Grønt raseri over Esben Lundes natur-melding

NATUR: Tre grønne organisationer tordner mod miljøministerens udmelding om, at Danmark ikke kommer til at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020.

”Skammeligt”, ”for slapt” og ”et generationstyveri af de helt store”.

Det vækker røre hos de grønne organisationer, at miljøminister Esben Lunde Larsen (V) på et samråd kort før påske sagde, at hverken Danmark eller andre af lande kommer til nå FN’s 2020 mål om at standse tabet af biodiversitet.

”Jeg tror ikke, at der er nogen lande, der når målsætningerne. Det er det realistiske svar at give,” sagde Esben Lunde Larsen.

Det har fået Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening til tasterne. I en fælles pressemeddelelse lyder meget hård kritik af ministeren, som under samrådet ikke ville love nye tiltag for at nå målene.

”Det er simpelthen for slapt, at Esben Lunde Larsen ikke vil prøve at nå de naturmål, Danmark har forpligtet sig til. Vi har tydeligvis en miljøminister, der er uinteresseret i naturen,” siger Bo Normander, der er programleder for skov og biodiversitet hos WWF i pressemeddelelsen.

Generationstyveri
Sekretariatschef i Verdens Skove, Jan Ole Haagesen, kalder det ”skammeligt”, at Danmark ikke gør mere.

”Hvis ikke engang et velstående land som Danmark orker at leve op til sine internationale naturforpligtelser, hvordan skal vi så forvente at mindre rige lande bevarer deres truede natur?” siger han i pressemeddelelsen.

Naturfredningsforeningen peger på, at 11 ud af 17 naturtyper ifølge den seneste Novana-rapport er i tilbagegang. Og at der derfor må ske noget:

”Ellers afleverer vi en fattigere natur end den vi selv overtog, og dét vil være et generationstyveri af de helt store,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening i pressemeddelelsen.

Har allerede taget store skridt
Kritikken kommer i kølvandet på et samråd, som handlede om den danske indsats for at stoppe naturens tilbagegang. Danmark har nemlig tilsluttet sig FN’s og EU’s mål om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra miljøminister Esben Lunde Larsen om kritikken fra de grønne organisationer, men på selve samrådet lød det, at regeringen ikke bare sidder på hænderne.

”Regeringen prioriterer indsatsen for at standse tilbagegangen i biodiversitet og har iværksat en række initiativer for at opfylde vores forpligtelser om biodiversitet og naturbeskyttelse,” sagde Esben Lunde Larsen.

Han lagde vægt på, at regeringen har målrettet naturindsatsen ved at fokusere på områder, hvor der i forvejen er naturværdier at bygge videre på. Han fremhævede i den forbindelse blå bloks naturpakke fra maj 2016, hvor der skal udlægges mindst 25.000 hektar urørt skov eller biodiversitetsskov. Han pegede også på planerne for Natura 2000-områderne, som blev offentliggjort i april 2016, samt vandplanerne fra juni 2016.

”Så der er allerede taget store og vigtige skridt for at forbedre biodiversiteten,” sagde han.

Forrige artikel Esben Lunde om ammoniak-mål: Ida Auken orienterede Folketinget efter bogen Esben Lunde om ammoniak-mål: Ida Auken orienterede Folketinget efter bogen Næste artikel Landbruget frygter Grønt Danmarkskort Landbruget frygter Grønt Danmarkskort
 • Anmeld

  Jørgen Lundsgaard

  Der sker hele tiden en udvikling!

  Den næste generation overtager ikke på noget som helst vigtigt område det samme som deres forælder generation - og heller ikke på biodiversitetsområdet
  Der er utrolig mange årsager til at det aldrig og aldrig har været en direkte overtagelse mellem generationerne.
  Klimaforandringer vil være en af de største årsager, men også ændret levevis og dermed landskabsændringer, produktionsudvikling vil have stor indflydelse på fauna og naturen generelt.
  At forskerne/"experterne" og NGO'erne så har deres egne små kæpheste at ride indenfor miljø og natur, har jo gennem tiderne altid været eksisterende - og udmærket.
  Men ænding af den reelle naturudvikling har de ikke været istand til. Det er alle de påvirkende faktorer alt for stærke til, - fx klimaændringen.
  Det er udmærket at have en målsætning om standsning af tab af biodiversitet til en fastsat tid fx 2030, men det er urealistisk, når sammenligningen sker til for 100-, 50- eller 10 år siden for et bestemt areal/område.

 • Anmeld

  Emil Førby

  Urealistisk

  At det er urealistisk at stoppe tabet af biodiversitet lyder fjollet. Man kunne i hvert fald nemt gøre mere. Vi kunne for eksempel lægge vores nationalparker der hvor naturværdierne er, i stedet for at lægge dem så de ikke redder mere natur end hvis man havde lagt dem tilfældige steder. http://macroecology.ku.dk/pdf-files/naturvrdier_i_nationalparker.pdf

  Måske du skriver således fordi at det kan tage lang tid fra tiltag til en positiv respons? Efter mange års miljøindsats er ålegræsset begyndt at sprede sig i vores fjorde (altså før landbrugsreformen) http://fiskeritidende.dk/aalegraes-bliver-mere-udbredt-i-limfjorden/

  Furesøen bliver stadig mere artsrig: http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2016/11/furesoeen-glemmer-ikke-forureningen/

  Hvorvidt det er realistisk at stoppe tabet af biodiversitet inden 2030 er realistisk er et ret simpelt spørgsmål som jeg tror alle biodiversitetsforskere gladeligt vil svare på. Og mine penge penge ligger på at svaret er ja.

  At det skulle være klimaforandringer der det primære problem for den danske biodiversitet er ikke hvad danske biodiversitetsforskere giver udtryk for: http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/biolog-det-gaar-kanongodt-undtagen-for-naturen

  Tvært imod er flere af de sommerfugle der er forsvundet fra dk forsvundet på grund af kulde, fordi de varme lysninger i skovene er forsvundet: http://politiken.dk/debat/arkiv_debattoerer/engelbreth/art5460641/Farvel-sommerfugle-naturens-forarmelse-forts%C3%A6tter

  Jeg ved ikke om du mener at forskerne kun er "experterne" i citationstegn, i så fald: hvem mener du ved meget om biodiversitet?