Debat

Socialrådgivere: Behandlingstilbud til psykisk syge er et skridt på vejen

DEBAT: Den gruppe af psykisk syge misbrugere, der har udsigt til et særligt behandlingstilbud, har brug for særlig kvalitetstid. Derfor er Majbrit Berlau tilfreds med den del af regeringens udspil. Hun udtrykker dog bekymring over for finansieringen.

Henrik Axel Lynge Buchter
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Majbrit Berlau
Formand for Dansk Socialrådgiverforening

Det er på en trist baggrund, at det særdeles nødvendige arbejde for en styrkelse af sikkerheden for beboere og ansatte på landets botilbud er sat i søen. Heldigvis fremgår situationens alvor tydeligt af det udkast til en handleplan, som en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra KL, Danske Regioner og en række ministerier har udarbejdet.

Et af de punkter, som vi socialrådgivere har hæftet os særligt ved, er arbejdsgruppens forslag om at etablere en ny tilbudsform for en mindre gruppe af borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og særligt komplekse problemstillinger.

Desværre har der været en del uklarheder om netop forslaget om en ny tilbudsform. Således fremgår det blandt andet tydeligt af arbejdsgruppens oplæg, at KL og Danske Regioner er uenige om, hvilken lov den nye tilbudsform skal placeres i.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

KL peger på, at tilbuddet skal placeres under sundheds- og psykiatriloven, altså i regi af regionerne, mens Danske Regioner vil have tilbuddet placeret i kommunerne i regi af Serviceloven.

Psykisk syge bliver kastebolde
Sådanne uklarheder bekymrer fagfolk. Især fordi Dansk Socialrådgiverforening sammen med Socialpædagogerne, Dansk Sygeplejeråd og FOA tidligere har gjort opmærksom på, at samarbejdet mellem kommuner, regioner og stat ikke fungerer tilfredsstillende for de borgere, der både har store misbrugsproblemer og psykiske lidelser - de såkaldte dobbeltdiagnoser.

Det ligger os meget på sinde, at det skal være et helhedsorienteret behandlingstilbud, der både giver psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling.

Majbrit Berlau, formand i Dansk Socialrådgiverforening

Psykisk syge misbrugere bliver i dag ofte kastebold mellem den regionale psykiatri og den kommunale misbrugsbehandling. Det medfører en række skift mellem institutioner og sektorer, hvor vi risikerer at ”tabe” udsatte borgere i systemet. Det er med til at skabe farlige situationer og øger utrygheden blandt personale og beboere på botilbuddene.

Af samme grund har vi tidligere foreslået at udvikle og opprioritere særlige tilbud til denne gruppe, som på grund af kombinationen af misbrug og psykisk lidelse kan være udadreagerende og uforudsigelige i deres adfærd - og meget svære at rumme og hjælpe på de kommunale botilbud og forsorgshjem.

På den baggrund gav det en særdeles vigtig afklaring, at socialministeren og sundhedsministeren 16. september på et møde med DS og andre relevante faglige organisationer oplyste, at tanken med en ny tilbudsform ikke er et botilbud, men et behandlingstilbud, og at det skal ligge i regi af sundheds-og psykiatriloven.

Ser frem til en mere præcis beskrivelse
Dette er af afgørende betydning både for beboere og ansatte på botilbuddene, og Dansk Socialrådgiverforening bakker op om ministrenes konklusion på arbejdsgruppens oplæg. Et særligt behandlingstilbud er et skridt på vejen for denne yderst sårbare gruppe af borgere, som har brug for kvalitetstilbud.

Det ligger os meget på sinde, at det skal være et helhedsorienteret behandlingstilbud, der både giver psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling. Kombinationen skal matche borgerens faktiske behov og ikke bare blive et standardtilbud på en standardinstitution.

Særlige behandlingstilbud til psykisk syge misbrugere kræver en mangfoldighed af sundhedsfaglige og socialfaglige kompetencer: Psykiater, psykolog, læge, sygeplejerske, socialpædagog, SOSU-assistent, socialrådgiver, misbrugsbehandler og så videre.  Vi ser frem til en mere præcis beskrivelse af den nye tilbudsform, som klargør formål, indhold og rammer.

Vi må dog advare om, at de planlagte 150 pladser næppe er nok. Til sammenligning opgør SFI antallet af hjemløse, der lider både af psykisk sygdom og misbrug, til cirka 4.000 personer. 

Samtidig er vi særdeles skeptiske over for socialministeren og sundhedsministerens tidligere udmelding om, at den nye tilbudsform skal finansieres af satspuljemidler.

Midlertidige finansieringsordninger vil skabe usikkerhed blandt både beboere og ansatte, og det er væsentligt at sikre en stabil finansiering for at kunne skabe et levedygtigt tilbud med en faglig kvalitet, som er nødvendig for at skabe sikre rammer for både beboere og medarbejdere.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Majbrit Beran Berlau

Generalsekretær, Sex & Samfund, fhv. MF (EL)
socialrådgiver

0:000:00