Debat

Sygeplejeetisk Råd: Kategoriseringen af svækkede og terminale ældre undrer os

DEBAT: Patienter betegnes som "svækkede ældre" og "terminale ældre", uden at der nødvendigvis er sammenhæng mellem de to grupper, mener Sygeplejeetisk Råd.

Der ses en tendens til, at de svækkede ældre med strukturreformens indførelse i 2007 skal forblive i kommunale tilbud, mener Sygeplejeetisk Råd.
Der ses en tendens til, at de svækkede ældre med strukturreformens indførelse i 2007 skal forblive i kommunale tilbud, mener Sygeplejeetisk Råd.Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Lisbeth Aaskov Falch, Kirstine Rosendal og Anne Bendix Andersen
Sygeplejersker og medlemmer af Sygeplejeetisk Råd

Når vi taler over- og underbehandling, handler det vel som udgangspunkt for de sundhedsprofessionelle om at støtte og styrke den enkelte patients handlemåder og handlekapacitet, så den enkelte bliver i stand til at mestre sin situation i overensstemmelse med egen forståelse af sygdom, lidelse og det gode liv eller den gode sidste tid.

Det formål må nødvendigvis også omfatte "svækkede ældre" eller "terminale ældre", som er afsættet for Altingets temadebat. Det er i den sammenhæng interessant, at temadebatten i forhold til overbehandling ser ud til at fokusere særligt på den gruppe af patienter, der betegnes som "svækkede ældre" og "terminale ældre", uden at der nødvendigvis er en sammenhæng mellem disse to grupper.

Vi undres over denne type af kategorisering. Vi mener, at det kan være problematisk at bruge et begreb som svækket. For hvad vil det sige at være svækket, og hvem definerer, hvornår man er svækket?

Man må derfor også forholde sig kritisk til, om debatten om ældre, svækkede og overbehandling skal ses som et udtryk for en skjult prioritering.

Lisbeth Aaskov Falch, Kirstine Rosendal og Anne Bendix Andersen
Sygeplejersker og medlemmer af Sygeplejeetisk Råd

Vi mener, at det er en nødvendig diskussion at tydeliggøre og afklare, hvad der menes, når der tales om "svækkede ældre". Ellers er der risiko for, at der bliver tale om, at nogle borgere vil havne i en sådan kategori, uden at det er tydeligt hvorfor.

Kategorisering skaber a- og b-hold
De svækkede ældre er ifølge Sundhedsstyrelsen kendetegnet ved svær sygdom, flere samtidige sygdomme, nedsat fysisk og/eller kognitivt funktionsniveau, begrænset egenomsorgskapacitet og  multimedicinering.

En sådan kategorisering begrundes ofte med, at det er nødvendigt at prioritere, men det kan også siges at medvirke til, at netop denne gruppe med sundhedsvæsenets indretning i dag er blevet til en slags "b-patienter", som for enhver pris skal holdes i kommunalt regi, mens sygehusene er for de typisk yngre specialiserede "a-patienter".

Der ses således en tendens til, at de svækkede ældre med strukturreformens indførelse i 2007 skal forblive i kommunale tilbud. Begrundelserne er, at de svækkede ældre har behov for trygge og hjemlige rammer, hvilket til dels er rigtigt, idet deres reducerede reservekapacitet gør dem mindre i stand til at klare mange miljøskift.

Men samtidig skal de vel ikke stilles dårligere pleje- og behandlingsmæssigt end andre patienter, som tilbydes andre og flere behandlingsmuligheder i sygehusregi. Så spørgsmålet i forhold til overbehandling handler vel snarere om at tilbyde pleje og behandling, som kan bidrage til indenfor de tilstedeværende rammer og vilkår at understøtte den enkelte svækkede ældre på en måde, som er i tråd med dennes forestilling om det gode liv eller den gode sidste tid?

Læs også

Skal forholde sig kritisk
Forskellige patienter har forskelligt levede liv og heraf forskellige forestillinger om det gode liv, alderdom og den gode sidste tid, hvilket betyder, at det ikke nødvendigvis er den samme behandling indenfor sundhedsvæsens mulige tilbud.

