Debat

Lektor: Hvem har set biodiversitetsrådet?

Selvom aftaleparterne afsatte midler til biodiversitetsrådet i fire år fra 2021, mangler vi at få en dybere indsigt i tankerne om etableringen af rådet. Er tiden ikke inde til, at vi får biodiversitetsrådet at se, spørger lektor og institutleder Lone Grønbæk.

Regeringen og støttepartierne præsenterede i december som en del af finansloven for 2021 en naturaftale om biodiversitet, herunder et biodiversitetsråd, som løbende skal vurdere og rådgive Folketinget om naturen.
Regeringen og støttepartierne præsenterede i december som en del af finansloven for 2021 en naturaftale om biodiversitet, herunder et biodiversitetsråd, som løbende skal vurdere og rådgive Folketinget om naturen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Lone Grønbæk
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Tilbage i december 2020 blev det slået stort op, at den nye natur- og biodiversitetspakke var klar, og at det er et historisk løft til dansk natur. Som en del af aftalen indgik også etableringen af et dansk biodiversitetsråd. Så langt, så godt.

På sidelinjen er vi nogle, der har fulgt interesseret med, men indtil nu har måttet sande, at nyhederne på området har været svære at få øje på. Er tiden ikke inde til, at vi får biodiversitetsrådet at se?

Der er sat midler af til rådet i en årrække på fire år startende fra 2021. Nu er første kvartal gået, uden at vi med interesse for emnet har fået en dybere indsigt i tankerne om etableringen af rådet.

Jeg afventer med spænding at se det kommissorium, der skal ligge bag rådet. Hvordan er det, at vi sikrer en balance, hvor biodiversitet og mennesker trives i sameksistens?

Et samspil af forskellige fagligheder kan være med til at perspektivere både de udfordringer, der er i at opretholde biodiversitet, men også de løsninger, der skal til for at skabe forandring

Lone Grønbæk, institutleder og lektor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet

Økonomisk evaluering er et exceptionelt stærkt værktøj
I min optik handler det om knappe ressourcer, og hvordan disse fordeles bedst.

Det handler om en afvejning af aktiviteter i den enkelte generation og over generationer. Netop det har økonomer den fornødne indsigt i og dermed også viden til at modellere.

Det er tid til at kigge på en bredere forståelse af biodiversitetsbegrebet fra forskellige vinkler. Et samspil af forskellige fagligheder kan være med til at perspektivere både de udfordringer, der er i at opretholde biodiversitet, men også de løsninger, der skal til for at skabe en forandring.

Min interesse ligger naturligt nok i at spille ind fra den økonomiske vinkel. Det handler om at finde den gode balance mellem forskellige tiltag, fordi midler og ressourcer, der bruges ét sted, naturligt ikke også kan bruges et andetsteds.

Økonomisk evaluering ser jeg som et exceptionelt stærkt værktøj til at vurdere fordele og ulemper ved forskellige løsninger i bestræbelserne på at få et bredere blik for afvejningen.

Vi kender det blandt andet fra det sundhedsøkonomiske- og politiske setup, hvor det kan anvendes til at vurdere tiltag på tværs af forskellige sundhedsprogrammer, hvorefter der på baggrund deraf udarbejdes specifikke anbefalinger. Det har været en gængs arbejdsmetode i flere sammenhænge.

Jeg har ikke set det endnu, det nye biodiversitetsråd. Det ligger nok på tegnebrættet et sted og gemmer sig

Lone Grønbæk, institutleder og lektor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk Universitet

Det har ligeledes været anvendt på miljøøkonomiske problemstillinger af forskellig karakter. Det kunne på lignende vis anvendes til en omkostningseffektiv vurdering af biodiversitet.

Her ville en faglig bredde i biodiversitetsrådet kunne kvalificere sådanne analyser. Dét ville give mening – og være til stor gavn for både mennesker og natur.

Når rådet kommer frem fra skjulet, 
Jeg har ikke set det endnu, det nye biodiversitetsråd.

Det ligger nok på tegnebrættet et sted og gemmer sig, men hvis rådet skal nå at gøre en forskel i den fireårige periode der er afsat med start i 2021, så må tiden være moden til at få det indført.

Når det kommer frem fra skjulet, så byder jeg det nye biodiversitetsråd varmt velkommen. Jeg ser særligt frem til at læse kommissoriet, og jeg håber, at man vil sikre, at der i rådet er repræsenteret den nødvendige, faglige diversitet.

Jeg er af den opfattelse, at det er en nødvendighed, når biodiversiteten skal sikres i årene frem.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion