Venstre: Der er ikke meget økonomi i Socialdemokratiets miljøpolitik

DEBAT: I Venstre finansierer man natur- og miljøpolitikken krone for krone. Det samme kan man ikke sige om Socialdemokratiet, mener naturordfører Anni Matthiesen (V). Det er ikke drømme og tomme løfter, som gavner miljøet, men konkret handling.

Af Anni Matthiesen (V)
Naturordfører 

Det er misvisende, når oppositionen påstår, at regeringen ikke prioriterer skov. Vi mener, at det er vigtigt at sikre vores fælles natur og passe på det miljø, vi bor og lever i. Og derfor ønsker vi også fortsat at arbejde for bedre vilkår for vores natur – og dermed også vores skove.

Det fald i afsatte midler, der sker mellem 2018 og 2019, sker, fordi en tidligere forhøjet bevilling udløber. Der er altså ikke tale om, at regeringen tager penge fra initiativer, der skal sørge for mere skov.

Det er derudover også vigtigt at huske på, at det ikke kun er staten, der sørger for at plante nye skove. Også private personer hjælper til i arbejdet med at udbygge vores skove, både med og uden tilskud.

Naturmålene
Jeg mener heller ikke, vi kun skal kigge på skovene. Der er også meget andet natur, der er vigtig og bevaringsværdig. Derfor glæder det mig også, at vi med vores finanslovsforslag afsætter 200 millioner kroner over de næste fire år til indfrielse af vores naturmål.

Naturmålene skal være med til at sætte retning på naturbeskyttelsen i staten og hos kommunerne. Vi håber på at kunne skabe mere sammenhængende naturarealer, at der kommer flere og større arealer med enge og overdrev, samt at beskyttelsen af dem forbedres.

Modsat Socialdemokratiet har vi valgt at finansiere vores planer om at passe på den danske natur og miljø. Krone for krone. Vi nøjes ikke med at drømme. Vi skaber også resultater for vores fælles natur.

Hvor skal pengene komme fra?
Det er ikke nogen overraskelse, at en række økonomer allerede har været ude at kritisere flere af Socialdemokratiets såkaldte økonomiske udspil. For der er ikke meget økonomi i dem. Det ser ikke ud til, at de ønsker at vise, hvor pengene skal komme fra.

Det er sympatisk at fortælle, at man ønsker at afsætte midler til et grønnere Danmark. Men når man ikke kan fortælle, hvordan man vil finansiere det, eller hvad det vil koste, så kan det ikke blive til andet end varm luft. Vi har fremlagt, og gør det løbende, en samlet og finansieret plan for vores grønne ambitioner.

Det er ikke tomme løfter, der gavner vores miljø, men konkret handling. Og det er ikke kun finansieringen, der halter. Nu viser det sig ligeledes, at den røde blok ikke gider samarbejde om klimapolitikken.

Sådan arbejder vi ikke i regeringen.

Et grønnere Danmark
Vi samarbejder om at gennemføre ambitiøse grønne tiltag, der skal passe på vores miljø, så vi kan give den videre til de næste generationer. Vi har eksempelvis udvidet pantordningen, så der genanvendes endnu mere, så mindre skrald forhåbentligt havner i naturen.

Og vi har givet støtte til omlægning af økologi for, hvad der svarer til 150 fodboldbaner om dagen de seneste to år. Og vi kommer samtidig snart med vores klimaudspil, der skal sikre mindre CO2-udledning i de ikke-kvotebelagte sektorer og mindre luftforurening.

Det er et lille udsnit af de konkrete og ambitiøse tiltag, som vi har og vil gennemføre. Det må derfor stå klart, at regeringen ønsker mere skov. Mere natur. Bedre miljø. Vi kæmper for et grønnere Danmark.

Forrige artikel Elbil-branchen til Christiansborg: Vi har brug for en hurtig løsning Elbil-branchen til Christiansborg: Vi har brug for en hurtig løsning Næste artikel Friluftsrådet roser tørkepakken: Win-win for landbrug, natur og miljø Friluftsrådet roser tørkepakken: Win-win for landbrug, natur og miljø
KU og Seges: Fosforfiltre i lavbundsjorde kan løse klimadilemma

KU og Seges: Fosforfiltre i lavbundsjorde kan løse klimadilemma

DEBAT: Udtagning af lavbundsjorde kan udløse store fosfortab i vandmiljøet. Men der findes løsninger på dilemmaet, og de kan implementeres, allerede imens politikerne beslutter sig for, hvor mange hektar skal udtages til lavbundsjord, skriver professorer og chefkonsulent.