Carl Holst: Sådan bekæmper vi hjemløshed

DEBAT: Problemet med hjemløshed er ikke kun et spørgsmål om mangel på billige boliger. Regeringens handlingsplan mod hjemløshed skal derfor være helhedsorienteret og tage højde for den enkeltes behov, skriver Carl Holst (V).

Af Carl Holst (V)
Social- og indenrigsordfører

Hjemløshed er en alvorlig problemstilling, men den er desværre ikke ny. Tværtimod. Og vi har tilmed set en stigning i antallet af hjemløse i Danmark: Ifølge tal fra Børne- og Socialministeriet var antallet af hjemløse i Danmark 4.998 i 2009 og 6.138 i 2015.

I et velfærdssamfund som vores kan vi ikke leve så med, at så mange mennesker lever på kanten af samfundet og uden tag over hovedet. Det er også baggrunden for, at regeringen prioriterer indsatsen mod hjemløshed højt – og baggrunden for, at vi i regeringsgrundlaget lægger op til en ny handlingsplan, der har til formål at bekæmpe det stigende problem med hjemløshed.

Misbrug og psykisk sygdom
Men problemet er så komplekst, at det ikke kan løses med et snuptag. Det er ikke kun et spørgsmål om mangel på f.eks. billige boliger. Fire ud af fem hjemløse har nemlig enten et misbrug eller en psykisk sygdom – derfor er det ikke en holdbar løsning at tilbyde dem en bolig.

Den nye handlingsplan skal derfor være helhedsorienteret og indebære en samlet indsats, bl.a. ift. boliger og social støtte. Men for at handlingsplanen skal blive en succes, er vi nødt til at basere den på indsatser, der virker. Derfor er det også afgørende, at den baseres på de gode og vigtige erfaringer, vi har gjort os med Hjemløsestrategien.

To initiativer, der virker
Og netop med udgangspunkt i Hjemløsestrategien er der særligt to initiativer, jeg gerne ser inkluderet i den nye handlingsplan: Housing First og Ungeprojektet. Housing First og de tre øvrige bostøttemetoder har været særdeles succesfulde i måden, hvorpå de kombinerer et tilbud om bolig med individuel støtte, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

Faktisk er ni ud af ti kommet ud af hjemløshed med denne tilgang. Og med Unge-projektet kombineres Housing First og samarbejdsmodellen, så unge hjemløse får hjælp til at finde en bolig, samtidig med at de får støtte fra f.eks. jobkonsulenter og uddannelsesvejledere. Og netop de unge hjemløse er det vigtigt, at vi gør en særlig indsats over for. For i dag er én ud af tre hjemløse under 30 år – og det er et kæmpe problem. Det burde være unge mennesker, der kan se frem til et liv fuld af perspektiv og med masser af muligheder foran sig.

Altså kendetegner det både Housing First og Ungeprojektet, at vi arbejder med helhedsorienterede indsatser, der virker. Og det er nødvendigt, at vi sætter ind på det her område. For dét, at vi ser en stigning i antallet af hjemløse, vidner om, at den hidtidige indsats har fejlet. Det har vi nu chancen for at rette op på.

Forrige artikel Hjemløs-alliance: Fra nødhjælp til bolighjælp Hjemløs-alliance: Fra nødhjælp til bolighjælp Næste artikel S-borgmester: Udlændinge er Københavns nye gadesovere S-borgmester: Udlændinge er Københavns nye gadesovere
Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

OVERBLIK: 10-års plan for psykiatrien, forbud mod profit på velfærd, barnets lov og fordeling af satspuljereserven. Det er bare nogle af de politiske drøftelser, der venter forude. Få overblikket over et hæsblæsende politisk efterår her.