Bondam om nye køretøjer på cykelstien: Det bliver alles kamp mod alle

DEBAT: Vi kender diskussionen om biler versus tog, asfalt versus skinner. Nu skal vi desværre også diskutere, hvem der skal være plads til på cykelstierne – cyklen eller små, motoriserede køretøjer, skriver Klaus Bondam.

Af Klaus Bondam
Direktør i Cyklistforbundet

Alt for ofte bliver debatten om transport og trafikale investeringer reduceret til et spørgsmål om asfalt eller skinner – biler eller tog. 2017 var på det punkt ikke anderledes end så mange andre år. Måske endda lidt værre, fordi 2017 var året, hvor en fremtid med selvkørende biler i den grad ramte debatten og avisspalterne.

Transportordførerne fra de største regeringspartier åbnede året med den overraskende melding, at fremtiden tilhører asfalt og selvkørende biler. Meldingen blev effektfuldt fulgt op af en stram oneliner: 'Tog er et levn fra fortiden'.

Lad os få en ting på det rene: At tro på, at den førerløse bil er svaret på fremtidens mobilitet, er at stikke sig selv blår i øjnene. At tro på, at den førerløse bil bliver en personlig bil til eget brug, er at lyve for sig selv og os andre. At tro på, at den førerløse bil kan bevæge sig rundt i fremtidens byer med øget fokus på flere borgere, trygt og sikkert byliv, sundere livsstil, fodgængere og cyklister, er udtryk for tankeløshed.

Når vi i fremtiden skal bevæge os fra A til B, bliver det med en kombination af transportformer: Cykel, tog, (dele-)bil, gang, fly og færge. Den førerløse bil hører de første mange år alene hjemme på motorvejene, hvor trafikbilledet er overskueligt og aflæseligt i forhold til byens gader med liv, leben, cyklister og fodgængere. Selvfølgelig skal der fortsat investeres i skinner, letbaner og kollektiv trafik.

Hvem tilhører cykelstien?
Nu, hvor 2017 rinder ud, trænger sig et andet og lige så definerende spørgsmål som asfalt versus skinner-spørgsmålet sig på: Hvem tilhører cykelstien – cyklen eller små motoriserede køretøjer?

Folketinget behandler i disse dage et lovforslag, der skal åbne op for forsøg med små motoriserede køretøjer på cykelstien, for eksempel segways, motoriserede skateboards og løbehjul samt de særlige speed pedelecs, der kan køre op til 60 km/t.

Vi tager fejl, hvis vi tror, at den slags er legetøj for børn. Det står klart, hvis man ser på BMW's satsning på området. Det er køretøjer, som der bliver satset på, og som vi kommer til at se mange flere af.

I Cyklistforbundet er vi bekymrede for den kamp om den begrænsede plads på cykelstierne, som sådan en udvikling uvægerligt vil føre med sig i de store byer. Her er der allerede i dag endog meget tæt trafik.

Vi er bekymrede for trafiksikkerheden og bider mærke i Rådet for Sikker Trafiks advarsel om, at tættere trafik og store hastighedsforskelle på cykelstien "i den grad vil bidrage negativt til ulykkestallene". Og vi undrer os over, hvordan det hænger sammen med Færdselssikkerhedskommissionens udnævnelse af bløde trafikanter som særligt fokusområde, fordi fodgængere og cyklister er overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne.

Enig med transportordførere
I disse år skaber de danske kommuner med hjælp fra statslige puljer og indsatser de nødvendige rammer, der skal gøre cyklen til et attraktivt og bæredygtigt alternativ til bilen. Trafiksikkerhed og fremkommelighed spiller en helt afgørende rolle for, om flere har lyst til at vælge cyklen.

Lovforslaget lægger op til forsøgsordninger med de nye typer køretøjer. I Cyklistforbundet glæder vi os over, at flere transportordførere i behandlingen af lovforslaget kræver to ting: At forsøgene sker på kontrolleret og forsvarlig måde, og at der følges op med grundig evaluering - hvornår sker ulykkerne, hvilke køretøjer er involverede, hvilke skader medfører de. Vi er enige.

Fokus må være at fastholde trafiksikkerhed på cykelstierne sammen med et godt flow (for eksempel grøn bølge for cyklister) og komfort. Ellers kan vi ikke gøre cyklen til det oplagte valg i hverdagen for flere. Samtidig skal vi fremme de transporttyper, der styrker folkesundheden.

Nok er segways, motoriserede løbehjul og andre inaktive transportformer bæredygtige og pladsbesparende alternativer til bilen. Men som samfund går vi glip af de enorme sundhedsmæssige besparelser, som cyklen og elcyklen giver.

Som Dansk Erhverv skrev i deres høringssvar til lovforslaget: "Fremkommelighed på cykelstierne er en væsentlig og ofte overset del af den samlede mobilitet og yder et ikke ubetydeligt bidrag til samfundsøkonomien". Yes sir.

