Friluftsrådet: LA's naturpakke giver naturen mindre værdi

DEBAT: Hvis Liberal Alliance får sine ønsker om en naturpakke 2.0 opfyldt, går befolkningens friluftsliv i minus, lyder det fra Friluftsrådets formand Lars Mortensen. 

Af Lars Mortensen
Formand for Friluftsrådet

I en artikel på Altinget drømmer miljøordfører Carsten Bach (LA) om at lade statens natur - det vil sige vores fælles natur - passe sig selv. Efter sigende fordi naturen vil have bedre af det. Lad mig slå fast med det samme: Friluftsrådet er på ingen måde imod en rig og mangfoldig natur på statens arealer – eller nogle andre arealer.

Naturen mister sin værdi
Men vi har noget imod, at vores fælles natur mister sin værdi som rekreativt rum og et velfærdsgode, som kommer alle til gode. For det er konsekvensen, hvis Carsten Bachs drøm om at neddrosle Naturstyrelsens aktiviteter går i opfyldelse.

Vi må ikke glemme, at Naturstyrelsen har den vigtige opgave at skabe rammer for befolkningens aktive friluftsliv. Det er en opgave med stor samfundsmæssig værdi og til daglig glæde for masser af mennesker og foreninger, der dyrker motion og friluftsliv og får del i de oplevelser, der findes i vores fælles natur. To ud af tre danskere går en tur i naturen mindst en gang om ugen - og 40 procent cykler en tur i naturen mindst en gang om ugen.

Når staten tjener lidt på landbrugs- og skovdrift på statens arealer, så bruges en del af ressourcerne på at gøre naturen tilgængelig for alle. Der bygges boardwalks, så alle uanset bevægelighed kan komme ud i naturen, der laves populære MTB-ruter, udsigtstårne med høje besøgstal og shelterpladser, der er booket flere måneder ud i fremtiden og bruges året rundt. Det er ikke muligheder, der kommer af sig selv. Gode rammer for alment friluftsliv skal skabes og vedligeholdes.

Flere turister?
Liberal Alliances argumentation for at lade naturen passe sig selv krydres dog med opfattelsen af, at en mere fri og vild natur vil tiltrække flere turister. Men den lysåbne natur i Danmark kræver altså også pleje i form af slåning og græsning, for den ikke skal springe i krat og skov, og dermed blive til en helt anden naturtype.

Mange friluftsbrugere nyder de naturoplevelser, som findes i den lysåbne natur med mulighed for lange udsyn og den særegne flora og fauna, som findes her. Så plejen af disse naturtyper må bevares, for ærlig talt, turister kommer for at dyrke friluftsliv i en spændende natur, men også en tilgængelig natur med gode adgangsmuligheder og faciliteter. De kommer ikke for at se et tilgroet vildnis uden stier eller uden mulighed for de særlige oplevelser, som faciliteter til friluftsliv giver.

Det er min klare opfattelse, at det brede flertal ikke kun ønsker sig, at der findes en mangfoldig natur, fordi vi nemmest muligt skal kunne leve op til internationale mål om biodiversitet - men også, at der er gode muligheder for at bruge naturen i hverdage og ferier. Og de muligheder kommer ikke af sig selv.

Så en naturpakke 2.0 med fokus på den lysåbne natur, ja tak, men lad det også være en gave til alle dem, der glæder sig over naturen og bruger den til et aktivt friluftsliv. Det gør mange millioner danskere i foreninger og på egen hånd og det kan de kun, fordi vi som samfund prioriterer at have en fælles natur, der er tilgængelig for alle. Ikke kun de grupper i befolkningen, der kan betale sig fra at opleve Danmarks natur, eller som synes, at natur kommer an på antallet af arter pr. kvadratmeter. Naturen skal være for alle.

