Tandplejere: Giv plejepersonale kompetencer til at løfte daglig tandpleje

DEBAT: En ny model for voksentandplejen skal tilgodese, at forebyggende tandplejeydelser gøres billigere, så de større behandlinger undgås. Og så skal tandplejerkompetencerne flyttes ud hos de svageste borgere, skriver Elisabeth Gregersen fra Danske Tandplejere.

Af Elisabeth Gregersen
Formand for Danske Tandplejere

Hvis man for alvor vil bekæmpe ulighed i sundhed, skal der satses på daglig forebyggelse af tandsygdomme.

Det handler om at gøre forebyggelse helt nærværende for borgerne i form af fokus på daglig tandbørstning.

Og når det handler om ulighed i sundhed hos de svageste borgere, så er der behov for, at tandplejerkompetencerne flyttes helt ud tæt på de svageste borgere.

I øjeblikket har for eksempel mange ældre, handicappede og borgere med kroniske sygdomme af mange grunde ikke det nødvendige fokus på vigtigheden af den daglige tandbørstning – og det er med til at forværre kroniske og systemiske sygdomme hos svage borgere, hvilket øger ulighed i sundhed.

Daglig forebyggelse
Med daglig forebyggende tandpleje menes helt grundlæggende daglig tandbørstning, der sikrer, at belægninger og baktier ikke udvikler sig til huller i tænderne eller betændelsestilstande i tandkødet.

Det er i midlertidig ikke alle, der har mulighed for at opretholde en tilstrækkelig egenomsorg og en daglig tandpleje i form af grundig tandbørstning, så tandsygdommene forebygges.

Derfor bør tandpleje være en del af den almene sundhedsindsats og rutinemæssigt indgå som en del af arbejdet hos de faggrupper, som udsatte borgerne allerede er i kontakt med, eksempelvis på sygehuse, plejecentre, sundhedshuse, bosteder med videre.

Ulighed i sundhed er særlig tydelig på tandområdet, dels fordi det ikke er alle borgere, der har det nødvendige fokus på værdien af egen tandpleje, og dels på grund af egenbetalingen ved klinikbesøg.

Det ses, at udsatte grupper af borgere ikke så ofte får børstet eller børster tænder som andre borgere. Og udsatte borgere møder sjældnere frem på tandklinikken, fordi det er dyrt, hvis tænderne er blevet syge, og det betyder, at der kræves behandling.

Begyndende huller i tænderne eller tandkødsbetændelse kan ofte tages i opløbet, men hvis begyndende tandsygdom får lov at udvikle sig til alvorligere tandsygdomme, der både kræver omfattende og dyre behandlinger, så bliver det dyrt for den enkelte og for samfundet.

Den nye model for voksentandplejen skal derfor meget gerne tilgodese, at forebyggende tandplejeydelser gøres billigere, så de større behandlinger kan undgås, og borgeren understøttes i egenomsorgen.

Nærhed i tandplejen stimulerer forebyggelsen
Formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, skrev for nylig i et debatindlæg: ”Hvorfor skal man som borger med en sygdom stå med en regning, der skyldes brug af nødvendig medicin?”.

Som formand for Danske Tandplejere mener jeg også, at det er helt uacceptabelt, især fordi regningen kun bliver større, hvis der ikke tilbydes råd og vejledning om tandpleje til borgere, der skal tage nødvendig medicin. Borgere, som ofte ikke selv magter eller kan varetage tandbørstningen, har behov for understøttelse af den daglige rengøring af tænder og mund. 

Mange mennesker tager medicin hver dag, og noget medicin giver mundtørhed, ligesom et medicinindtag af mange forskellige slags medikamenter kan føre til mundtørhed.

Hvis man lider af mundtørhed, er man mere udsat over for for eksempel huller i tænderne. Også her er mennesker med et fysisk eller psykisk handicap mere udsatte end andre borgere.

Plejepersonale, der ikke har tandpleje og tandsundhed som deres kernekompetence, bør derfor indtænkes som en del af løsningen. Det kræver imidlertid et kompetenceløft blandt plejepersonalet i plejesektoren, og her spiller tandplejerne en afgørende rolle.

Udgående kommunale tandplejerteams
Danske Tandplejere foreslår, at der i den nye model for voksentandplejen prioriteres midler til et kompetenceløft af plejepersonalet på bosteder og i hjemmeplejen, således at den daglige tandpleje kan udføres med de rette kompetencer – hver dag.

Dette kan struktureres i udgående kommunale tandplejerteams af tandplejere, der både screener borgerne, udarbejder mundplejeplaner og bistår plejepersonalet i korrekt mundpleje. 

Det er ikke tilstrækkeligt at hæve tilskuddet på forebyggende behandlinger, hvis man vil bekæmpe uligheden i sundhed.

Det er den nære forebyggende daglige indsats over for samfundets svageste borgere, der skal prioriteres, hvis vi for alvor vil lykkes med at bekæmpe ulighed i sundhed.

Forrige artikel Kost og Ernæringsforbundet: Diætister er en uundværlig del af behandlingen Kost og Ernæringsforbundet: Diætister er en uundværlig del af behandlingen Næste artikel Overlæger: Styrk de offentlige høreklinikker Overlæger: Styrk de offentlige høreklinikker