Friluftsrådet: Gode faciliteter i naturen kommer ikke af sig selv

TEMADEBAT. Selvfølgelig ønsker Friluftsrådet vild natur. Vi ønsker det bare i et omfang, hvor der stadig er faciliteter, der giver adgang til den. Derfor skal Naturstyrelsen beholde sin støtte. Det skriver Lars Mortensen i et svar på et indlæg fra Carsten Bach (LA).

Af Lars Mortensen
Formand for Friluftsrådet

Friluftsrådet har intet imod vild natur – tværtimod! Lad os få slået det fast en gang for alle. Der har i de seneste par uger været flere indlæg her på Altinget, hvor Friluftsrådet bliver skudt i skoene, at vi ikke ønsker vild natur.

Det er jo ikke tilfældet, bare fordi vi argumenterer for også at sikre folks adgang og friluftsliv!

Derfor er vi også helt enige i, at der skal være fri natur med vilde, sjældne og unikke arter på de statslige arealer.

Vil LA sikre adgangen til natur?
Men vi er også rigtig glade for at høre, at Liberal Alliance vil sikre adgangsforhold i form af stier, udsigtstårne og så videre, så det bliver muligt at komme ud i og opleve den vilde natur.

For mange af debatindlæggene kan godt få mig til at tvivle på, om man ønsker det!

Vi er til gengæld ikke enige med Liberal Alliance i, at Naturstyrelsen skal fratages muligheden for at få tilskud fra EU i forbindelse med drift og pleje af deres arealer på lige fod med alle andre lodsejere.

Naturstyrelsens indtægter bruges blandt andet på at skabe gode muligheder for friluftsliv til borgerne og sikre naturudvikling på andre arealer.

Gode rammer kommer ikke af sig selv 
I de danske statsskove og på de lysåbne statsarealer kan gæsterne finde parkeringspladser, velholdte stier, borde og bænke, skraldespande, toiletter, fugletårne, madpakkehuse, informationsskilte, foldere, ridestier og meget mere. Det kommer ikke af sig selv.

Hvis ikke Naturstyrelsen kan regne med indtægter i forbindelse med pleje af deres arealer, hvem skal så betale for de stier, udsigtstårne og så videre, som Liberal Alliance slår fast, at der skal være?

Vil Carsten Bach sikre, at Naturstyrelsen på anden vis får et økonomisk grundlag til at skabe gode naturoplevelser for alle som et gratis velfærdsgode? Friluftsrådet mener, at Naturstyrelsen gør et fremragende stykke arbejde for at sikre gode faciliteter til alle de danskere, der bruger naturen til leg, motion, afslapning og oplevelse – kort sagt til friluftsliv.

Faciliteter bliver brugt
I samme undersøgelse fra 2013, som Carsten Bach henviser til, fremgår det nemlig, at de mest anvendte faciliteter i naturen blandt den voksne befolkning er borde og bænke samt afmærkede ruter.

Dertil kommer, at 50 procent af børnefamilierne bruger naturlegepladser og en tredjedel af børnefamilierne bruger bål- og grillpladser. Det er således en vigtig del af folks brug og adgang til naturen, at der er tilgængelige faciliteter.

Friluftsrådet arbejder på at sikre en god adgang til naturen på private såvel som på statslige arealer. Adgang betyder også muligheden for at kunne bruge naturen.

I Danmark har vi rigtig gode adgangsmuligheder på de statslige arealer for organiserede grupper og privatpersoner – og heldigvis også rigtig gode faciliteter.

Det skal vi også have i fremtiden, og derfor nytter det ikke at fratage Naturstyrelsen økonomien under påskud af at ville skabe mere vild natur i Danmark. Vi håber, at dette har været med til at afklare Friluftsrådets standpunkt i denne sag, og vi håber, at Carsten Bach vil takke ja til en kop kaffe og en god snak om vild natur, statsarealer, faciliteter og friluftsliv!

Forrige artikel Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul Næste artikel Verdens Skove: Skærpede krav til bæredygtig biomasse er vigtige Verdens Skove: Skærpede krav til bæredygtig biomasse er vigtige
Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

ANBEFALINGER: Få måneder før regeringen skal forhandle en stort anlagt naturpakke, kommer en række af landets førende forskere med anbefalinger til, hvordan naturkrisen i Danmark bliver stoppet. ”Der er brug for en særlig indsats i Danmark,” lyder det fra forsker bag rapporten.