Forrige artikel Ornitologformand: Har regeringen en strategi for biodiversitet? Ornitologformand: Har regeringen en strategi for biodiversitet? Næste artikel Ny debat: Går regeringens naturpolitik i den rigtige retning? Ny debat: Går regeringens naturpolitik i den rigtige retning?
 • Anmeld

  Thor Hjarsen · Naturvejleder, turistguide og meget andet

  Vildnis og turister

  Hvad er det lige for et århundrede Friluftsrådet befinder sig i? 😂 Mange steder i DK, hvor semi-vilde heste og kvæg afgræsser, stiger besøgstallene, fordi det simpelthen bare er blevet sjovere og mere interessant.
  "...turister kommer for at dyrke friluftsliv i en spændende natur, men også en tilgængelig natur med gode adgangsmuligheder og faciliteter. De kommer ikke for at se et tilgroet vildnis uden stier eller uden mulighed for de særlige oplevelser, som faciliteter til friluftsliv giver."
  I hvert fald alle andre steder i verden end lige i lille velplejede DK, er det den VILDE natur der tiltrækker turisterne... siger ham der har været turistguide gennem mere end 17 år i Sydamerika, Arktis og Nordatlanten. Men Friluftrådet ved åbenbart noget om turisme, de fleste andre ikke ved? Kunne være rigtigt godt at få relevant, aktuel evidens for påstanden fremført i ovenstående uddrag af debatindlægget om at vildnis i dansk natur skræmmer turister bort.

 • Anmeld

  Stine Nüchel Tuxen · Biolog

  Forældet forestilling

  Igen ser vi den tudsegamle misforståelse af at vildere natur med store planteædere, bliver lukket, uigennemtrængeligt krat.

  Hvad tror Friluftsrådet om Nationalparkerne rundt omkring i verden, som Yellowstone og Serengeti? At der ikke kommer et øje, fordi områderne kun består af helt tæt, lukket krat?
  Jeg vil anbefale Friluftsrådet at tage på en studietur ud og se hvordan natur i vildere dynamik faktisk ser ud.

 • Anmeld

  Kenneth Buk · Vildtbiolog i Sydafrika

  Folk vil have vild natur

  De mest besøgte naturområder i Danmark er steder som Jægersborg Dyrehave fuld af hjorte og gamle træer, Lille Vildmoses vildnis og store, vilde planteædere, Almindingens bisoner, Langelands vildheste mm. Her i Afrika er det også den vilde natur der trækker besøgende - ikke tømmerplantager og græsplæner. Indtægter fra flere udenlandske og danske naturturister kan snildt opveje den smule Naturstyrelsen måtte tabe i EU støtte på at have lysåbent natur hvor der i dag er landbrug.

 • Anmeld

  Lars Mortensen · formand i Friluftsrådet

  Der skal være adgang - også til vild natur

  Det er vigtigt, at turisterne og friluftsbrugerne har gode muligheder for at færdes og opholde sig i den "vilde natur". Derfor må man sikre, at der er stier og faciliteter i det fornødne omfang. Det læser vi ikke ud af Liberal Alliances oplæg, at man vil sikre at Naturstyrelsen (eller andre) vedligholder stier, bålpladser og bordwalks og andre friluftsfaciliteter, som også turisterne benytter. Så uanset hvor vild naturen er eller skal være, så er den et velfærdsgode som alle skal kunne bruge.

 • Anmeld

  Thor Hjarsen · Naturvejleder, turistguide, biolog m.m.

  Det er jo ikke det du skriver Lars Mortensen

  Det er jo ikke det du skriver Lars Mortensen. Derimod taler du rewilding og mere selvforvaltende natur ned under gulvbrædderne. Som om det har en regulær afskrækkende effekt på turister - og dermed negativ økonomisk betydning. Hvad har du/Friluftsrådet af dokumentation herfor? Jeg har modsat tjekket jeres egen undersøgelse fra 2013 der nærmere påpeger at de ændringer der vil få flere til at komme i naturen først og fremmest er flere dyr at se på, og dernæst mere natur. Du kender sen sikkert men her er linket: http://www.friluftsraadet.dk/media/519949/fakta_om_friluftslivet_endelig_version_1.0.pdf.
  Endvidere kan man da altid være nervøs for manglende finansiering af dele af politiske forslags effekt - så din uddybning - eller nærmere tilføjelse - til dit debatindlæg, synes rimelig.
  Bare ikke flere stråmænd, please. I har desværre gjort jer ret bemærket her på det seneste.
  Som du også sikkert ved Lars, er naturen og de vilde arter er jo det helt centrale grundlag for naturoplevelser og ikke mindst den naturvejledning I selv så rundhåndet støtter.

 • Anmeld

  Thor Hjarsen · Naturvejleder, turistguide, biolog m.m.

