Ornitologer: Viben, storken og tranen glæder sig over S-forslag

DEBAT: Socialdemokratiets forslag om at gøre lavtliggende marker til natur er et velkomment opgør med 100 års massive ødelæggelser af dansk natur, skriver formanden for Dansk Ornitologisk Forening.

Af Egon Østergaard
Formand for Dansk Ornitologisk Forening

Som når forårets første solsort eller løvsanger synger sine livsbekræftende toner.

Så stor en glæde er det at lytte til det store kor af stemmer, der bakker op om det gode forslag, som Socialdemokratiet har fremsat om at lade lavtliggende marker slippe for ploven og få lov at blive til natur som enge, bugtende ådale og søer.

Naturtyper, som gennem mange års dræning og opdyrkning har været i tilbagegang med store negative konsekvenser for mange fuglearter. Mange af de lavtliggende arealer kan det faktisk ikke engang betale sig at dyrke. Landmændene gør det kun for at kunne indkassere EU-tilskuddet.

Flere fugle forsvinder fra landbrugsland
De sidste 40 år er fire ud af fem viber forsvundet fra det danske landbrugsland. Storken er stort set forsvundet som ynglefugl. Og andre fuglearter har det svært og mangler våd natur at yngle i.

Alle har de savnet hjælp fra politisk side, men det har de nu fået. Langt om længe.

Man ånder næsten helt lettet op. Venstre, naturbeskyttere, landmænd og lystfiskere er med på forslaget. Det er længe siden, at et grønt forslag har fået så bred opbakning.

Der har været langt mellem politiske handlinger, som har gjort en positiv forskel for naturen i Danmark.

Men Socialdemokratiets forslag er et eksempel på, at man kan, hvis man vil. At det rent faktisk kan lade sig gøre at give naturen de åndehuller tilbage, som i alt for mange år er blevet drænet og pløjet væk. Endda samtidig med, at man gør noget godt for klimaet.

100 år med massive ødelæggelser
Med mere urørt skov, mere dynamisk natur og mere sammenhængende naturområder er der måske håb for, at 100 års massive ødelæggelser af dansk natur kan blive vendt til fremgang.

Nu skal forslaget først lige blive til lov og derefter til mere natur derude, før vi for alvor kan strække armene i vejret på vibens, tranens og talrige andre fuglearters vegne.

Lad det være vejen frem mod endnu flere forbedringer for den natur, som trænger så gevaldigt til, at vi tænker samt handler klogt og i fællesskab.

Forrige artikel Alternativet: Du står med ansvaret for alles liv, Ellemann Alternativet: Du står med ansvaret for alles liv, Ellemann Næste artikel Auken: Har nogen set miljøministeren? Auken: Har nogen set miljøministeren?