DMF vil sende P8 Jazz til afstemning: Ikke et brud på armslængden

BORGERFORSLAG: Dansk Musikerforbund har indsendt borgerforslag til at ændre public service-kontrakten, så radiokanalen P8 Jazz bevares. Formand afviser, at man vil bryde med armslængdeprincippet.

Radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz står til at lukke i 2020 som følge af public service-aftalen, der blev indgået i september mellem Kulturministeriet og DR. Lukningerne er en del af den spareøvelse, som regeringen og DF fik igennem i medieaftalen for 2019-2023.

Beslutningen har nu fået Dansk Musikerforbund (DMF) til at stille et såkaldt borgerforslag til bevarelsen af P8 Jazz. Helt konkret lyder forslaget, at "Folketinget pålægger regeringen at ændre public service-kontrakten mellem DR og Kulturministeriet, således at P8 Jazz fortsætter på uændrede vilkår efter 2020."

Forslagsstiller og formand for DMF, Anders Laursen, afviser dog, at de med forslaget betvivler DR's evne til at prioritere.

Login