  Og genovervej jeres politiske udmeldinger, Lars...

  Sorry for trykfejl i ovenstående - og måske dette. Men det er skrevet mens jeg går rundt i en skov - uden for stierne:

  Jeg vil virkeligt opfordre dig til, Lars, som formand for Friluftsrådet, at I genovervejer jeres udmeldinger omkring potentialet for vildere og mere dynamisk, selvforvaltende natur i Danmark. Så I ikke - måske fejlagtigt - opfattes som en modstander af mere og bedre beskyttelse af biodiversiteten herhjemme. At I baserer jeres holdninger på forskningsbaseret viden og praksis også inden for biodiversitet. Mvh naturvejlederen.

 • Anmeld

  Morten DD Hansen · Chefkratlusker

  Jeg bliver ked af at læse Friluftsrådets kommentar

  Hverken mere eller mindre. De erfaringer, vi fx gør os på Molslaboratoriet, viser, at en vild natur UDEN landbrugs- og skovdrift tiltrækker langt flere mennesker end den klassisk "forvaltede" natur. En vildere natur giver langt flere oplevelser; jeg vil således opfordre enhver til at tage en gymnasieklasse med ud i en kultiveret, "plejet" skov og derefter ud i Molslaboratoriets vilde natur. Jeg ved godt, hvor de gider være, lege og opleve.

  Det er ikke synd for danskerne, at naturen nu bliver vildere. Det er til gengæld skidesynd, at det har taget så lang tid. Vi er gået glip af så meget - ikke mindst oppe i vore hoveder!

 • Anmeld

  Kenneth Buk · Vildtbiolog i Sydafrika

  Kom med et dementi

  Lars Mortensen, jeg synes det er fint du stiller op til øretæver her, og at du tilsyneladende ikke rigtigt mener at vildere natur har mindre værdi. Det ville dog være passende hvis Friluftsrådet kom med et officielt dementi, hvori foreningen forklarer at den faktisk IKKE mener at vildere natur har mindre værdi, men blot at der stadig skal være adgang og faciliteter. Hvor finansieringen skal komme fra kan vi så diskutere, men det skal da i hvert fald IKKE være fra produktion der ødelægger den biodiversitet og vilde natur folk kommer for at nyde.

 • Anmeld

  Michala Thomassen · Natur- og Miljøkonsulent, Centrovice

  Problemet er tilskudsordningerne

  Jeg forstår så udmærket hvad din intention er Carsten Bach, men jeg mener du skyder forbi med hensyn til hvor problemet er. At Naturstyrelsen og det private landbrug forsøger at tjene penge på at pleje dansk natur er ikke problemet. Det er derimod, at støtteordningerne er sådan skruet sammen, at der kontrolleres efter en bestemt højde på vegetationen d.15.september eller et fast antal dyr på arealet i juni, juli og august. Disse to typer kontrolformer kan i rigtig mange tilfælde være svære at få til at harmonere med hensyn til bestemte arter, der kræver en mere eller mindre hård afgræsning - eller måske ind i mellem slet ingen afgræsning. Tilskudsreglerne umuliggør også ofte en drift, der kunne modvirke højt parasittryk hos de græssende dyr. I Irland, Spanien og Rumænien har man i flere år arbejdet med meget interessante forsøgsordninger med nye støtteordninger, såkaldte Resultat Based Agricultural Payment Schemes: https://rbaps.eu/ og http://www.fundatia-adept.org/?content=default. Disse ordninger belønner landmændene for den gode naturpleje, enten i form af positiv udvikling af artsantal eller i form af gode strukturindikatorer, som indikerer gode chancer for at biodiversiteten kan forbedres på arealet. Denne type støtteordninger medvirker til at landmændene får større indsigt i, hvad der er særligt værdifuldt i deres område og giver ekstra penge for god management.
  Meget af vores natur har brug for græssere, for at bevare og udvikle biodiversitet, men der skal følge tilskud med, ellers er det meget svært at opnå en rimelig økonomi i foretagendet. Arbejd derfor hellere på at få Landbrugsstyrelsen til at reformere tilskudsordningerne, så de arbejder bedre sammen med hensyntagen til biodiversiteten, så både Naturstyrelsen og landmændene kan tjene penge på det de laver.