Friluftsrådet: Wermelin skal give naturen tilbage til danskerne

DEBAT: Et nationalt netværk af stier og ruter for vandrende, cyklende og ridende og et eftersyn af adgangsreglerne til naturen. Med de to tiltag vil miljøminister Lea Wermelin gøre en stor forskel, skriver Friluftsrådets formand, Niels-Christian Levin Hansen.

Af Niels-Christian Levin Hansen
Formand for Friluftsrådet

Med Lea Wermelin på posten som ny minister for vores fælles natur er håbet er lysegrønt. Tager hun fat på opgaven med afsæt i regeringens grønne ambitioner, har naturen og de naturglade danskere noget at glæde sig til.

Friluftsrådet glæder sig til en biodiversitetspakke, skovrejsning og mere urørt skov, flere sammenhængende naturområder, hvor naturen får lov til at udbrede sig på mere naturlige præmisser, og en jordreform med udtagning af landbrugsjorder.

Med klimaforandringer og biodiversitetskrise hængende over hovedet er det afgørende at tage fat med det samme, så vi får mere natur og giver naturen bedre vilkår.

Lige så afgørende er det, at initiativer for mere og bedre natur går hånd i hånd med gode muligheder for, at danskerne kan komme ud at opleve naturen. Friluftslivet skal tænkes med i naturindsatserne fra start, så samfundet får størst mulig værdi af den øgede biodiversitet og natur.

Nationalt netværk af stier
Ny natur skal komme borgernes aktive friluftsliv til gode, for eksempel ved at skabe gode adgangsforhold, stier eller faciliteter. Det er også langt den bedste måde at skabe bred folkelig opbakning til naturpolitikken på: at give folk mulighed for at kende vores natur, bruge den og mene, at det er vigtigt at prioritere naturindsatser for skattekronerne.

Derfor har Friluftsrådet også to helt konkrete forslag til miljøministeren, der giver mere friluftsliv til flere:

1. Skab et nationalt netværk med naturnære stier og ruter, der gør det nemt at komme ud i naturen.

Friluftsrådet var særdeles glade for at se Mette Frederiksens udspil til et "nationalt net af stier og ruter" under valgkampen: en grøn margueritrute, ikke for biler, men for vandrende, cyklende og ridende, der viser vej til og går gennem Danmarks bedste natur. Og som kæder landets natur sammen på tværs.

Det samarbejder vi gerne med Lea Wermelin om at føre ud i livet, så danskerne kan få større glæde af naturen, og vi kan understøtte naturturisme i Danmark til gavn for vækst og beskæftigelsen i de grønne yderområder.

2. Se på adgangsreglerne i naturen.

Uklare regler og udlæg af ny natur betyder, at der er behov for at gennemgå reglerne for at færdes og opholde sig i naturen og undersøge, hvordan naturen kan åbnes for flere.

Det kan den for eksempel ved at tillade færdsel på udyrkede bræmmer og udvide mulighederne for at færdes og opholde sig i privatejede skove. Eller erstatte anmeldelse med godkendelse i Naturbeskyttelseslovens § 26 A, så det ikke er så nemt at nedlægge veje og stier i det åbne land som i dag, hvor adgangsvejene i landskabet forsvinder i stor stil. Med få ændringer vil Lea Wermelin kunne tage et stort skridt, så adgangen til naturen forbedres.

Naturoplevelser samler befolkningen
Det er bare nogle af de forslag, Friluftsrådet glæder sig til at samarbejde med Lea Wermelin om – så hun kan blive ministeren, der sikrede mere og bedre natur til alle danskere.

Det er nemlig været sådan, at naturen er vi fælles om at kunne nyde i Danmark, og naturoplevelser samler befolkningen. Det giver mulighed for, at mennesker kan mødes i foreninger om fælles friluftsinteresser, og det styrker den enkeltes sundhed og livskvalitet – med store gevinster for samfundet til følge.

Derfor er både fornuftigt og en god investering at tænke natur og friluftsliv sammen, så nye tiltag både kommer naturen og befolkningens friluftsliv til gode.

Forrige artikel PVC Informationsrådet: Onde tunger affejer vores forsvar som whataboutery PVC Informationsrådet: Onde tunger affejer vores forsvar som whataboutery Næste artikel JA: Nultolerance over for pesticider i vores grundvand skaber problemer JA: Nultolerance over for pesticider i vores grundvand skaber problemer
Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

ANBEFALINGER: Få måneder før regeringen skal forhandle en stort anlagt naturpakke, kommer en række af landets førende forskere med anbefalinger til, hvordan naturkrisen i Danmark bliver stoppet. ”Der er brug for en særlig indsats i Danmark,” lyder det fra forsker bag rapporten.