Debat

Biobrændstoffer: Symbolpolitik fra Europa-Kommissionen

DEBAT: Verdens 870 millioner fattigste mennesker og biobrændstofindustrien har legitimt krav på, at EU får fastlagt en holdbar biobrændstofpolitik. Desværre er Kommissionens nye forslag kun symbolpolitik, skriver Trine Pertou Mach.
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Produktionen af fødevarebaserede biobrændstoffer eller “madbenzin” lægger beslag på store jordarealer og store mængder fødevareafgrøder. Det har effekt på både fødevarepriser og arealanvendelse globalt. Ikke mindst i udviklingslande.

Af Trine Pertou Mach
Forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke – medlem af Concord Danmark
Fakta

BLAND DIG!

Deltag i debatten- send dit indlæg til [email protected]

Af Trine Pertou Mach
Forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke – medlem af Concord Danmark

Om få dage fremlægger en gruppe borgere fra det nordlige Senegal deres sag for Verdensbanken, i protest over at et udenlandsk firma vil dyrke biobrændstofafgrøder på deres marker, uden at det kommer borgerne til gode. Sagen er symptomatisk for dansk og europæisk energipolitik, som ikke tager tiltrækkelig højde for knappe naturressourcer og global ulighed, og som derfor er dømt til at fejle på lang sigt. Vi er afhængige af fremgang og samhandel på tværs af landegrænser og verdensdele.

For en gangs skyld er Mellemfolkeligt Samvirke her enig med Verdensbanken. Vi og en lang række andre internationale organisationer støtter anbefalingen om at droppe de høje mål for brugen af biobrændstof. Vi mener, biobrændstof produceret på afgrøder eller på jord, som i stedet kunne anvendes til at mætte verdens fattige, burde udfases helt.

Jordtyveri
Produktionen af fødevarebaserede biobrændstoffer eller "madbenzin" lægger beslag på store jordarealer og store mængder fødevareafgrøder. Det har effekt på både fødevarepriser og arealanvendelse globalt. Ikke mindst i udviklingslande, hvor svag jordlovgivning betyder let spil for udenlandske virksomheder, som med eksport til det europæiske marked for øje erhverver store landområder. Mange gange sker det som decideret jordtyveri.

Kommissionens forslag er på symbolplan
Europa-Kommissionens forslag fra 17. oktober til ændringer i EU's biobrændstofpolitik indeholder dog et lille gennembrud. Gennembruddet består i, at EU nu for første gang anerkender, at der er brug for at begrænse brugen af de biobrændstoffer, som laves på fødevarer.

Kommissionen foreslår et fem-procents-loft for, hvor meget fødevarebaseret biobrændstof, der kan tælles med under VE-direktivet (om vedvarende energikilder). Men nødvendigheden af at begrænse fødevarebaserede biobrændstoffer markeres desværre kun på symbolplan: For det første er fem-procent-loftet ikke foreslået i brændstofkvalitetsdirektivet, som er det styrende af de to søsterdirektiver, Kommissionen har oppe at vende i øjeblikket. For det andet vil EU's medlemslande fortsat kunne satse lige så meget på fødevarebaserede biobrændstoffer som hidtil.

Det har Kommissionen gjort meget for at forsikre medlemslandene om. Der er altså ikke tale om et reelt produktions- og forbrugsloft.

Det oprindelige formål er forsvundet 
Det oprindelige formål med forslaget var at få håndteret det faktum, at en del biobrændstoffer faktisk fører til en større udledning af drivhusgas, end fossile brændstoffer gør. Men forslaget om at medregne den udledning, der sker, når arealer, der anvendes til energiafgrøder et sted, har effekt på arealanvendelse og dermed drivhusgasudledning et andet sted, er forsvundet i det endelige forslag.

Kommissionen løser altså heller ikke den opgave, den oprindeligt var stillet – at komme med et bud på, hvordan denne indirekte udledning af drivhusgasser håndteres.

Desværre leverer Europa-Kommissionen derfor ikke reelle løsninger på problemet med "madbenzin". Allerede nu bruger de fleste medlemslande fødevarebaseret biobrændstof til at opfylde direktivet om 4.7 procent vedvarende energi i transportsektoren. Og der står produktionskapacitet klar rundt om i Europa til at gå endnu videre, selvom vi allerede nu, med det nuværende forbrug ser sag efter sag fra Afrika og Mellemamerika, hvor fattiges jordrettigheder knægtes, fordi presset på at finde arealer til energiafgrøder er så stort.

Forbedring af dansk biobrændstofpolitik 
Klimaminister Martin Lidegaard (R) skal melde Danmarks holdning til biobrændstofforslaget ud i EU-kredsen først i 2013. Den danske holdning skal fastlægges, samtidig med at dansk biobrændstofpolitik er under drastisk udvikling sammen med Danmarks øvrige klima- og energipolitik. Der er stort rum for forbedring af dansk biobrændstofpolitik.

Det er ikke bæredygtigt, hvis Danmark vil opfylde VE-direktivets krav fuldt ud ved at anvende biobrændstoffer, som der lægges op til i energiforliget 2020. Ved at fastholde det danske energiforlig ignorer regeringen selv den vageste symbolpolitik fra Europa-Kommissionen.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Trine Pertou Mach

MF (EL)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1998)

0:000:00