Ny debat: Hvad er den bedste model for et behandlingsråd? 

TEMADEBAT: Fagfolk har længe efterspurgt et behandlingsråd, og regionerne sendte før jul deres bud på en model i høring. I en ny debat kommer deltagerne med deres holdning til, hvad der skal fokus på i et nyt råd. Se panelet her:

Får vi den bedste behandling og mest mulig sundhed for pengene, når sundhedsvæsenet gør brug af en ny type knæimplantater, indsprøjtninger med binyrebarkhormon eller robotkirurgi?

Læger og ledere i sundhedsvæsenet har længe efterspurgt et behandlingsråd, som kan vurdere behandlinger og teknologier på samme måde, som Medicinrådet vurderer lægemidler.

I forståelsespapiret, som regeringen og støttepartierne kom frem til efter sidste års folketingsvalg, står der, at regeringen vil nedsætte et behandlingsråd, der "skal være med til at afdække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i sundhedsvæsenet og skabe et bedre grundlag for de politiske beslutninger om fremtidige investeringer i sundhedsvæsenet".

Login