DF: Vi skal have gennemsigtighed for opholdsstederne

DEBAT: Debatten om Socialtilsynet skal ikke dreje sig om for eller imod private og selvejende opholdssteder. Det vigtigste er gennemsigtighed i forhold til ledelsen og de økonomiske forhold, skriver Karin Nødgaard fra Dansk Folkeparti.

Af Karin Nødgaard (DF)
Socialordfører

Loven om Socialtilsynet var nødvendig.

Der herskede ikke tvivl om, at der i 2013 var et behov for at ændre på, hvorledes der blev ført tilsyn på anbringelsesområdet. Der var store forskelle på, hvorledes kommuner varetog tilsynsforpligtelsen.

Med reformen, som vi vedtog i 2014, er vi kommet et godt skridt i den rigtige retning for at beskytte udsatte medborgere. Den ændrede struktur har sat øget fokus på, hvorfor det er vigtigt med et godt tilsyn, som skal sikre, at udsatte får de rette forhold at leve under.

Vi er nået langt, men er ikke i mål. Det har taget tid at få loven implementeret, men modellen med fem tilsynsenheder har vist sig at være god.

Det viser evalueringen af de sociale tilsyn også, men der er behov for at justere og præcisere dele af lovgivningen.

Større gennemsigtighed på opholdssteder
Derfor skal vi på Christiansborg i nær fremtid drøfte tilsynsområdet igen. Der er behov for at give socialtilsynene nogle flere manøvremuligheder i deres tilsynsarbejde og at sikre, at tilsynene arbejder mere ensartet.

For mig at se, er der behov for at få større gennemsigtighed, i forhold til hvordan tilbuddene drives, og hvordan konstruktionen af et opholdssted er udformet.

Jeg er af den opfattelse, at der er behov for at få et reelt overblik over de enkelte opholdssteders ledelsesforhold og økonomiske konstruktion, herunder pengestrømme mellem opholdssteder og selskaber med samme ejere.

Kommunerne skal helt præcist vide, hvad de får for pengene, og om stedet passer til den enkelte anbragte, så denne kan få optimale forhold og på sigt klare sig godt.

Det skal være således, at det på Tilbudsportalen er enkelt at sammenligne tilbuddene, uanset hvilken type af opholdssted og selskabsform, det drejer sig om.

Hverken for eller imod private opholdssteder
Jeg mener, at der er behov for at sikre, at det at drive et opholdssted ikke skal være en lukrativ forretning, hvor ejers og ledelses fokus er på at tjene penge.

Fokus skal være på at drive en rentabel forretning med fokus på, at de anbragte får de bedst mulige forhold, både når de opholder sig på stedet, men også som fundament for den tilværelse, der venter efter endt anbringelse.

Jeg mener ikke, at debatten skal dreje sig om et for eller imod private og selvejende opholdssteder.

Jeg mener, at en kombination af disse tilbud med de kommunale tilbud er at foretrække. Så længe der er gennemsigtighed i forhold til ledelsen og de økonomiske forhold.

Forrige artikel Psykiatrifonden om udspil: Hvor er pengene, der skal realisere de gode intentioner? Psykiatrifonden om udspil: Hvor er pengene, der skal realisere de gode intentioner? Næste artikel LOS: Det personrettede tilsyn skal ses efter i sømmene LOS: Det personrettede tilsyn skal ses efter i sømmene
Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

OVERBLIK: 10-års plan for psykiatrien, forbud mod profit på velfærd, barnets lov og fordeling af satspuljereserven. Det er bare nogle af de politiske drøftelser, der venter forude. Få overblikket over et hæsblæsende politisk efterår her.