Debat

Brintbranchen: Grønne gasser skal huskes i biogaspuljen

Det er vigtigt ikke at glemme den del af biogaspuljens anvendelsesområde, der handler om andre grønne gasser. Det er væsentligt for den videre klimaomstilling, skriver Brintbranchen.

Det fossile
gasforbrug er skadeligt i både klima- og sikkerhedshenseender, men grøn gas kan
være en vigtig bestanddel i omstillingen, skriver Brintbranchen.
Det fossile gasforbrug er skadeligt i både klima- og sikkerhedshenseender, men grøn gas kan være en vigtig bestanddel i omstillingen, skriver Brintbranchen.Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix
Adriana Guerenabarrena
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Spørgsmålet om den danske energiforsyning er blevet en politisk højprioritet som følge af den brutale, russiske invasion af Ukraine. Behovet for dansk og europæisk energimæssig uafhængighed af Rusland er åbenlyst, og der er kun én farbar vej ud af de fossile kløer, og det er gennem omstillingen til et grønt energisystem.

Løsningen er lige så åbenlys som behovet, men vejen dertil er kompleks. Ét af omstillingens stridspunkter er gasforbruget. I en tid hvor det dagligt debatteres om, og i givet fald hvornår der skal lukkes for den russiske gasforsyning til Europa, er gas et ømtåleligt emne. Og det med rette.

Det fossile gasforbrug er skadeligt i både klima- og sikkerhedshenseender, men grøn gas kan være en vigtig bestanddel i omstillingen. Der synes at være en bred politisk opbakning til at fremrykke udbuddet af puljen til ”Biogas og andre grønne gasser” inklusiv i regeringens udspil ”Danmark kan mere II”.

Behovet for dansk og europæisk energimæssig uafhængighed af Rusland er åbenlyst

Adriana Guerenabarrena
Brintbranchens chef for regulering og analyse

Så langt så godt, for en fremrykning er vigtig, men i udmøntningen bør der ikke glemmes den anden del af puljens navn. Altså de andre grønne gasser. Navnlig bør puljen også bruges til at fremme e-metan, der via grøn brint sikrer en større mængde brugbar gas fra den samme mængde biomasse.

Det kan hurtigere få os i mål med 100 procent grøn gas i det danske net. Men det kræver, at der sikres incitamenter til metanisering i puljen ved enten en underpulje eller en bonus ved brugen af CO2.

Fokus på grønne gasser
Puljen omtales i den politiske debat som ”biogaspuljen”, og mens det mere mundrette navn går an i daglig tale, er det vigtigt ikke at glemme den del af puljens anvendelsesområde, der handler om andre grønne gasser.

Det er derimod væsentligt for den videre omstilling, at der netop fokuseres på andre grønne gasser som især e-metan. E-metan udvindes ved at metanisere biogas. Forklaringen bliver hurtigt teknisk, men kort fortalt så kan man ved at ”blande” biogassens naturlige indhold af CO2 med grøn brint producere en større mængde gas.

CO2’en fra biogassen har ikke i sig selv et energiindhold, men hvis brinten, der bruges i metaniseringen, produceres med vedvarende energi ved elektrolyse, kan man på den måde skabe op mod 40 procent mere grøn gas til gasnettet på baggrund af den samme mængde biomasse.

Det er ikke alene vigtigt for at sikre en effektiv udnyttelse af biomassen, der er en begrænset ressource, men også for hurtigt at skaffe de tilstrækkelige mængder grøn gas til at decarbonisere gasforbrugerne. Herunder særligt de gasafhængige og ikke umiddelbart elektrificerbare industrivirksomheder.

Dette kræver dog, at det politisk, i tråd med de oprindelige ambitioner med puljen, vælges at fremme produktionen af e-metan, og at udmøntningen af puljen tilrettelægges med det formål. Som puljen ser ud nu, gives støtten kun til ny biogasproduktion og e-metan, der produceres med CO2 fra biogas.

Unfair konkurrence
E-metan kan dog produceres ved de eksisterende biogasanlæg og kræver således ikke nyopstartet biogasproduktion, og det kan også produceres fra andre CO2-kilder. Fordi puljen kun støtter e-metan produceret med CO2 fra biogasproduktion, er producenter af e-metan afhængige af konkurrenternes produkt. 

Læs også

Dermed er de afhængige af, at noget biogasproduktion vinder i puljen. Denne skævvridning er ikke optimal og gavner hverken omstillingen eller udviklingen af ny teknologi. Samtidig giver puljen intet incitament for, at biogasproducenterner bruger den overskydende biogene CO2 til noget. Enten til produktion af e-metan eller til et andet formål.

Derfor er det afgørende, at der i puljen for ”biogas og andre grønne gasser” tages stilling til CO2’en i biogas ved enten at lave en underpulje til produktion af e-metan eller give en bonus for brugen af CO2 til for eksempel e-metan.

På den måde udvikles teknologierne hurtigere, vi får mere grøn gas ud af den tilgængelige mængde biomasse, og vi kommer hurtigere frem til en dansk uafhængighed af fossil gas. Puljen bør derfor hurtigt komme ud at arbejde for både biogas og andre grønne gasser. For at sikre mest mulig grøn gas hurtigst muligt i det danske net.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00