Forrige artikel Debat: Vognmænd afviser kritik af tidsbegrænset parkering Debat: Vognmænd afviser kritik af tidsbegrænset parkering Næste artikel Vognmænd: Her er den vigtigste transportpolitiske begivenhed i 2017 Vognmænd: Her er den vigtigste transportpolitiske begivenhed i 2017
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Økonom

  El-cyklens overmand

  Til hr. Bondams oplysning kan jeg fortælle at her i Morsø Kommune er vi endnu ikke kommet så langt som til cykelstien. Derfor er bilen svaret her og de fleste steder andre steder i landet. Med 25 kilometer tur/retur til Nykøbing Mors har jeg nået grænsen for hvad jeg kan klare med min dejlige el-cykel.

  Den førerløse bil som danner energibesparende tog på gummihjul som transporterer personer i dagtimerne og varer i nattetimerne det er en teknologi som virker ganske fremtidssikker. I lande med industrier som bygger den slags fartøjer kender man bedre til perspektiverne end hr. Bondam synes at interessere sig for.

 • Anmeld

  Klavs Wulff · Gågænger og flanør

  Og hva med os uforbedrelige fodgængere

  Hvem tilhører fortovet, kære Bondam? Hvordan har cyklistforbundet med den hastige overtagelse af fortovene til cykling? Hva med opfyldningen af city fortove med parkerede cykler? For slet ikke atctale om uanstænding tempocykling i citys gågader? Taler man om et paradigmeskift blandt cyklister i forhold til os mærkværdige skabninger, der foretrækker at g å? Vi burde jo organiseres! Jeg er opmærksom på, at der eksistere en lille landsorganisation med hovedsæde i Helsingør!
  Skriver dette, da jeg stadig går ud fra, at vi er brødre i kampen imod bilismen, men kan dit forbund ikke tahe initiativ til en kritisk reflektion over teamet cyklisme og gågængeri? Med venlig hilsen Klavs Wulff

 • Anmeld

  niels hansen · pensionist

  svar til Klaus Bondam

  For et par år siden melste jeg mig ud af Cyklistforbundet efter mange års medlemsskab. Forud var forløbet en diskussion hvor bladet ikke ville optage et kritisk indlæg om forbundets politik der ensidigt favoriserede cykelfartbøllerne. Jeg var dengang både cyklist og bilist i København, hvis bilisterne havde det samme forhold til regler og hensynsfuldhed som cyklister, ville vi se et blodbad af dimensioner. det følgende er selvfølgelig ikke statistisk signifikant, men de ældre mennesker i min omgangskreds der er kommet til skade, er alle blevet torpederet af cyklister. Min påstand
  er at gamle mennesker er mere utrygge ved cyklister end biler. Jeg tør ikke mere cykle i København, chancen for at blive ramt af en cyklist på racercykel der sirrer ned i asfalten mens vedkommende hører musik er for stor. Går KB ind for en hastighedsgræse på sykelstier i bebyggede områder?

 • Anmeld

  lars Vestergaard

  Der forskel på by og land

  Jeg vil forholde mig til byerne

  Køretøjer med meget små hjul burde aldrig køre i almindelig trafik, hverken på gade, vej eller fortov, men henvises til lukkede områder, som virksomheder og legepladser og særlige baner, med meget jævn overflade.

  Med små hjul tænker jeg fx på skateboards og løbehjul med hjul-diameter under 10-15 cm, da de alt for let rammer huller og kanter i vejene, med det resultat at personerne går på næsen og kommer til skade.
  For at undgå faldulykker burde der være et krav om mindste diameter på 25-30 cm, på fx løbehjul.

  Rulleskøjteløbere bruger ofte ekstrem stor vejbredde, når de svinger fra side til side for at komme op i fart. Dermed er de til gene for alle øvrige trafikanter.

  Når de så også kører mod færdselsretningen, som oplevet flere gange, bliver de chokerende oplevelser og til meget stor fare for såvel sig selv som andre.

  Segways er nogle bizarre indretninger, som både bør forudsætte beskyttelsesudstyr og oplæring, da der er sket alvorlige ulykker, herunder dødsfald, eller henvises til lukkede områder.

  Speed pedelecs, der kan køre op til 60 km/t. og andre køretøjer der kører over 25 km/t bør henvises til vejene og forbydes på cykelstierne i byerne.
  Måske dog henvises til cykelstier langs landeveje og hovedveje, hvor der er begrænset cykeltrafik og stærk biltrafik.

  Jeg er principielt enig med Claus Bondam og Cyklistforbundet i at cykelstierne må være for cyklisterne, og lignende med hjælpemotor, der sædvanligvis ikke kører over 25 km/t.

  Legetøj som rulleskøjter, skatebords og løbehjul bør henvises til legepladser og særligt indrettede baner.

  I øvrigt er det svært at spå om de førerløse køretøjers fremtid.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Elektriske dimser.

