Maria R. Gjerding: Naturzoner skal give naturen sin nødvendige plads

KOMMENTAR: Landmænd er tilbageholdende med at udlægge ny natur, fordi de frygter at miste retten til selv at bestemme, hvad de må bruge arealerne til. De bør derfor få en økonomisk gevinst ved at udlægge landbrugsjord til varig natur.

Vi hylder den med vemodige sange, og vi opkalder gader i parcelhuskvarterer efter den. Viber, svaler og lærker, anemoner, bellis og violer.

Men ud over sider i sangbogen og skilte ved asfaltvejen er vi ikke meget for at give plads til alle de skabninger, vi deler denne fantastiske klode med. Og det er udfordringen.

Vi står globalt på kanten af den sjette masseuddøen, og i Danmark er 25 procent af arterne truede. Det er de danske biodiversitetsforskere enige om.

Login