Børnenes statsminister kan få svært ved at levere på centralt valgløfte

ANBRINGELSER: Flere tidlige tvangsfjernelser udgør en hjørnesten i Mette Frederiksens socialpolitik. Men kun Radikale og Liberal Alliance er på bølgelængde, derfor kan S få svært ved at mønstre et flertal efter et valg.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Søren Elkrog Friis

Myndighederne er for længe om at reagere, når børn er udsat for svigt. Derfor skal flere børn tvangsanbringes tidligere end i dag, mener Socialdemokratiet.

Forslaget udgør en hjørnesten i Mette Frederiksens selverklærede ambition om at blive "børnenes statsminister".

Meget tyder dog på, at det blive vanskeligt at levere på valgløftet om flere tidligere anbringelser.

Dokumentation

Socialdemokratiet foreslår:

Flere tidlige anbringelser. Når et barn anbringes, skal det som udgangspunkt være permanent til en egnet plejefamilie, så barnet sikres en stabil tilværelse, hvor de bor ét sted. Der skal desuden åbnes op for flere adoptioner med henblik på at sikre tryghed og stabilitet i deres barndom.

Søskende til anbragte børn skal også anbringes. Hvis biologiske forældre får anbragt et barn, fordi de ikke kan tage vare på det, skal udgangspunktet være, at også søskende og eventuelle kommende søskende anbringes. Med mindre en konkret faglig vurdering kan vise markante forbedringer i familien. Ikke for at straffe forældrene, men fordi et barns fremtid ikke er noget, vi spiller hasard med.

Ordentlig løn til plejefamilier. Der skal indføres en ny lønmodel, som sikrer bedre lønforhold og mere stabile anbringelser. Konkret foreslår vi en ny lønmodel, hvor plejefamilier i højere grad ansættes i kommunen. Formålet er at skabe en model, som skaber rammerne for stabile anbringelser, hvor både børn og plejefamilier sikres, at opholdet ikke bliver afbrudt, fordi der opstår uoverensstemmelser i forhold til vederlag.

Krav om, at alle plejefamilier skal knyttes til en kommunal enhed med specialistviden og faglig sparring. Det kan for eksempel være i form af familieplejekonsulenter eller en specialiseret institution, hvor de døgnet rundt kan få vejledning, akut støtte og aflastning.

Plejefamilier skal have ret og pligt til uddannelse. Der indføres krav til uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering af de professionelle plejefamilier. Herunder uddannelse og støtte i forhold til samarbejdet med de biologiske forældre om samvær.

Flere familieanbringelser. Moderen skal, eventuelt sammen med faderen, kunne anbringes allerede under graviditeten i de sager, hvor der er grundet mistanke om, at barnet bliver skadet af for eksempel alkohol og stoffer allerede under graviditeten, eller hvor der er tvivl om, at de kan varetage omsorgen for barnet. Under anbringelsen skal det afklares, om forældrene med den rette hjælp kan blive i stand til at tage sig af barnet, eller om det skal bo et andet sted.

Man skal ikke tjene penge på anbragte børn. Der skal stilles krav om, at alle institutioner skal have driftsoverenskomst med kommunen og ikke må trække overskud ud af institutionen. Et overskud skal geninvesteres i tilbuddet og bruges på børnene – ikke på at belønne rige ejere. Indsatsen over for de mest udsatte børn skal ikke være drevet af et mål om at tjene flest mulige penge, men om at hjælpe børnene bedst muligt.

Strengere kvalitetskrav til anbringelsessteder. Der skal stilles flere og strengere krav til uddannelse, kvalitet og indhold på de steder, hvor vi anbringer børn. Er der ikke styr på faglighed og metoder, skal man ikke have lov til at drive et anbringelsessted for børn.

At afsætte midler til at kommunerne kan etablere nye samlede familiehuse, hvor tilbud som sundhedspleje, fødselsforberedelse og familierådgivning samles. Med plads til lokale forskelle i organisering ønsker vi at udbrede de positive erfaringer, der findes fra eksisterende familiehuse. Så der i fremtiden vil være familiehuse, hvor man som gravid og ny familie kan få den bedste start med kræfter fra både det regionale og det kommunale system samt det civile samfund.

At relevante oplysninger om udsatte børn og familier kan udveksles på tværs af forvaltninger og systemer. Der skal i højere grad arbejdes forebyggende og tværfagligt. Så der bliver kortere fra sundhedsplejersken på hjemmebesøg til beslutningen om at sætte ekstra ind med støtte.

Et nyt tilbud om forældrekurser, der kan klæde forældre bedre på til at tage hånd om deres barn både før og efter fødslen. Tilbuddet skal være gratis for udsatte familier, der samtidig skal kunne pålægges deltagelse af hensyn til barnets trivsel. Alle andre skal kunne benytte sig af tilbuddet mod deltagerbetaling, hvis de ønsker det.

Læs mere i Socialdemokratiets udspil 'Altid på børnenes side'.


0:000:00