EU’s store naturplan stiller nye lavbundskrav til Danmark: ”Det er meget ambitiøst og formentlig også urealistisk”

Der følger nye krav til udtagning af lavbundsjorder med i EU’s forslag til en ny storstilet naturlov. Krav, der for Danmark vil blive nærmest umulige at leve op til, vurderer ekspert. I både Landbrug & Fødevarer og DN er der dog opbakning til denne del af EU-udspillet.

I landbrugsaftalen satte et bredt folketingsflertal det som ”ambition” at udtage 100.000 hektar lavbundsjorder inden 2030, men indtil videre er der blot sat penge af til at udtage og vådlægge 38.000 hektar.
I landbrugsaftalen satte et bredt folketingsflertal det som ”ambition” at udtage 100.000 hektar lavbundsjorder inden 2030, men indtil videre er der blot sat penge af til at udtage og vådlægge 38.000 hektar.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Andreas Arp

EU’s storstilede og omdiskuterede forslag til en ny naturlov vil, såfremt den bliver virkelighed, stille nye grønne krav til Danmark.

Ét af dem handler målrettet om udtagningen af de kulstofrige og klimaskadelige lavbundsjorder.

Hvis man fremskriver forsvindingen af tørvearealerne frem mod 2050, nærmer vi os, at det så nærmest er alle de tilbageværende jorde, der skal tages ud.

Mogens H. Greve, Professor og sektionsleder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet

0:000:00