Ny arbejdsgruppe skal fremtidssikre Folke-universitetet

Kulturministeren har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget