Debat

Jægerforbund: Jagt skal tilpasses mål for biodiversiteten

DEBAT: Bæredygtig jagt skal ikke af princip forbydes i naturnationalparker. Derimod bør der for hver park udarbejdes en plan for, hvordan biodiversitet og menneskelig aktivitet kan forenes, skriver Claus Lind Christensen, formand, Danmarks Jægerforbund.

Der bør lokalt tages stilling til, hvordan hensynet til biodiversiteten forenes med rekreativ jagt og forvaltning af store græssere, skriver Claus Lind Christensen.
Der bør lokalt tages stilling til, hvordan hensynet til biodiversiteten forenes med rekreativ jagt og forvaltning af store græssere, skriver Claus Lind Christensen.Foto: Henrik Beck, Danmarks Jægerforbund
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen er ved at udmønte natur- og biodiversitetspakken, der skal sikre et langt større fokus på vildere natur og mere biodiversitet i Danmark.

For øjeblikket arbejder regeringen med et lovforslag for de kommende naturnationalparker, som både forskere og interessenter har klare anbefalinger til, således også Danmarks Jægerforbund.

Senest har Maria Reumert Gjerding, Danmarks Naturfredningsforenings præsident, udtalt sig om jagt i strengt beskyttet natur.

Slut med polariseret debat
Maria Reumert Gjerding er i det omtalte debatindlæg knap så kategorisk i relation til jagten i strengt beskyttede områder og åbner for eksempel for en forsigtig jagtlig forvaltning af de store græssere, altså hjortevildtet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Det er netop vores synspunkt, at man ikke på forhånd dekreterer jagtforbud i de kommende naturnationalparker, som sandsynligvis i et eller andet omfang kan komme til at indgå i EU’s biodiversitetsstrategi, hvor 10 procent af såvel landjorden som havet skal udlægges til strengt beskyttet natur.

Vi anerkender forskernes konklusion om, at naturen og biodiversiteten kræver plads. Plads til naturlige processer. Vi underkender heller ikke, at der kan være områder i hele eller dele af de kommende naturnationalparker, som af forskellige årsager bør friholdes for jagt, det sker jo allerede i dag i statsskovene.

Det, vi er imod, er en polariseret debat, hvor vi står i hver vores ringhjørne.

Claus Lind Christensen, Formand, Danmarks Jægerforbund

Det er vi naturligvis parate til at gå i dialog med de øvrige interessenter om. Det, vi er imod, er en polariseret debat, hvor vi står i hver vores ringhjørne.

Vi har – indrømmet – også været med til at trække synspunkterne hårdt op, hvilket skyldes dels, hvad vi opfatter som bombastiske krav fra EU-Kommissionen i relation til EU’s biodiversitetsstrategi, dels en uforsonlig retorik fra flere danske NGO’ers side, som vi opfatter som et unuanceret angreb på jagten.

Jagt kan foregå på mange måder både i hyppighed og udførelse. På mange statslige og kommunale arealer er jagten i forvejen stærkt begrænset. Det har vi ingen problemer med, men vi har noget imod, at bæredygtig jagt af princip skal forbydes i naturnationalparker eller i strengt beskyttet natur.

Læg en klar plan
Vi har således et ønske om, at der for hver naturnationalpark udarbejdes dels en individuel vurdering af naturnationalparkens biodiversitetsmæssige potentiale og formål, dels en plan for, hvilke menneskelige aktiviteter parken kan tåle, uden at de strider mod de biodiversitetsmæssige formål – vel at mærke en dynamisk plan.

På den måde kan vi sikre, at naturnationalparkerne kommer til at rumme så meget menneskelig aktivitet, som området kan bære, uden det går ud over naturnationalparkens biodiversitetsmæssige potentiale og formål.

Sidstnævnte for både at sikre den folkelige opbakning til naturnationalparkerne som koncept, men også for at give plads til friluftslivet generelt.

I relation til jagten vil det betyde, at der lokalt skal tages stilling til, hvordan hensynet til biodiversiteten forenes med rekreativ jagt og som tidligere nævnt forvaltning af store græssere.

Jeg vil afslutningsvis opfordre regeringen til at lade Vildtforvaltningsrådet forholde sig til den jagtlige vinkel i lovforslaget om de kommende naturnationalparker, hvilket naturligvis skal ske ud fra et fagligt grundlag.  

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Lind Christensen

Formand, Danmarks Jægerforbund
værktøjskonstruktør (Skive Tekniske Skole 1992), diplomleder (Vejle Teknisk Skole 1999)

0:000:00