Fælles for alle de svækkede ældre er derimod, at de ligesom alle andre patienter også skal have tilbud om at modtage behandling på sygehuset, såfremt at de har behov for det. Er denne fokusering på svækkede ældre i forhold til overbehandling snarere udtryk for en politisk agenda, som handler om prioriteringer?

Svækkelse kan sidestilles med skrøbelighed, som er et andet begreb, som ligeledes anvendes om de ældre. Ifølge Steinar Barstad fra Center for Omsorgsforskning i Norge er netop skrøbelighed blevet et greb i den politiske prioritering, som bruges som legitimation for, at de ældre fortrinsvis skal forblive i kommunale tilbud i stedet for at blive indlagt.

Det rejser ifølge Steinar Barstad spørgsmålet om, at "skrøbelige ældre ikke skal have ret til samme medicinske specialisttilbud som yngre skrøbelige, når de trænger til det allermest?".

Man må derfor også forholde sig kritisk til, om debatten om ældre, svækkede og overbehandling skal ses som et udtryk for en skjult prioritering, der vil kunne medvirke til en øget ulighed i adgangen til den pleje og behandling, som den enkelte har behov for.

Dokumentation

Temadebat: Overbehandler vi svækkede og døende patienter?

Usikkerhed om etik og sundhedsjura og forskellige normer for behandling af svækkede ældre eller terminale patienter har i mange år fyldt på sygehuse, plejecentre og i den kommunale hjemmepleje.

Politikerne har forsøgt at skabe klarhed om regler og retningslinjer. Først med loven om behandlingstestamente og siden med forslaget om "nej tak til genoplivning" i kølvandet på nye vejledninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Altinget giver ordet til aktører, som i en temadebat vil give deres svar på, om vi har de rette regler og rammer for arbejdet med svækkede patienter.

Behandler og genopliver vi for meget? Er selvbestemmelsen sikret under de nuværende regler? Risikerer politikerne at erstatte etik og faglige skøn med firkantet jura i ønsket om at sikre en værdig død? Hvilke dilemmaer oplever sundhedspersonalet i dag – og kan de overhovedet løses?

Her er aktørerne:
 • Anna Wilroth, seniorkonsulent for sundhed og værdighed, Ældre Sagen
 • Anne Bendix Andersen, formand, Sygeplejeetisk Råd
 • Anne-Marie Axø Gerdes, formand, Etisk Råd
 • Anni Pilgaard, førstenæstformand, Dansk Sygeplejeråd
 • Bolette Friderichsen, næstformand, Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Camilla Rathcke, formand, Lægeforeningen
 • Hanne Irene Jensen, lektor og sygeplejerske, Anæstesiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt
 • Helen Bernt Andersen, formand, Kræftens Bekæmpelse
 • Inge Jekes, formand, Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne
 • Karin Friis Bach (R), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg og regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden
 • Kristoffer Marså, overlæge i lindrende behandling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Lisa Seest Nielsen, funktionsansvarlig overlæge, Intensiv Afdeling, Sygehus Lillebælt, og formand, Klinisk Etisk Udvalg
 • Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst, Rigshospitalet
 • Ove Gaardboe, overlæge og ekstern konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Preben Engelbrekt, direktør, Det Nationale Sorgcenter
 • Rune Lynge Rasmussen, paramediciner og formand, Reddernes Fagforening
 • Solvejg Henneberg Pedersen, specialeansvarlig overlæge, Geriatrisk Sektion, Holbæk Sygehus
 • Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand for social- og sundhedssektoren, FOA.

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anne Bendix Andersen

Formand, Sygeplejeetisk Råd, Forskningsansvarlig, Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, Hospitalsenhed Midtekstern lektor, Aarhus Universitet & Institut for Folkesundhed, underviser, Sygeplejerskeuddannelsen
Ph.d., MHS(nursing)

0:000:00