Ny debat: Hvad kan socialområdet lære af coronakrisen?

TEMADEBAT: Coronakrisen har åbenbaret udfordringer på socialområdet, men nye løsninger er også opstået i kaosset. Hvad kan socialområdet lære af coronakrisen? Det spørger Altinget Social centrale aktører om i de kommende uger. 

Ensomhed. Frygt for smittespredning. Efterspørgsel på karantænepladser til hjemløse. Sociale organisationer, hvis blandingsøkonomi ikke har passet til de økonomiske hjælpepakker.   

Coronakrisen har åbenbaret en række udfordringer på socialområdet. Og forude venter ubesvarede spørgsmål om, hvilke konsekvenser de sundhedsfaglige restriktioner med isolering og afstand vil få for i forvejen udsatte borgere. Derfor spørger vi i de kommende uger en række sociale aktører om, hvordan de langvarige udfordringer, skabt af covid-19, skal løses?  

Coronakrisen har ikke kun bragt nye udfordringer med sig. Nye løsninger er også opstået i kaosset. Nye virtuelle mødesteder. Et mere fremskudt og fleksibelt sundhedsvæsen. Og hurtige, fleksbile samarbejdsformer mellem kommuner og regioner – eksemplificeret ved udadgående test af udsatte.

Login