Eyvind Vesselbo: Socialområdet mangler permanent afløser for satspuljen

DEBAT: Coronakrisen tydeliggør behovet for perspektivrig erstatning for satspuljen med permanente beløb til gavn for sociale organisationer og kommuner, skriver Eyvind Vesselbo.

Af Eyvind Vesselbo
Kultursociolog, tidligere socialordfører, Venstre 

I mange år har det sociale område været stærkt nedprioriteret. Den sociale indignation er ganske langsomt sivet ud af det politiske system.

Det har betydet, at den økonomi, som det politiske system har leveret på dette område, stort set kun er sket gennem midlertidige puljer, som har kunne søges af de organisationer, som gør en kæmpe indsats for at hjælpe de udsatte.

Hjælpen til de udsatte bør ikke alene ydes gennem midlertidig puljer. Indsatsen skal derimod ske gennem permanente beløb på finansloven, så det er muligt at planlægge og fortsætte den indsats, der er i gang.

Hovedargumentet mod at afsætte faste beløb på finansloven har været, at de udsatte jo havde deres egen finanslov, nemlig satspuljen. Det er svært at forstå, hvorfor de udsatte skulle have deres egen finanslov. De er vel ligesom andre en del af samfundet.

Nu er satspuljen nedlagt.

Den var langt fra tilstrækkelig til at yde den nødvendige indsats for de udsatte grupper samtidig med, at det var en meget lille del af de penge, der var afsat, som nåede ud til de udsatte.

Krisen har store konsekvenser for udsatte
Der er endnu ikke kommet en erstatning for satspuljen, hvilket betyder at indsatsen for de udsatte er endnu mere usikker i fremtiden, og coronakrisen har ikke gjort det nemmere.

Omfanget af nedlukningen har nemlig været meget omfattende på socialområdet, hvilket har haft store konsekvenser for de udsatte.

Mange har følt ensomhed, svigt og manglende omsorg, selv om de sociale organisationer og kommunerne har gjort et stort arbejde for at hjælpe alle disse mennesker.

Det drejer sig eksempelvis om de hjemløse, de psykisk syge, stofmisbrugerne, de udsatte familier, de anbragte børn, de voldsramte kvinder, de svage handicappede og de svage ældre.

Stærkere fokus på socialt udsatte
Efter langt tids venten kom der endelig en hjælpepakke til de udsatte. Det var dog på et meget begrænset beløb, som stadig ikke er kommet ud at arbejde i fuldt omfang. Det bør kunne gøres bedre.

I den forbindelse er det umiddelbart svært at forstå sætningen om, at ” de svageste skal være de stærkeste”, med mindre man fra starten har besluttet, at disse grupper ikke er så vigtige at prioritere og derfor må klare sig selv uden alt for meget støtte.

Med den politiske nedprioritering, som de udsatte har levet med inden krisen, er situationen blevet endnu være de sidste måneder. Derfor er der brug for et meget stærkere fokus på det sociale område og specielt på de udsatte, når krisen er overstået.

Svageste skuldre skal ikke bære mest
Det er ikke nok med tilfældige puljer. Der er brug for en målrettet indsats.

Ikke blot for at afhjælpe og rette op på de problemer, som krisen har skabt for disse mange mennesker, men også for at afhjælpe og rette op på det store svigt, som det politiske system igennem årene har budt de udsatte.

Der er ganske enkelt brug for, at regeringen på næste års finanslov vedtager en perspektivrig erstatning for satspuljen med permanente beløb, så de sociale organisationen og kommunerne får mulighed for at yde en effektivt, tilfredsstillende og nødvendig indsats over for de udsatte.

Derfor er der brug for et paradigmeskifte på socialområdet, som betyder, at man sikre de udsatte langsigtede løsninger med de nødvendige ressourcer.

Der er brug for at den sociale indignation vender tilbage til det politiske system. Det skal ikke være de svageste skuldre, der skal bære største byrder.

Forrige artikel Odense-rådmand: Vi skal holde fast i ensomhed som tema og ikke tabu Odense-rådmand: Vi skal holde fast i ensomhed som tema og ikke tabu Næste artikel Lektor: Vi bør have ny uddannelse med fokus på retssikkerhed i det offentlige Lektor: Vi bør have ny uddannelse med fokus på retssikkerhed i det offentlige
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.