Alternativet: Lad os få de osende biler ud af hovedstaden

DEBAT: Mange københavnere cykler hver dag på arbejde gennem voldsom luftforurening, der stammer fra bilerne. Derfor bør antallet af biler sænkes markant, skriver Niko Grünfeld og Fanny Broholm. 

Af Niko Grünfeld (ALT) og Fanny Broholm (ALT)
Henholdsvis kultur- og fritidsborgmester og medlem af Teknik- og Miljøudvalget, København 

Et stort, sort, forurenende færdselsmareridt, der løber lige gennem hjertet af byen. Det er, hvad H.C. Andersens Boulevard har udviklet sig til at være for København.

Klos op ad Rådhuspladsen, der ellers emmer af puls, energi og vågenhed, ligger denne tarvelige færdselsåre, der ellers har alle muligheder for at være et attraktivt samlingssted for københavnerne. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved.

Her i maj måned deltager mere end 50.000 danskere i Cyklistforbundets kampagne: "Vi cykler til arbejde". Cykelkulturen er nemlig noget af det stærkeste, vi har i København. Det gavner sundheden, luften og livskvaliteten.

I København har vi fem gange så mange cykler, som vi har biler. Det anslås, at københavnerne ejer i omegnen af 675.000 cykler. 41 procent af københavnerne cykler hver dag til job eller uddannelse, og vi cykler tilsammen 1,4 millioner km hver dag på 375 km cykelstier.

Hvis vi overflyttede en procent af alle bilturene i Region Hovedstaden til cykel, ville vi spare 23.000 ton CO2 om året. Det betaler sig altså at lade bilen stå. Ja, faktisk har vi nærmest ikke råd til andet.

Biler udleder store mængder CO2
Biltrafikken er en af de største klimasyndere. København har som erklæret mål at være CO2-neutral i 2025, men ser ikke ud til at kunne nå det, medmindre blandt andet biltrafikken reduceres kraftigt.

Ifølge Københavns kommunes CO2-regnskab for 2016  udgør personbilerne 62 procent af den samlede trafikudledning, mens last- og varebiler står for 29 procent.

Bussernes udledning er siden 2010 mindsket med 30 procent og udgør nu blot 9 procent af trafikkens udledning. Personbiler, varebiler og lastbiler går stort set ikke ned i udledning. Det er et problem.

Desuden har luften på H.C. Andersens Boulevard i en årrække overskredet grænsen for kvælstofilte, som EU-lande skal overholde.

Det er ikke blot i strid med gældende EU lov, det er også i strid med Københavns brand som grøn foregangsby.

For hvordan skal vi kunne gå forrest i kampen for klimaet, hvis ikke engang vi kan overholde nogle europæiske minimumskrav, der snart er 20 år gamle? Og hvorfor skulle 301 forskere for nylig slå klimaalarm på forsiden af Politiken, hvis der ikke var noget at alarmere om?

Vi taler højt og flot om at skabe en CO2-neutral by i 2025. Men fakta er, at antallet af privatejede biler i byen siden 2010 er steget med 16.000. Den lader vi lige stå.

For nylig fik vi ny miljø- og fødevareminister. Ministeren understregede i den sammenhæng, at det er i netop den rækkefølge – miljøet først, fødevare derefter – han vil være minister.

Lars Løkke gjorde samtidigt klart, at Ellemann-Jensen skal have fokus på at bekæmpe "røg, støj og møg i de store byer".

Mængden af biltrafik skal mindskes 
Kære Jakob Ellemann-Jensen: Gør noget godt for miljøet og understøt flertallet på Københavns Rådhus. Vi ønsker et grønnere København, hvor antallet af biler sænkes markant.

Det er ikke blot godt for sundheden, klimaet og livskvaliteten. Det er også godt for erhvervslivet. Mange af de erhvervsdrivende med behov for bil har nemlig store problemer med overhovedet at komme frem i trafikken, som den snegler sig afsted i dag i København.

Andre storbyer rundt omkring i Europa bliver bilfri. Anne Hidalgo – borgmesteren i Paris – har som ambition, at byen fra 2020 skal være totalt bilfri i weekenderne for folk, der ikke bor i byen.

