Schaldemose: Nyt udvalg skal sikre tilliden til EU's pesticidregler

DEBAT: EU skal have et mere ensartet og tillidsfuldt system til at godkende og forbyde pesticider, mener Christel Schaldemose (S). Det er afgørende for beskyttelsen af både borgerne og miljøet.

Af Christel Schaldemose (S)
Medlem af Europa-Parlamentet

Vi hører om det ugentligt. Giftstoffer i for høje mængder i vores grundvand, i børnenes legetøj, i vores fødevarer eller andre steder, hvor det påvirker vores sundhed.

I dag godkendes og forbydes stofferne i EU. Men hvad der godkendes, og hvad der forbydes, kan være svært at gennemskue. Hvis interesser varetages, og hvordan foregår det egentlig? Hvem laver egentlig de studier, der evaluerer om et stof er skadeligt eller ej?

De spørgsmål kom frem under hele sagen omkring godkendelsen af glyphosat, der er aktivstoffet i ukrudtsbekæmpelsesmidlet Round-Up.

De usikkerheder i hele godkendelsesproceduren kan vi ikke leve med, når det er borgernes og miljøets sundhed, der er på spil.

For nylig oprettede Europa-Parlamentet derfor et nyt undersøgelsesudvalg. Det sker fra tid til anden, når der er større sager, der skal kigges nærmere efter i sømmene. Det er sket i forbindelse med de mange skatteafsløringer fra blandt andet Panama Papers, og det skete efter den store dieselgateskandale, hvor Volkswagen havde snydt med, hvor meget deres dieselbiler egentlig udledte af farlige NOx-gasser og CO2.

Begge udvalg kom efterfølgende med en række anbefalinger, som vi i Europa-Parlamentet har brugt i vores arbejde til at forbedre EU’s lovgivning.

PEST-udvalget
Det nye undersøgelsesudvalg har fået navnet PEST-udvalget. Ikke fordi udvalget skal undersøge pest, men derimod brugen af pesticider. Eller rettere EU's procedurer for godkendelse af pesticider.

For med EU's indre marked, hvor vi køber og sælger varer på tværs af grænserne, er tillid til godkendelsesprocedurerne afgørende. Vi skal kunne stole på, at de stoffer, der beviseligt er farlige for vores helbred og/eller miljø, ikke er at finde i vores produkter. Uanset om vi køber en vare fra Danmark, Polen eller Portugal.

Derfor er det vigtigt, at EU får et mere ensartet og tillidsfuldt system til at godkende og forbyde pesticider.

Vi så EU's udfordringer med systemet i forbindelse med glyphosatsagen. Her mente kræftforskningsagenturet under WHO, at glyphosat sandsynligvis er kræftfremkaldende, mens EU's eget kemiagentur og fødevareagentur (ECHA og EFSA) ikke mente, der var noget at komme efter og derfor godkendte stoffet.

Så skulle man jo tro, at vi i EU kunne stole på vores egne agenturer og derfor være tryg ved at bruge stoffet. Men dele af den rapport, som ECHA og EFSA lavede, var direkte afskriv af Monsantos egne papirer. Altså Monsanto, som er producenten af Round-Up.

Uanset om EU-agenturerne har afskrevet 1, 10 eller 100 sider af producentens egen rapport, så giver det altså mistillid til systemet, når man kan sætte spørgsmålstegn ved, om man kan stole på uafhængigheden.

Fokus på pesticider
Glyphosat blev ikke forbudt, men blev i sidste ende tildelt en femårig forlængelse af godkendelsen, hvilket var et stort skridt i forhold til den 15-årige godekendelse Europa-Kommissionen havde budt ind med.

Nu kan vi ikke sige med 100 procents sikkerhed, at glyphosat er kræftfremkaldende. Men hele sagen har været god for én ting; nemlig at der er kommet mere fokus på godkendelsen af pesticider. Og det er det, PEST-udvalget skal undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan kan gøres bedre.

Vi har brug for en helt klar procedure for, hvornår et stof skal betragtes som skadeligt og derfor skal udfases. Det har vi ikke i EU i dag. Vi har brug for, at EU's egne agenturer kan handle uafhængigt uden at blive påvirket af industrien. Det har vi ikke i EU i dag.

Og så har vi brug for, at EU's agenturer har de fornødne midler til at lave gode og pålidelige risikovurderinger af de enkelte stoffer. Det er jeg ikke sikker på, at agenturerne har i dag.

Hvordan de ovennævnte ting bliver løst, finder PEST-udvalget forhåbentlig ud af i løbet af året. For der er behov for, at vi har tillid til, at det arbejde, der skal lægge til grund for vigtige politiske beslutninger, er i orden. Kun på den måde kan vi beskytte borgerne og miljøet.

Forrige artikel Forskere til L&F: Pesticidafgiften virker efter hensigten Forskere til L&F: Pesticidafgiften virker efter hensigten Næste artikel Landfill mining er guld for grundvandet Landfill mining er guld for grundvandet