Ornitologer: Viben, storken og tranen glæder sig over S-forslag

DEBAT: Socialdemokratiets forslag om at gøre lavtliggende marker til natur er et velkomment opgør med 100 års massive ødelæggelser af dansk natur, skriver formanden for Dansk Ornitologisk Forening.

Af Egon Østergaard
Formand for Dansk Ornitologisk Forening

Som når forårets første solsort eller løvsanger synger sine livsbekræftende toner.

Så stor en glæde er det at lytte til det store kor af stemmer, der bakker op om det gode forslag, som Socialdemokratiet har fremsat om at lade lavtliggende marker slippe for ploven og få lov at blive til natur som enge, bugtende ådale og søer.

Naturtyper, som gennem mange års dræning og opdyrkning har været i tilbagegang med store negative konsekvenser for mange fuglearter. Mange af de lavtliggende arealer kan det faktisk ikke engang betale sig at dyrke. Landmændene gør det kun for at kunne indkassere EU-tilskuddet.

Flere fugle forsvinder fra landbrugsland
De sidste 40 år er fire ud af fem viber forsvundet fra det danske landbrugsland. Storken er stort set forsvundet som ynglefugl. Og andre fuglearter har det svært og mangler våd natur at yngle i.

Alle har de savnet hjælp fra politisk side, men det har de nu fået. Langt om længe.

Man ånder næsten helt lettet op. Venstre, naturbeskyttere, landmænd og lystfiskere er med på forslaget. Det er længe siden, at et grønt forslag har fået så bred opbakning.

Der har været langt mellem politiske handlinger, som har gjort en positiv forskel for naturen i Danmark.

Men Socialdemokratiets forslag er et eksempel på, at man kan, hvis man vil. At det rent faktisk kan lade sig gøre at give naturen de åndehuller tilbage, som i alt for mange år er blevet drænet og pløjet væk. Endda samtidig med, at man gør noget godt for klimaet.

100 år med massive ødelæggelser
Med mere urørt skov, mere dynamisk natur og mere sammenhængende naturområder er der måske håb for, at 100 års massive ødelæggelser af dansk natur kan blive vendt til fremgang.

Nu skal forslaget først lige blive til lov og derefter til mere natur derude, før vi for alvor kan strække armene i vejret på vibens, tranens og talrige andre fuglearters vegne.

Lad det være vejen frem mod endnu flere forbedringer for den natur, som trænger så gevaldigt til, at vi tænker samt handler klogt og i fællesskab.

Forrige artikel Alternativet: Du står med ansvaret for alles liv, Ellemann Alternativet: Du står med ansvaret for alles liv, Ellemann Næste artikel Auken: Har nogen set miljøministeren? Auken: Har nogen set miljøministeren?
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Et forslag til at give en gratis omgang med

  Der er næppe nogen politiker som har fuglene som et indsatsområde. Det er sikkert mest en tilfældighed som glemmes ligeså snart landbrugets lobbyorganisationer går i gang. Og lur mig - Socialdemokratiet og andre politikere vil da prise sig lykkelige for at kunne imødekomme lobbyisterne med indrømmelser uden betydning.

  Man bør i stedet hjælpe trækfuglene som flyver ind i vore højspændigsledninger og oplyste vinduer i vore byer. I Canada har man taget ansvaret på sig. Befolkningen skal involveres i at redde vore fugle fra udryddelse.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Fugle.

  Lyder forjættende, lad gå i gang. Jo hurtigere, jo bedre.
  Husker selv min skolevej med masser af fugle sang. Viber og lærker var der mange af, der hvor der ikke lige blev sprøjtet mod " ukrudt" og "skadedyr".

  Lad os beholde de mosehuller der er der endnu, og lad os få etableret flere skove og vådområder.

 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup · Endnu en gammel sur mand

  - Og hvad med modeljernbanerne, der er umælende?

  Pladderballejournalistik!

  Hvad med at bruge spalteplads på noget vedkommende? ØV!

 • Anmeld

  Ole Gisselmann · cand.scient.pol

  Naturfanatiker

  Denne ornitolog er rablende gal. Der er snart ikke plads til mennesker mere i Danmark. Det er selvfølgelig godt for fuglene.

 • Anmeld

  Birger

  Det er for enkelt....

  - Mange års manglende naturbeskyttelse, har gjort bestanden af standfugle meget lille.
  - Udover et enormt antal måger og sorte fugle, kan det koldt konstateres at de sjove fugle er ved at være væk.
  - Viberne er i mindre antal end de var for blot få år siden - nu plyndrer mågerne på marken deres reder og æder de unger der måtte komme frem.
  - Rovfuglebestande er vokset, hovedsageligt ved motorvejene, hvor der er let, fast food, mad.

  Dette forslag burde være en selvfølge, grådighed er noget skidt - også for og i naturen.
  Naturen klarer ikke sig selv mere - den er under langsom nedbrydning - takket være og til glæde for landbruget - diverse venstreminister, burde være ligesom naturen, i tilbagegang.

  Naturen længe leve ----øh!!

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Glædelige nyheder

  Det synes som om, at politikere nu om dage fuldstændigt har glemt, at bekæmpelse af ukrudt og skadedyr primært er en gestus det dannede menneske viser naturens vilde planter og dyr samtidig med, at det bestræber sig på at producere hverken mere eller mindre end nødvendigt, for at alle kan opleve, at de besidder et tilstrækkeligt overskud til at betragte naturen som en uudtømmelig kilde til underen og dyb fascination frem for at se denne som en trussel mod ens egen eller ens families eksistens.