  Jeg ser, med dyb bekymring frem til at små elektriske løbehjul, skateboards , en hjulede køretøjer m.m skal til at erobre cykelstierne. Hvor skal så cyklisterne være?.
  Skal de så flyve som droner hen over det hele? .Jeg mener at der er rigeligt med farlige køretøjer i bybilledet. Hvad med ældre cyklister, som ikke er så hurtige?. Skal de så bare blive hjemme fordi at "smarte" legetøjs maskiner skal overtage cykelstierne.
  Dette forslag er det mest sindssyge jeg til dato har hørt.

 • Anmeld

  Jens Gustavsen · Master of None

  København har en enstående chance for at blive verdensførende inden for førerløs madlevering

  To bemærkninger til Klaus Bondam:

  1) Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad reglerne for brug af cykelstien siger, for de bliver ALDRIG håndhævet. Det ved Klaus Bondam også godt og det er også i en stor del af hans medlemmers interesse, når man tager i betragtning, hvor dårlige de er til at overholde færdselsloven.

  2) Når det er sagt, så mener jeg, at København netop i 2018 har en stor mulighed for at blive verdensledende inden for førerløs levering af street food / fast food: San Francisco har netop besluttet sig for en voldsom indskrænkning af tilladelser til førerløse droners levering af pizza o.lign. fordi disse droner optager plads på fortovet.

  I København har vi som bekendt plads til denne type køretøjer på cykelstien og det vidunderlige er, at der er relativt god plads på cykelstierne i præcis det tidsrum, hvor det er relevant for førerløse droner at levere pizzaer og street food.

  Jeg vil derfor foreslå Københavns Kommune som et forsøg at tillade kørsel med overvågede, førerløse droner til levering af street food i tidsrummet fra 18 - 22. Klaus Bondam og DCF's argument om, at der er trængsel på cykelstien i forvejen holder netop ikke i dette tidsrum men vil tværtimod føre til bedre udnyttelse af ledig kapacitet samt bidrage til at styrke såvel den københavnske street food-sektor som Københavns image som en førende bæredygtig madby.

  Se evt. denne artikel om hvordan bystyret i San Francisco sætter deres markedsposition inden for førerløs madlevering over styr grundet deres dårlige cykelstiinfrastruktur:

  https://www.eater.com/2017/5/17/15653132/food-delivery-robots-san-francisco-ban-laws

 • Anmeld

  Klaus Bondam · Direktør

  Cykelstier er for cyklister. Motorveje til biler ..

  På mange måder forekommer denne debat mig helt absurd. Det siger vel næsten sig selv, at en cykelsti er til cykler, ligeså vel som en motorvej er til motoriserede biler.

  Dette indlæg skrevet af to københavnske hverdagscyklister sætter det meget godt i perspektiv.

  https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6258063/Cykelstierne-er-blevet-drengerøvenes-legeplads

  Debatter af denne slags kommer ofte til at handle om cyklisters adfærd. Lad mig endnu engang slå fast. Som der står i vores arbejdsprogram; 'I Cyklistforbundet mener vi, at man som cyklist skal vise hensyn, Cyklister skal naturligvis overholde færdselsreglerne! Desuden er venlige og hensynsfulde cyklister med til at gøre livet lettere både for sig selv og for andre trafikanter. Debat om trafikkultur og cykeladfærd vækker altid mange følelser. Det er centralt, at vi sørger for, at debatten bliver på en oplyst baggrund, og derfor vil vi styrke vores arbejde med og viden om cyklistadfærd.'

  .. og det er uddybet her;

  http://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-mener/Cyklistforbundet-mener/Adfaerd

  Ligeså lidt som vi mener at andre end fodgængere har noget at gøre på et fortov, eller andet end biler skal kører på motorveje, mener vi heller ikke at cykelstierne skal være forbeholdt andet end cyklister.

  Vh. og Glædelig Jul og Godt Nytår ... Klaus Bondam

 • Anmeld

  Jens Gustavsen · Master of None

  Der er ikke pladsmangel på cykelstierne bortset fra 7-9 og 16-18

  Men Klaus din replik giver jo ikke mening.

  Fortovene bruges allerede i dag af både gående, klapvogne, rullestole, hundeluftere og folk med indkøbsvogne og rulletasker.

  Ligesom kørebanen bruges af både personbiler, busser, lastbiler, taxaer, scootere og motorcykler.

  Cykelstierne er relativt set underudnyttet i København i dag, fordi cyklister som Jette Bjørner og Finn Christensen kun udnytter dem cirka 1 time ud af døgnets 24 timer til at pendle til og fra arbejde.

  Hvis man åbnede op for at bruge cykelstien til, at selvkørende elcykelrobotter kunne levere pizza og street food til københavnere efter myldretiden som det foreslås ovenfor, ville man udnytte cykelstierne langt bedre og oven i købet støtte en for byen som helhed positiv udvikling.

Ekspert: Statens udbudsregler skaber lønpres og nye konflikter

Ekspert: Statens udbudsregler skaber lønpres og nye konflikter

UDBUD: Det rammer medarbejderne, når et offentligt udbud som dét, Arriva vandt sidste år, presser virksomheder til at underbyde sig selv. Det mener en arbejdsmarkedsforsker, der bliver bakket op af Enhedslisten. Venstre ønsker ikke at blande sig.