Debat

Handicaporganisationer: Socialtilsynet skal have flere muskler

DEBAT: Arbejdsdelingen mellem Socialtilsynet og kommunen kan være fornuftig, men på flere områder bør Socialtilsynet få bedre handlemuligheder i forhold til at sikre, at kommunerne lever op til de eksisterende krav, skriver Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer.

Der er på flere områder behov for, at Socialtilsynet
får flere beføjelser. Det er både i forhold til kommunernes tilsyn, borgernes
handleplaner og mulighed for at stille krav til kompetencer hos personale,
skriver Thorkild Olesen, formand for Danske
Handicaporganisationer.
Der er på flere områder behov for, at Socialtilsynet får flere beføjelser. Det er både i forhold til kommunernes tilsyn, borgernes handleplaner og mulighed for at stille krav til kompetencer hos personale, skriver Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.Foto: Pressefoto
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Thorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer

Socialtilsynet skal holde øje med driften af et tilbud, imens kommunen skal sikre trivsel hos den enkelte borger via tilsyn på tilbuddet.

Den arbejdsdeling kan være fornuftig. Det er dog et problem, når kommunen ikke gennemfører det personlige tilsyn, som er lovpligtigt.

For selvom et tilbud fungerer fint, kan en borger mistrives i det. Derfor bør socialtilsynene have styrkede kompetencer over for kommunerne.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

En borger skal trives i et tilbud, have en god indsats og nå de mål, der bliver sat for borgeren. Det er kommunens opgave at følge op på, at det sker. Desværre oplever vi nogle gange i handicaporganisationerne, at kommunen ikke gennemfører det lovpligtige personlige tilsyn eller udfører et tilsyn, hvor der ikke bliver talt med borgeren.

Socialtilsynet skal have flere beføjelser
Det duer ikke. En borger kan nemlig mistrives i et ellers velfungerende tilbud, og det skal der selvfølgelig gribes ind over for.

Socialtilsynet bør kunne pålægge den ansvarlige kommune at foretage et personligt tilsyn med en borger på for eksempel et botilbud, hvis borgeren mistrives eller åbenlyst ikke har gavn af indsatsen.

Thorkild Olesen
Formand for Danske Handicaporganisationer

Jeg foreslår, at socialtilsynene får beføjelser i forhold til de forpligtelser, kommunerne har over for borgerne.

Socialtilsynet bør kunne pålægge den ansvarlige kommune at foretage et personligt tilsyn med en borger på for eksempel et botilbud, hvis borgeren mistrives eller åbenlyst ikke har gavn af indsatsen. Desuden kunne man med fordel se på reglerne for det personlige tilsyn. Regelsættet er meget løst.

Det er oplagt at præcisere, at det personlige tilsyn skal ske med passende tidsintervaller og ved et personligt møde med den relevante borger.

Flere muligheder til handleplaner
Der er brug for, at socialtilsynet får flere muskler, når det gælder borgerens handleplaner, som kommunen laver. De skal nemlig beskrive borgerens indsats, og hvilke mål der skal opnås.

Handleplanen er vigtig i forhold til at iværksætte den rigtige indsats.

Handicaporganisationerne oplever desværre, at kommunerne ikke altid udarbejder disse, eller at handleplanerne har en for dårlig kvalitet.

Det er faktisk det enkelte tilbud, der få en anmærkning fra socialtilsynet, hvis handleplanen ikke er tilstrækkelig, selvom det er kommunens ansvar. 

Socialtilsynet bør derfor kunne pålægge den ansvarlige kommune at fremsende en handleplan af ordentlig kvalitet til for eksempel et botilbud.

Personalets kompetencer skal være rigtige
Det er afgørende for borgere, at tilbuddets personale har de rette kompetencer og kvalifikationer til at arbejde med de indsatser, der virker for den enkelte borger.

Hvis indsatsen skal gøre en forskel, og målene i borgerens handleplan skal nås, skal der være de rette ressourcer og kompetencer til stede.

For eksempel bør personalet have viden om særlige kommunikationsformer, når døvblindefødte skal have en indsats. Eller hos personalet, der arbejder med mennesker med udadreagerende adfærd, som bør kende til metoder, der kan mindske udadreagerende adfærd.

Socialtilsynene bør have mulighed for at stille krav til personalets kompetencer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thorkild Olesen

Formand, Danske Handicaporganisationer, næstformand, Det Centrale Handicapråd
cand.mag. i historie og religionsvidenskab (Aarhus Uni. 2005)

0:000:00