S: Stop politisk drilleri i debatten om oversvømmelser

DEBAT: Borgmester fralægger sig ansvaret for oversvømmelser, som er for alvorlige til politisk drilleri. Løs dem i fællesskab, skriver Socialdemokratiets fødevareordfører og miljøordfører.

Af Anders Kronborg (S) og Mette Gjerskov (S)
Fødevareordfører og miljøordfører

Oversvømmelserne rundtom i Danmark er af en så alvorlig karakter, at opgaven skal løses ansvarligt, i fællesskab og uden politiske drillerier.

Derfor er det trist, når eksempelvis Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), i en kommentar i Altinget fralægger sig stort set alt ansvar og skyder det over på staten.

Det er ikke en indstilling, som vi løser problemerne med. Opgaven må vi løfte sammen.

Esbjerg har selv store udfordringer, og det gør indtryk, når en intern undersøgelse i kommunen viser, at der i 19 offentlige vandløbsstrækninger i Esbjerg Kommune ikke er blevet vedligeholdt korrekt. Det gør kommunen sårbar, når der falder så meget regn, som vi har oplevet i år.

Det er altså bydende nødvendigt, at alle kommuner sikrer sig, at de som ansvarlig vandløbsmyndighed vedligeholder vandløbene godt nok.

Giver lokale udfordringer
De voldsomme oversvømmelser i store dele af landet er en vigtig påmindelse for os alle om, at klimaforandringer ikke "bare" er diskussionen om stigende gennemsnittemperaturer på jordkloden.

Klimaforandringer er i høj grad også helt lokale udfordringer. Tragisk nok foregår det bogstaveligt talt i danskernes egen baghave. Stigende vandmængder og oversvømmelser er kommet for at blive, hvis ikke vi gør noget.

Heldigvis er der bred enighed om, at noget skal der gøres. Rød og blå. Øst og vest. Land og by. Vi har fået en socialdemokratisk regering, som tager klimaforandringerne dybt alvorligt. Med et mål om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030 har vi skruet ambitionerne helt i vejret.

Det har vi sammen med et bredt flertal i Folketinget forpligtet os på ved lov – klimaloven. Det er ikke nogen nem opgave, som regeringen har sat sig for. Og vi kender endnu ikke alle midlerne, der skal til for at nå i mål. Men vi skal i mål.

Det er nødvendigt, hvis vi for eksempel skal gøre noget ved fremtidige problemer med alt for store vandmængder i Danmark. Men vi står også med et akut problem, hvor jord lige nu står under vand og skaber ødelæggelser rigtig mange steder i landet.

Uden polemik og drillerier
Regeringen har samtidig en opgave i, at der handles på nationalt plan. Derfor foreslår regeringen en gennemgribende ændring af reglerne, der skal gøre det lettere og billigere at lave tiltag, der kan håndtere de stigende vandmængder og beskytte danskerne mod oversvømmelser ved massiv regn.

Flere og billigere klimatilpasningsprojekter kan eksempelvis realiseres, hvis vi ændrer på reglerne om kommunal medfinansiering. Socialdemokratiet har klart og tydeligt meldt ud, at regeringen vil sætte et arbejde i gang med en samlet national plan for klimatilpasning. Her er vandløbsområdet også en vigtig del ligesom vores kyster.  

Esbjergs borgmester efterspørger en jordreform, hvor de lavtliggende landbrugsjorder, som er særligt udsat for oversvømmelser, udtages til natur. Også her er regeringen i gang.

På finansloven har regeringen afsat to milliarder kroner til jordfordeling. Det er både til gavn for klimaet og miljøet, at lavbundsjorder ikke dyrkes, og det er samtidig arealer, som har begrænset værdi for landbruget. De første 200 millioner kroner til den opgave skal udmøntes allerede i år.

Regeringen er altså i fuld gang. Klimaforandringerne og de aktuelle oversvømmelser tages dybt alvorligt, og det er en klar prioritering at få løst problemerne bedst muligt. Helst i samarbejde med alle parter og uden polemik og drillerier.

Forrige artikel Verdens Skove: Urørt skov bør ikke bremses af privat skovbrug Verdens Skove: Urørt skov bør ikke bremses af privat skovbrug Næste artikel Rambøll: En national fond skal investere i klimasikringsprojekter Rambøll: En national fond skal investere i klimasikringsprojekter