Bedre sikkerhed for børn i underholdningsbranchen

Kulturministeren opdaterer nu reglerne for indhentelse af børneattester, så der bliver mere klarhed om forpligtelser i bl.a. film-, tv- og underholdningsbranchen. Producentforeningen følger op og opdaterer interne vejledninger om indhentelse af børneattester.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget