Aktører lægger pres på Ellemann: Forbyd pesticider ved drikkevandet

FØR SAMRÅD: Vandværkerne og Danmarks Naturfredningsforening vil have Jakob Ellemann-Jensen til at forbyde pesticider nær vandboringer. Ministeren bør tone grønt flag på dagens samråd, lyder opfordringen. 

Et forbud mod pesticidsprøjtning ved vandboringer er af absolut topprioritet, og det politiske vindue for at gennemføre det står åbent.

Det er meldingen fra vandværkernes interesseorganisationer og Danmarks Naturfredningsforening forud for torsdagens samråd om drikkevandsbeskyttelse.  

De vil have ministeren til at bakke op om oppositionens krav om at forbyde pesticidbrug nær de såkaldte BNBO’er – boringsnære beskyttelsesområder. 

Login