritikken er urimelig, lyder det fra blandt andre spillestedet Vega og Nationalmuseet, der udgør radiokanalens partnerkreds.