Lokalpolitikere i Oslo har besluttet, at byen skal være den første europæiske hovedstad med et bilfrit centrum. I Barcelona omdannes kilometervis af veje til fredelige torve og grønne parker.

Vi skal ikke hægtes af denne udvikling. Vi skal tværtimod være med til at drive den. Forurening og trængsel er et stort problem i København, så lad os få roadpricing og færre biler, lad os hjælpe folk med at skifte til cykel, offentlig-, dele- og eldreven transport og lad os omdanne vejtrafikkens plads til cykelstier, klimatilpasning, idrætsfaciliteter, boliger og rekreative områder.

København skal være den bedste by. For turister, københavnerne selv og for resten af verden. Kæmpe highfive til byens cyklende folkefærd: Lad os fortsat gøre byen endnu bedre ved at cykle på arbejde og i skole.

Forrige artikel Forbrugerrådet Tænk: Metrotillæg er et kæmpe tilbageskridt Forbrugerrådet Tænk: Metrotillæg er et kæmpe tilbageskridt Næste artikel Concito: Grøn omstilling af infrastrukturen kan ikke gå hurtigt nok Concito: Grøn omstilling af infrastrukturen kan ikke gå hurtigt nok
 • Anmeld

  Jos van Vlerken

  Faktuel fejl

  Udsagnet "41 procent af københavnerne cykler hver dag til job eller uddannelse" er ikke korrekt. Ca. 41% af alle ture (bil,bus,gang og cykel) foretages med cykel (2016 undersøgelse). Hvis man derimod ser på københavnernes ture alene (altså uden pendlere), så tager ca. 62% cyklen.
  Udsagnet skal derfor enten lyde "41 procent af alle ture til og fra job eller uddannelse i Københavns foretages med cykler" eller "62 procent af københavnerne cykler hver dag til job eller uddannelse".

 • Anmeld

  Jens Kvorning · Cyklistforbundet Københavnsafdelings luftforureningsgruppe

  Hvad med krydstogtskibene?

  Cyklistforbundets Københavnsafdeling nedsatte i februar en Luftforureningsgruppe, som har til formål at rejse debat om det paradoksale problem, at byens helt CO2 neutrale trafikanter, cyklisterne, skal leve med og måske dø af en alt for høj luftforurening. Vi glæder os derfor meget over,, at luftforureningen i København er kommet højt op på den politiske dagsorden i Borgerrepræsentationen.

  Det er på høje tid, at problemet med at København end ikke kan holde sig under EU's maksimumsgrænser, bliver taget alvorligt. Vi var et foregangsland indenfor miljø generelt indtil for få år siden, men den position har vi mistet og København glider fortsat ned ad skalaen, som en ren by. Vi ved, hvad der skal til, men regeringen har har valgt at se igennem fingre med reglerne. Det kan undre i betragtning af at vores vigtigste industrisektorer, energi og miljø, bygger på 80'ernes og 90'ernes stærke satsning på de to områder.

  I dag er lande som Kina og Polen meget langt med elektrificering af busser i byerne. Det har betydet kolossalt meget for luftforureningen dér og samtidig givet begge lande nogle nye kompetencer indenfor fremtidens kollektive transport, som det kan blive svært for Vesten at indhente, hvis vi ikke sadler om og investerer massivt i helt ren, offentlig transport.

  En anden helt uforståelig, laden stå til, omkring den københavnske luftforurening, er krydstogtskibene, som lægger til i massevis, lige op ad Københavns centrum. Hvert skib udleder den værste dieselrøg, der findes, i store mængder, ikke bare når de sejler til ind og ud af havnen, men i dagevis, mens de ligger til kaj. Problemet må kunne løses meget enkelt med et forbud mod at lade motorerne køre så længe de er i havn. Formålet er formentlig at producere el, men det må kunne løses meget enkelt ved at tvinge dem til at trække strøm fra elnettet. Tænk hvis skibene også kunne slippe deres toilet- og andet spildevand ud i havnen, der er blevet verdensberømt for at tusindvis af københavnere bader i den året rundt.

  Der er nok at tage fat på for Borgerrepræsentation og regering, hvis de mange positive hensigtserklæringer skal være andet end ord. Løsningerne ligger lige for og københavnske cyklister kræver handling her og nu.

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.