Farmaceuter: Det er os, der har fagligheden til medicinsamtalen

Politikerne har bedt farmaceuterne om at løse opgaven med medicinsamtaler, fordi vi har den højeste faglighed inden for sikker og korrekt brug af medicin, mener fagforeningen Pharmadanmark.

Af Rikke Løvig Simonsen
Formand, fagforeningen Pharmadanmark

Farmakonomforeningen argumenterer i et debatindlæg 12. marts i Altinget for, at også farmakonomer skal have lov til at udføre medicinsamtaler til kronikere.

I dag er opgaven forbeholdt apoteksfarmaceuterne, og baggrunden for ønsket er, at der ikke er blevet udført nær nok det antal samtaler, som man kunne have forventet og ønsket.

Vi deler til fulde farmakonomernes ærgrelse over, at mange apoteker slet ikke er kommet ud af starthullerne, for medicinsamtalerne er et virkelig godt tilbud til kronikere.

Samtalen med en medicinkyndig farmaceut kan gøre kronikerne mere trygge ved deres medicin og dermed mere kompetente medicinbrugere.

På den måde kan samtalerne altså være med til at modvirke nogle af de alt for mange medicinfejl, som blandt andet resulterer i hospitalsindlæggelser.

Vi er dog ikke enige i, at løsningen er at lade en anden faggruppe end farmaceuterne være med til at løse opgaven, for det er slet ikke dér, problemet ligger.

Samtaler skal prioriteres
Politikerne har bedt farmaceuterne om at løse opgaven med medicinsamtaler, fordi det er den faggruppe med den højeste faglighed inden for sikker og korrekt brug af medicin.

Farmaceuterne vil da også rigtig gerne bruge deres faglighed i samtalerne, men erfaringerne hidtil viser, at det er nødvendigt med ledelsesmæssigt fokus på de enkelte apoteker for at lave samtalerne.

Medicinsamtalerne skal prioriteres i en travl hverdag, og medarbejderne skal gives reel mulighed for at løfte opgaven.

Medicinsamtalerne bør anses som en kerneopgave på alle apoteker, fordi det er en af de opgaver, som virkelig giver værdi til patient og samfund og viser det faglige apoteksvæsens berettigelse.

Apoteker skal træde i karakter
Apotekets rolle er andet og mere end at distribuere medicinen videre til borgeren, og der er fra politisk side forventninger til, at apoteket indgår som en del af sundhedsvæsenet.

Derfor skal apotekerne træde i karakter.

Farmakonomer gør på mange måder rigtig god fyldest på apotekerne, og der er i det daglige et glimrende samarbejde mellem farmaceuter og farmakonomer.

Farmakonomerne spiller da også en vigtig rolle i forbindelse med medicinsamtalerne.

De skal nemlig indfange kronikerne i skranken, og uden farmakonomernes aktive medvirken kan samtalerne ikke blive en succes.

Det er i høj grad dem, der møder kronikerne, når de henter deres medicin.

Høj faglighed er høj værdi
Siden apotekslovgivningen fra 2015 trådte i kraft, er der blevet etableret et stort antal apoteksfilialer uden farmaceutbemanding, hvilket efter Pharmadanmarks mening udfordrer den faglige udvikling på apotekerne og dermed også på sigt kan have negativ betydning for det faglige niveau, som man møder som borger.

Netop derfor er det vigtigt ikke at gå yderligere på kompromis med den faglighed, som er det bedste argument for at opretholde det eksisterende apoteksvæsen, og som er helt afgørende for dets værdi for borger og samfund.

Til sommer får behandlerfarmaceuter på apotek lov til at genordinere visse lægemidler uden recept.

Det er den helt rigtige vej at gå.

Opgaver med høj faglig kompleksitet og med høj værdi for de borgere, som det hele handler om.

Vi ser ind i en fremtid, hvor der er behov for at bruge alle kompetencer, og hvor der løbende vil være behov for at indgå i dialog om, hvordan opgaverne løses bedst og mest rationelt.

Forrige artikel Ulla Astman til Sundhedsstyrelsen: Pas på med at binde opgaver på bestemte hænder Ulla Astman til Sundhedsstyrelsen: Pas på med at binde opgaver på bestemte hænder Næste artikel Professor om hiv-debat: Bekymrende, at det handler om moralske forkvabbelser Professor om hiv-debat: Bekymrende, at det handler om moralske forkvabbelser