Debat

Gudenåkomittéen: Tværkommunal indsats giver klog klimatilpasning 

Det giver ingen mening at kalde vedtagelsen af Gudenå Helhedsplan "et skibbrud af lokalpolitiske årsager". Tværtimod er helhedsplanen i de syv Gudenåkommuner et pragteksempel på tværkommunalt samarbejde, skriver Rune Kristensen og Karen Lagoni (S).

Ved at se på helheden har vi lært, at problemerne med oversvømmelserne i Gudenåen skal løses lokalt og ved i højere grad at tilpasse sig vandmasserne, skriver Rune Kristensen og Karen Lagoni (S).
Ved at se på helheden har vi lært, at problemerne med oversvømmelserne i Gudenåen skal løses lokalt og ved i højere grad at tilpasse sig vandmasserne, skriver Rune Kristensen og Karen Lagoni (S).Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er med stor forundring, at vi i Altinget den 10. maj 2022 kan læse et debatindlæg af Tom Heron og Mads Jensen Møller, som er henholdsvis direktør i Niras og administrerende direktør i Nordiq-Group. De mener nemlig at vide, at et stort planlægningsinitiativ om klimatilpasning mellem de syv Gudenåkommuner har lidt skibbrud af lokalpolitiske årsager.

At der hentydes til helhedsplanen for vandhåndtering langs Gudenåen (Gudenå Helhedsplan), er ikke så svært at forstå. Men hvordan forfatterne kobler vedtagelsen af Gudenå Helhedsplan i alle syv Gudenåkommuner til "et skibbrud af lokalpolitiske årsager", er derimod sværere at gennemskue.

Lokale komittéer kan tage tværgående problemstillinger op og undersøge mulighederne for optimale helhedsløsninger i tæt dialog med borgere og lokale interesseorganisationer.

Rune Kristensen og Karen Lagoni (S), hhv. formand og næstformand i Gudenåkomitéen

På tværs med vilje

Vi er enige i forfatternes udsagn om, at morgendagens mange udfordringer kræver, man ser ud over egen kommunegrænse. Den gode nyhed er, at her kan tværkommunale samarbejder omkring vandløb noget. Det er nemlig præcis det, vi gør ved at være på tværs med vilje.

Gudenåkommunerne har en årelang tradition for at arbejde sammen om Gudenåen gennem det frivillige, politiske tværkommunale samarbejde, Gudenåkomitéen. Erfaringen er, at det virker. Vores fokus er blandt andet vandmiljø, helhedstænkning i ådale, klimatilpasning og interessentinddragelse, herunder arbejdet med Gudenå Helhedsplan.

Vi er ikke de eneste med den tilgang – udover Gudenåkomitéen findes Limfjordsrådet, og for nylig har Kongeåkomitéen og Storåkomitéen set dagens lys. I vores optik kan de tværkommunale samarbejder faktisk det, som Tom Heron og Mads Jensen Møller efterlyser i deres debatindlæg i Altinget.

De kan tage tværgående problemstillinger op og undersøge mulighederne for samfundsmæssige optimale helhedsløsninger. Og det sker i tæt dialog med borgere og lokale interesseorganisationer.

Det er ikke sikkert, at en helhedsløsning er hele løsningen. Ved at se på helheden har vi i stedet lært, at problemerne med oversvømmelserne i Gudenåen skal løses lokalt og ved i højere grad at tilpasse sig vandmasserne.

Rune Kristensen og Karen Lagoni (S), hhv. formand og næstformand i Gudenåkomitéen

Man lider kun skibbrud, hvis man ikke foretager kursændringer

Tom Heron og Mads Jensen Møller ser Gudenåen som et eksempel på et sted, hvor det ud fra en helhedsbetragtning vil være klogt at bruge dele af ådalene til at planlægge oversvømmelser ved ekstremafstrømning.

Det er ærgerligt, at forfatterne ikke er dykket ned i konklusionerne fra arbejdet med Gudenå Helhedsplan. Helhedsplanen konkluderer, at vi ikke kan parkere os ud af de oversvømmelser, Gudenåen oplevede i februar 2020 som følge af de meget store vandmængder. Desuden vil vandparkering blot flytte udfordringerne fra et sted til et andet. Det er ikke en løsning.

Arbejdet med Gudenå Helhedsplan har vist os, at det ikke er sikkert, at en helhedsløsning er hele løsningen. Ved at se på helheden har vi i stedet lært, at problemerne med oversvømmelserne i Gudenåen skal løses lokalt og ved i højere grad at tilpasse sig vandmasserne.

Er det at lide skibbrud? De synes de syv kommuner, der på Gudenåkomitéens anbefaling har vedtaget helhedsplanen for Gudenåen, ikke.

Vandet kommer – giv plads

Vores seneste initiativ er at nedsætte en klimatilpasningsfølgegruppe, der blandt andet skal følge de syv Gudenåkommuners arbejde med den landskabsmæssige analyse af Gudenådalen, som er blevet igangsat i forbindelse med Miljøstyrelsens pilotordning for helhedsplanlægning i vandløbsoplande.

I pilotprojektet kigger vi på, hvordan vi arbejder med en tilpasning af Gudenådalen til vandet. Det er en tilgang, som tre af komitéens medlemskommuner tidligere har haft stor succes med i Nørreådalen.

Tom Heron og Mads Jensen Møller skriver i deres debatindlæg, at det kræver et helikopterperspektiv at lave samfundsmæssigt optimal planlægning. Vores erfaring ud fra arbejdet med Gudenå Helhedsplan er, at det helikopterperspektiv fint opnås i et tværkommunalt samarbejde.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tom Heron

Direktør, Miljø, Energi og Vand, NIRAS, fhv. teknisk direktør, Horsens Kommune
cand.scient. i geologi

Mads Jensen Møller

Administrerende direktør, Nordiq Group, formand for arbejdsgruppen for bæredygtighed, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

0:000:00