Socialt Lederforum: God ledelse er forudsætningen for socialpædagogik

DEBAT: Under coronakrisen lykkedes det landets bosteder at holde fast i struktur, faglighed og relationer. Det har gjort det tydeligt, at grundforudsætningen for god socialpædagogik er god ledelse, skriver Bo Mollerup. 

Af Bo Mollerup
Direktør i Socialt Lederforum

Coronakrisen har lært os alle mange ting. Ikke kun nye begreber og ord som flokimmunitet, smittekæde, coronakilo, hudsult og mortalitetsrate.
 
Som befolkning kan vi drage lære af en krise som denne, ligesom det er oplagt, at der foreligger muligheden for interessant læring efter en lang periode med grundlæggende ændrede vilkår, for måden vi arbejder på.

Det er sikkert, at der er meget at blive klogere på i forhold til organisering og ledelse. Krisen har også lært os at foretage nødvendige prioriteringer i opgavebunkerne.

Specifikt for socialområdet er der rigtig mange ting at pege på.

Covid-19 har nærmest fungeret som en slags fremkaldervæske. Mange forhold er blevet eksponeret og ekstra tydelige. Hvad har vi set? Hvad er blevet tydeligt?

Vi har først og fremmest set at takket være dygtigt socialpædagogisk personale og et meget kompetent ledelsesniveau, er det lykkedes for størsteparten af landets bosteder at holde fast i struktur, faglighed og relationer.

I en tid hvor store dele af samfundet gradvist lukkede ned, blev denne meget vigtige bastion fastholdt, så vi på den måde kunne fortsætte med at passe godt på landets udsatte, psykisk syge og handicappede.

God ledelse er forudsætningen
Det har været en periode, der har tydeliggjort, at grundforudsætningen for god socialpædagogik (udover godt uddannede og dygtige medarbejdere) er god ledelse. Det er ikke ny viden for os i Socialt Lederforum.

En leder sagde det på denne måde, da jeg talte med ham midt i kriseforløbet:

”Det helt særlige ved den socialpædagogiske branche er den gensidige erkendelse af, at god ledelse med et fagligt udgangspunkt er det, der skal til for at give god faglighed de bedst mulige betingelser. Husk på, at Socialt Lederforum og Socialpædagogerne har fælles rødder, mange fælles værdier og mange års tradition for samarbejde og for at ’spille hinanden stærke’”.

Det er en super vigtig pointe, der understreger min opfattelse af, at ledernes andel i, at frontlinjemedarbejderne i den grad har ’shinet’ i de forløbne måneder, har været at sørge for, at rammerne for socialpædagogikken har været de bedst mulige under de svære betingelser.

Udnyt Ledelseskommissionens tankegods
Dette understreger i høj grad den tillidsdagsorden, der blev søsat via Ledelseskommissionen under den forrige regering. Her var nogle af nøglebegreberne: tillid, afbureaukratisering, mindre styring og mere ledelse.

Jeg er helt sikker på, at den nuværende regering ikke er imod Ledelseskommissionens vigtige pointer - og de overordnede intentioner for socialområdet, som de fremgår af aftalepapiret fra juni 2019, anser jeg fortsat for at være et tilsagn om et generelt løft – men det ærgrer mig, at Ledelseskommissionens tankegods og vigtige konklusioner ikke er blevet levnet mere opmærksomhed af den nuværende regering, end det reelt er tilfældet.

Ordentlig ledelse af velfærd, afbureaukratisering, tillid, mindre styring og mere ledelse er begreber, der ikke er til at komme udenom uanset farven på en regering.

Ordentlig offentlig ledelse er centralt
At området vedrørende offentlig ledelse og ledelse af velfærd nu hører til under Skatteministeriet, er ikke noget, der umiddelbart imponerer os i Socialt Lederforum.

Det har igennem årene været vigtigt for os som organisation at blive ved med at fortælle, at man godt kan bedrive ordentlig offentlig ledelse uden at smide milliarder efter milliarder i sorte huller, bruge hundredevis af millioner på nye logoer eller at give gyldne håndtryk til højre og venstre. Med slet skjult adresse til eksempelvis Skatteministeriet, der jo har haft deres at kæmpe med.

Vi har primært lært, at ordentlig offentlig ledelse er det, der skal til. Når der skal passes på de udsatte borgere. Når der skal passes på personalet. Og når der skal passes på pengene. 

Forrige artikel KL: Det er umuligt at udregne præcise udgifter for handicapovervågning KL: Det er umuligt at udregne præcise udgifter for handicapovervågning Næste artikel Debat: Sådan tjener private bosteder penge på samfundets svageste Debat: Sådan tjener private bosteder penge på samfundets svageste
Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

Her er de vigtigste dagsordener på socialområdet i efteråret

OVERBLIK: 10-års plan for psykiatrien, forbud mod profit på velfærd, barnets lov og fordeling af satspuljereserven. Det er bare nogle af de politiske drøftelser, der venter forude. Få overblikket over et hæsblæsende politisk efterår her.