Dansk Skovforening: Betragt ikke biomaterialer som knappe ressourcer

REPLIK: Biomateriale er noget af det sidste, som vi kan bruge med god samvittighed. Erklær ikke biomateriale for en knap ressource, skriver Dansk Skovforenings seniorkonsulent, Hans M. Hedegaard.

Af Hans M. Hedegaard 
Seniorkonsulent, Dansk Skovforening

Dansk Erhverv miljøpolitiskes chef, Jacob Zeuthen, argumenterer i Altinget for, at biomaterialer bør anerkendes som knappe ressourcer, at den kommende biodiversitetspakke skal bidrage til en holdbar balance mellem erhvervslivets og naturens interesser, og at man fra politisk hold skal diskutere, hvilke sektorer der eventuelt skal have fortrinsret til disse ressourcer.

Dansk Skovforening mener ikke, at vi generelt skal anse bioressourcer som knappe ressourcer, idet det er en af de eneste ressourcer (hvis ikke den eneste), som vi som mennesker fortsat kan forbruge med god samvittighed, da disse – i modsætning til mange andre råstoffer, som vi dagligt forbruger – har den egenskab, at de til stadighed produceres, i takt med at vi bruger dem.

En forudsætning er dog, at udnyttelsen sker på et bæredygtigt grundlag. Samtidig har produktionen af biomaterialer en stor positiv effekt på vores klima. En effekt, der kan forøges betydeligt, hvis samfundet ønsker det.

Bæredygtig produktion
Både mængden af bioressourcer, beskyttelsen af biodiversitet og klimaeffekter kan øges betragteligt, hvis politikkerne træffer de rette valg.

Men vi må ikke glemme, at biodiversitet tager rigtig lang tid at "producere" i skovene, og der er mange debattører, der fejlagtigt foretager en direkte sammenligning mellem forskellige landes status på området – for eksempel om mængden af dødt ved i skovene.

I Danmark er 80 procent af landets skovareal yngre end 200 år og 25 procent af landets skovareal yngre end 55 år. En direkte sammenligning mellem forskellige landes indhold af for eksempel biodiversitet eller dødt ved er ikke en rimelig sammenligning, da udgangspunkterne og historikken er så forskellige.

Det interessante er at drøfte målsætninger som for eksempel for mængden af dødt ved i skovene, og hvordan vi indfrier målene. Det vil vi gerne bidrage til.

Faste regler er ikke gangbart
Dansk Skovforening er enig i, at forbruget af biomaterialer skal udnyttes fornuftigt i hele værdikæden, og at dette for skovenes vedkommende skal ske gennem en afvejning mellem alle de samfundsmæssige interesser, der er knyttet til skovene.

Det være sig produktionen af verdens mest miljørigtige råstof med en stor positiv klimaeffekt, grundlaget for opbygningen af de langsigtede biodiversitetsmæssige værdier eller rekreation.

For skovene findes der allerede flere certificeringsordninger, der sikrer en bæredygtig produktion med en afbalancering mellem de mange goder, som skovene leverer til samfundet.

At fastsætte regler for, hvilke sektorer der skal have fortrinsret til biomaterialer, lyder ikke som en gangbar politik i et i øvrigt markedsbaseret samfund.

Forrige artikel Replik til brændeovnsleverandører: Grøn omstilling kræver mindre brænderøg Replik til brændeovnsleverandører: Grøn omstilling kræver mindre brænderøg Næste artikel L&F: Miljøstyrelsens vurderinger af vandområder er rent gætværk L&F: Miljøstyrelsens vurderinger af vandområder er rent gætværk