Debat

Havnedirektør: Manglende godkendelser til udvidelse af havne bremser grøn omstilling

Erhvervs- og industrihavnene i Danmark udfordres kraftigt af manglende mulighed for klapning af opgravet havbundsmateriale, og den udfordring kan i værste fald ende med at bremse vækst og udvikling samt den grønne omstilling, skriver havnedirektør Lars Nordahl.

<div>Hvis Rønne Havn ikke får mulighed for at fremtidssikre havnen, får det betydning for havnens kunder og aktiviteter. Dermed presser det også forsyningssikkerheden og samfundsudviklingen på øen.</div>
Hvis Rønne Havn ikke får mulighed for at fremtidssikre havnen, får det betydning for havnens kunder og aktiviteter. Dermed presser det også forsyningssikkerheden og samfundsudviklingen på øen.
Foto: Jens Bttner/AP/Ritzau Scanpix
Lars Nordahl Lemvigh
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Erhvervs- og industrihavne udgør en vigtig og central infrastruktur, der understøtter en lang række erhverv og medvirker til vores erhvervsudvikling og vækst.

Havne er ikke kun vigtige for fiskeri, produktion og industriel udvikling.

De er knudepunkter for handel og transport af varer, og så spiller de danske erhvervs- og industrihavne en afgørende rolle i forhold til den grønne omstilling og den grønne industri.

Flere danske erhvervs- og industrihavne er netop i de her år i fuld gang med projekter omkring udvidelse og fremtidssikring.

Læs også

Det sker for at kunne videreudvikle og styrke funktionen som kritisk infrastruktur, og for at kunne fungere som den nødvendige dynamo for erhvervsudvikling og vækst, der skal sikre, at ambitionerne også bliver til realiteter.

I forbindelse med mange havnes tiltag er uddybning af havne og sejlrender en nødvendighed for løbende at opretholde sikker drift.

Ikke nok med det. Havnene er også nødt til at uddybe for at kunne levere på de øgede krav om større arealer, øgede kajlængder og dybdeforhold.

Bremser vækst og grøn omstilling

En moderne og tidssvarende havn ser væsentlig anderledes ud i dag, end da den blev anlagt.

Erhvervs- og industrihavnene i Danmark udfordres kraftigt af manglende mulighed for klapning af opgravet havbundsmateriale, og den udfordring kan i værste fald ende med at bremse vækst og udvikling samt den grønne omstilling.

Siden sommeren 2022 har vi anmodet myndighederne om tilladelse til klapning. Her halvandet år efter er der fortsat ikke udsigt til en afklaring.

Lars Nordahl
Administrerende direktør, Rønne Havn

Udvidelsesprojekterne i de danske havne handler især om at styrke og understøtte den erhvervsudvikling, som sker lokalt.

Det er også med det fokus, at vi på Rønne Havn udvider og fremtidssikrer havnen i de her år.

Bornholm har brug for en ny styrket forsyningshavn, der kan fungere som vækstmotor på øen og for øens mange virksomheder. Men fremtidssikringen af Rønne Havn sker også for at styrke positionen som en central aktør i den grønne omstilling.

Havnen i Rønne har på få år skabt en position som en central udskibningshavn af vindmøller til havvindmølleprojekter i Østersøen.

Udvidelsen og fremtidssikringen af havnen i Rønne strækker sig over flere etaper. De første to etaper er allerede gennemført og blev afsluttet i henholdsvis 2019 og 2022.

I de næste to år ønsker vi at gennemføre yderligere to etaper af den igangværende fremtidssikring. Som en del af udbygningen skal vi også uddybe, så vi kan fremtidssikre vores infrastruktur. Den udvikling udfordres derimod kraftigt af en manglende mulighed for klapning af opgravet havbundsmateriale.

Stadig ingen tilladelse efter halvandet år

Siden sommeren 2022 har vi anmodet myndighederne om tilladelse til klapning. Her halvandet år efter er der fortsat ikke udsigt til en afklaring.

Danmark risikerer derved at miste udvikling, momentum og terræn i den grønne omstilling, idet vindmølleprojekter enten ikke kan gennemføres, alternativt i muligt omfang flyttes til havne i udlandet.

Lars Nordahl
Administrerende direktør, Rønne Havn

Årsagen er en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra 23. februar 2023, der har kompliceret miljøkonsekvensrapporter og afgørelser.

I afgørelsen fastslår nævnet, under henvisning til EU-domstolens praksis, at der ikke må ske mertilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til en målsat overfladevandforekomst, hvor miljøkvalitetskravet allerede er overskredet for det eller de pågældende stoffer.

Miljøministeriet har derfor for nuværende ikke en vejledning for, hvilke kriterier, der skal anvendes ved vurdering af mulighederne for blandt andet klaptilladelser.

Vi har i juli 2023 ansøgt om at opnå dispensation, der kan muliggøre klapning i forbindelse med fremtidssikringen af havnen. Men på nuværende tidspunkt er der fortsat heller ingen afklaring på den ansøgning.

Rønne Havn kan miste sin førerposition

En manglende klaptilladelse til Rønne Havn kan både få store lokale og nationale konsekvenser.

Det vil ikke blot forsinke fremtidssikringen af Rønne Havn, men får også betydning for hastigheden i den grønne omstilling, udbygning af havvind i Østersøen og udviklingen af Bornholm.

Hvis Rønne Havn ikke får mulighed for at fremtidssikre havnen, får det betydning for havnens kunder og aktiviteter. Dermed presser det også forsyningssikkerheden og samfundsudviklingen på øen.

Læs også

Udbygningen af havvind i Østersøen vil også kunne blive direkte påvirket, ligesom det presser etableringen af Energiø Bornholm, der planlægges at stå færdig omkring 2030, og forventes at skulle benytte Rønne Havn som udskibningshavn.

Danmark risikerer derved at miste udvikling, momentum og terræn i den grønne omstilling, idet vindmølleprojekter enten ikke kan gennemføres, alternativt i muligt omfang flyttes til havne i udlandet – for eksempel Polen og Tyskland.

Den strategiske grønne førerposition, som Bornholm og Rønne Havn indtager i de her år, risikerer at gå tabt, og det vil ikke kun være et tab for Bornholm, men for Danmark og den grønne omstilling.

Temadebat

Dumping af sand og bundmaterialer i havet kræver, at der på en gang tages hensyn til havmiljøet og den maritime branches kommercielle interesser.

Derfor sætter Altinget Maritim med denne temadebat om såkaldt klapning spot på de forskellige interesser på området.

Læs mere om debatten og se panelet her.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vil du deltage i debatten, kan du kontakte debatredaktør Henrik Rasch.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Nordahl Lemvigh

Direktør, Rønne Havn
Master i business administration (CBS. 2013)

0:000:00