Udflytning: Sådan rykker Esben Lunde rundt på medarbejderne

ORGANISATION: 150 af Miljøstyrelsens 600 årsværk bliver rykket til departementet, som kommer til at rumme omkring 370 medarbejdere. Al politikudvikling og ministerbetjening rykkes tæt på ministeren.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har en ny organisering af departementet på plads.

Det sker som led i flytningen af Miljøstyrelsen til Odense, som er en del af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.

I alt flyttes 150 årsværk fra Miljøstyrelsen til departementet. Dermed vokser departementet gevaldigt fra 220 årsværk til 370. I samme ombæring skrumper Miljøstyrelsen fra 600 til 450 årsværk.

Den nye tilførsel af medarbejdere kommer oven i, at der sidste år blev flyttet 42 årsværk fra Miljøstyrelsen til departementet. Her flyttede man medarbejdere, som arbejder i krydsfeltet mellem landbrug på den ene side og vandmiljø og natur på den anden. Der er dog også gået medarbejdere den anden vej de senere år. Blandt andet til Klagecentret for Fødevarer og til flytningen af fiskeriområdet til Udenrigsministeriet.

Men samlet set er det nye departement vokset så meget, at det ikke umiddelbart kan rummes i bygningen i Slotholmsgade. Derfor vil ministeriet nu også have en afdeling et stenkast væk på adressen Holmens Kanal 42. Der er tale om en midlertidig løsning, da det er målet, at hele departementet på sigt kommer under ét tag.

Fire søjler
Flytningen betyder, at der især kommer medarbejdere til fra Miljøstyrelsen, som har med kemikalier, erhvervsregulering, ressourcehåndtering og forsyning at gøre.

Overskriften er med ministeriets egne ord, at på miljøområdet kommer alt, der har med ”politikudvikling, regulering og ministerbetjening” nu til at ligge i departementet, mens ”forvaltning, faglige bidrag, overvågning og implementering af poliske aftaler” kommer til at ligge i Miljøstyrelsen.

Departementet får i den forbindelse en ny struktur med fire søjler (se organisationsdiagram i bunden) under departementschef Henrik Studsgaard. Koncern, der blandet andet tager sig af presse, jura, økonomi og HR, bliver fortsat ledet af David Fjord Nielsen.

Land og Natur, der beskæftiger sig med landbrug, vandmiljø og natur, bliver ledet af Christian Vind, der i dag er afdelingschef for Vand og Akvakultur.

En miljøsøjle, hvor kemikalier, miljøteknologi og cirkulær økonomi ligger, bliver ledet af Jakob Møller Nielsen, der også i dag er afdelingschef.

Chefer flyttes
Den sidste søjle, Fødevarer og Erhverv, handler blandt andet om erhvervsregulering og veterinær. Ministeriet oplyser, at man slår stillingen som chef op for den afdeling. To af de nuværende fem afdelingschefer fortsætter nemlig ikke længere i ministeriet. Per Krogsgaard Christensen er per 1. februar blevet direktør for vækst og innovation i Fødevarestyrelsen. Og Anders Mikkelsen stopper med udgangen af oktober, oplyser ministeriet.

Flere tidligere chefer fra Miljøstyrelsen bliver kontorchefer i departementet. Lea Frimann Hansen og Henrik Søren Larsen flytter begge fra Miljøstyrelsen og bliver chefer for departementets nye kemikaliekontor.

Nis Christensen bliver chef for Erhvervsregulering. Camilla Bjerre Søndergaard kommer også fra Miljøstyrelsen og skal sammen med Tejs Binderup lede kontoret for Ressourcer og Forsyning, mens Isabelle Navarro Vinten skal stå for Natur og Klimatilpasning sammen med Charlotte Brøndum.

Hvilke medarbejdere, der følger med over fra Miljøstyrelsen til de nye kontorer, er ikke fuldstændig på plads endnu. Men det er målet, at flytningen til departementet er fuldført til april.

Forrige artikel #Hvad-Vil-S: Livtag med landbrugsgæld og fokus på miljøbalancen #Hvad-Vil-S: Livtag med landbrugsgæld og fokus på miljøbalancen Næste artikel Ulvens komme splitter danskerne Ulvens komme splitter danskerne