Verdens Skove: Fornuftigt at nedlægge pulje til skovrejsning

DEBAT: Regeringens forslag om at stoppe pulje til skovrejsning er en god idé. Tag i stedet udvalgte landbrug og skovproduktion ud af drift. Naturlig tilgroning er den billigste og bedste måde at udvide skovareal, skriver biolog fra Verdens Skove.

Af Stine N. Tuxen
Biolog, Verdens Skove

Verdens Skove opfordrer regeringen og Folketinget til at flytte midler fra skovrejsning til naturlig tilgroning med træer og buske og til beskyttelse af gamle, artsrige skove.

Naturlig tilgroning er langt billigere end tilplantning, er mindst lige så godt for grundvandet og er bedre for både rekreative værdier og biodiversitet, især hvis der ikke produceres tømmer. At beskytte gamle, artsrige skove er vigtigt for at sikre de mest truede arter.

Stop produktionsskove
I Danmark kommer skov helt af sig selv; hvis vi blot udlægger et stykke jord, vil det gro til i skov i løbet af få årtier. Det er derfor ikke nødvendigt at plante skov for at opnå målet om øget skovareal.

At skov i dag er noget, vi planter, skyldes især, at vi laver produktionsskove og søger at få lige stammer med få sidegrene, der kan blive til flotte, knastfri trægulve.

Træerne plantes i rækker med en bestemt afstand imellem hinanden af hensyn til produktion – ikke af hensyn til naturen eller biodiversiteten. Den type skovrejsning skaber en ung, ensartet, tæt og mørk skov, men dét, vores biodiversitet har gavn af, er gammel, varieret og lysåben skov.

Tag landbrugsarealer ud af drift
Regeringen bør derfor fortsat holde fokus på udpegning af gammel skov der, hvor de sjældne arter allerede er, og øge skovarealet ved at tage landbrugsarealer ud af drift og lægge dem om til naturlig skovudvikling.

Puljen til skovrejsning blev afsat af den forrige regering under Socialdemokratiet. Puljen udløber i 2019, og regeringens beslutning om ikke at forlænge puljen har fået Enhedslisten, Socialdemokratiet og Radikale Venstre til at kritisere regeringen i skarpe vendinger på Altinget 25. juni 2018.

Danmark halter efter på skovområdet
Beslutningen skal selvfølgelig ikke resultere i en nedskæring på naturområdet. Det er stadig et område, hvor Danmark er langt bagefter sammenlignet med de øvrige EU-lande.

Verdens Skove bakker derfor op om, at de røde partier vil holde regeringen i ørerne, men kritikken skal bygge på faglighed.

Søren Egge Rasmussen, klima- og landbrugsordfører for Enhedslisten, udtaler i artiklen på Altinget:

”Urørt skov er ganske fint, men gør det ikke alene. For vi skal også have mere skov, og det kommer altså ikke af sig selv. Det kræver statslig medfinansiering.”

Mere skov kræver faktisk ikke finansiering
Men jo, i et land som Danmark kommer skoven netop helt af sig selv. Det kræver statslig medfinansiering, i den forstand at der skal afsættes arealer til det, men at betale mandetimer og maskiner for at plante skov er en meget dyr løsning.

Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, udtaler i kritikken:

”Mere skov er en billig og effektiv måde at styrke miljøet på. Det gavner biodiversiteten og får danskerne ud at bruge naturen, specielt når det er bynær skov. Det optager og binder CO2, så det ikke kommer ud i atmosfæren. Og hvad angår drikkevandet, er skov vigtigt, da det kan modvirke, at farlige stoffer siver ned til grundvandet.”

Den foretrukne skov er selvgroet
For at opnå målene om at øge skovarealet, styrke miljøet, gavne biodiversiteten, få danskerne mere ud i naturen, binde CO2 og beskytte grundvandet er en selvgroet skov at foretrække frem for den plantede skov.

Dels er den selvgroede skov markant billigere end den plantede, dels er den mere varieret og spændende for borgerne at opleve.

I forhold til biodiversiteten vil det dog være langt mere effektivt at tage eksisterende skov ud af drift frem for at plante ny skov, da skoven skal have en vis alder, før vores truede og sårbare arter kan flytte ind, og mange af arterne har behov for beskyttelse der, hvor de allerede er, da de ikke har mulighed for at flytte ret langt.

Verdens Skove anbefaler derfor, at regeringen holder fast i, at puljen til skovrejsning ikke forlænges, men at pengene i stedet bruges på at udpege mere gammel skov til urørt skov og anden biodiversitetsskov samt til at udlægge arealer, hvor man ønsker skov, til fri og naturlig skovudvikling.

Forrige artikel DN til fiskere: Danmark er europamestre i at udvande naturbeskyttelse til havs DN til fiskere: Danmark er europamestre i at udvande naturbeskyttelse til havs Næste artikel DN til landbruget: Lad os gå til politikerne med en fælles plan DN til landbruget: Lad os gå til politikerne med en fælles plan
KU og Seges: Fosforfiltre i lavbundsjorde kan løse klimadilemma

KU og Seges: Fosforfiltre i lavbundsjorde kan løse klimadilemma

DEBAT: Udtagning af lavbundsjorde kan udløse store fosfortab i vandmiljøet. Men der findes løsninger på dilemmaet, og de kan implementeres, allerede imens politikerne beslutter sig for, hvor mange hektar skal udtages til lavbundsjord, skriver professorer og chefkonsulent.